Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
W słonecznikach gra wciąż jeszcze pszczela muzyka, niżej liczne biedronki wdzięcznie narzekają zaś samym dołem łąkę ujeżdżają koniki polne. Tu kwiat dyni jakimś cudem w owoc przechodzi. Tu lato cierpliwie na jesień się godzi.
Na świadectwach, wzbici w radość, odlecieli uczniowie, drży powietrze po ich śmigłym zniku. Wakacje, panie profesorze! Pora trzepać wesoło słowa jak futra na wiosnę oraz czasowniki przez dni lata odmieniać! Wóz przetoczył się z nagła – i w łozinie zzieleniał. Tylko pustki rozpryśniętej w słońcu – udar. Skacząc z bryczki, zaoczę: Bosonogi gęsiarek biegł, zaczerpnął ze źródła, znikł, jak gdyby on wybiegał potoczek. - Julian Przyboś
Leżę na łące, nikogo nie ma: ja i słońce. Ciszą nabrzmiałą i wezbraną napływa myśl: - To pachnie siano. Wiatr ciągnie po trawach z szelestem, a u góry siostry moje, białe chmury, wędrują na wschód. Czy nie za wiele mi, że jestem? - Kazimierz Wierzyński
Już zaszedł nad doliną złocisty słońca krąg, ciche odgłosy płyną z zielonych pól i łąk. Dalekie ludzi głosy, daleki słychać śpiew i cichy szelest rosy po drżących liściach drzew. Promieńmi gra różana topnieje w sinej mgle, a świeży zapach siana skoszona łąka śle. - Adam Asnyk
Leżę sobie w parku na trawie, leżę sobie w mieście Warszawie. Ważka mi usiadła na dłoni, dzwonią gdzieś nad Wisłą tramwaje, leci w górze biały szybowiec, widzi różne miasta i kraje. W trawie są biedronki i mlecze. Leżę sobie w Polsce na świecie. - Danuta Wawiłow

Lato

djLato – jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się najwyższymi temperaturami powietrza w skali roku. W świecie roślin jest to okres dojrzewania nasion i owoców, a w świecie zwierząt jest to okres wydawania na świat nowego pokolenia i przygotowania go do samodzielnego życia.

Godło Polski
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Rembowie

Get Adobe Flash player

logo

Szkoła Wspierająca Ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - IV edycja

Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy od dnia 12 września 2018 roku uczestniczy w Ogólnopolskim Konkursie "Szkoła wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" IV edycja.
Celem konkursu jest wspieranie i integrowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku szkolnym.

Ośrodek przystępując do konkursu przyjął na siebie zadania, których wykonanie oceniane będzie przez jury punktowo, w skali od 1 do 10. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu "Szkoła wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 6 spośród 9 zadań.


W ramach konkursu wychowankowie uczestniczą w pogadankach pt."Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, czyli kto?", sondażach - w jaki sposób można pomóc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wykonują plakaty i ulotki zawierające informacje na temat postępowania w różnych, trudnych sytuacjach, przygotowują gazetki ścienne omawiające potrzeby edukacyjne oraz biorą udział w konkursie na temat swoich praw

i obowiązków.

Koordynatorem konkursu w Ośrodku jest wychowawca Sylwia Grabda-Oszczypała

Adres strony konkursu: Uczniowie Studium Prawa Europejskiego 

 

Koła zainteresowań

Akademia Czerniaka

Gazetka Ośrodkowa

Gazetka Konkursowa

Bezpieczna szkoła

Szkoła Dobrego Wychowania