Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
To nie liście i nie listki, nie listeczki jeszcze nawet - to obłoczek przeźroczysty, pozłociście zielonawy. Jeśli jest gdzieś leśne niebo, on z leśnego nieba spłynął, śród ogrodu zdziwionego tuż nad ziemią się zatrzymał. Ale żeby mógł zzielenieć, z brzozą się prawdziwą zmierzyć, ściemnieć, smugę traw ocienić - nie, nie mogę w to uwierzyć. - Julian Tuwim.
W okrągłych błotnych miskach z obcasów i kopyt lśnią turkusy niebieskie i chmur heliotropy. Kałuża płynie z wiatrem - tu mleczna, tam ruda, wiosna rynny wyżyma lubując się w brudach ... Serce ordynarnieje i godzi się z błotem, skoro w nim słońce usta zanurzyło złote ... - Maria Pawlikowska - Jasnorzewska.
W ciemniejących pieczarach marzyłem długo o Twoich drzewach i błękitnych niebach, o Twoim zapachu i ptaków śpiewie. Teraz leżysz odsłonięta w lśniącym splendorze, kąpana w słońcu, jak jakieś cudo, przede mną. Poznajesz mnie znowu kusisz mnie delikatnie oto drżą me kończyny wobec Twej błogosławionej obecności. - Hermann Hesse.
Marzec. Wracamy z parku. Wreszcie przeszła zima. Spod stopniałego śniegu wyjrzały murawy. Drzewa nagie, lecz pierwsze kiełkują już trawy, choć na stawie zielony, cienki lód się trzyma. Z upojonymi wiosną wracamy oczyma, krokiem lekkim, jak podczas tanecznej zabawy, ulicą po słonecznej stronie idziem prawej, za sobą ciepło słońca czujemy plecyma. - Leopold Staff.
Święty Kaźmierz - powracają czajki; Święty Wojciech - bociany klekocą, słońce grzeje, rowy w mlecz się złocą, brzmią skowronki, rychłe, polne grajki. Po murawach dzieci, strzępem krajki Podkasane, w pasy się szamocą; Na przyzbicach baby w głos chichocą - "Eh! kumolu! bajki, żywe bajki!" Wiosna!... Wiosna wszędy życie budzi! Jej błękity, słoneczne uśmiechy I pod chłopskie wciskają się strzechy. I tu raźniej biją serca ludzi, choć się troski za troskami tulą do tych piersi pod zgrzebną koszulą. - Jan Kasprowicz.

Wiosna

djWiosna − jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego.

Godło Polski
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Rembowie

Get Adobe Flash player

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/2020

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 1/2020 dotyczącego Dostawy artykułów spożywczych do stołówki przy Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie dokonano wyboru oferty:

 

 

Najkorzystnejsza oferta na Dostawę artykułów spożywczych przy Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 02.12.2020 r

 

 

Zapytanie ofertowe nr 4/2020

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro. Procedura prowadzona bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie z dnia 01 września 2016r.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 zwraca się na podstawie art. 69 ust. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na

„Dostawę artykułów spożywczych do stołówki przy Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie”

ZAŁĄCZNIKI:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI DO PMOW REMBÓW - ZAŁĄCZNIK NR 7
FORMULARZ OFERTOWY NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI DO PMOW REMBÓW
FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI DO P MOW REMBÓW
 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

 


 

 

Opublikowano: Rembów, 12.11.2020 r

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2020

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 1/2020 dotyczącego Dostawy gazu płynnego w ilości 55 000 litrów do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie dokonano wyboru oferty:

 

 

Najkorzystniejsza oferta na Dosatwę gazu płynnego do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczym w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 01.12.2020 r


Zapytanie ofertowe nr 3/2020

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro. Procedura prowadzona bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie z dnia 01 września 2016r.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 zwraca się na podstawie art. 69 ust. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na

„Dostawę gazu płynnego w ilości 55 000 litrów do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie”

ZAŁĄCZNIKI:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ GAZU DO PMOW REMBÓW - ZAŁĄCZNIK NR 7
FORMULARZ OFERTOWY NA DOSTAWĘ GAZU DO PMOW REMBÓW
 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

 


 

 

Opublikowano: Rembów, 09.11.2020 r.

 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE

 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2020

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 2/2020 dotyczącego Modernizacji kotłowni przy Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie dokonano wyboru oferty:

 

 

 

Najkorzystnejsza oferta na Modernizację kotłowni przy Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 20.04.2020 r

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2020

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro. Procedura prowadzona bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie z dnia 01 września 2016r.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 zwraca się na podstawie art. 69 ust. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na

„Modernizację kotłowni przy Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie”

ZAŁĄCZNIKI:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA MODERNIZACJĘ KOTŁOWNI W PMOW REMBÓW - ZAŁĄCZNIK NR 7
FORMULARZ OFERTOWY NA MODERNIZACJĘ KOTŁOWNI W PMOW REMBÓW

 

 

 

 


 

 

Opublikowano: Rembów, 30.03.2020 r.


ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2020

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 1/2020 dotyczącego Uzupełnienia ubytków tynków wraz z okładziną z marmolitu na podmurówce budynku, uzupełnienia stopni schodów przy Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie dokonano wyboru oferty:

 

 

Najkorzystnejsza oferta na Uzupełnienie ubytków tynków wraz z okładziną z marmolitu na podmurówce budynku oraz uzupełnienie schodów przy Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 25.02.2020 r

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2020

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro. Procedura prowadzona bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie z dnia 01 września 2016r.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 zwraca się na podstawie art. 69 ust. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na

„Uzupełnienie ubytków tynków wraz z okładziną z marmolitu na podmurówce budynku, uzupełnienie stopni schodów przy Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie”

ZAŁĄCZNIKI:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OBWOLUTĘ W PMOW REMBÓW - ZAŁĄCZNIK NR 5
FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWĘ NA OBWOLUTĘ W PMOW REMBÓW

 

 

 


 

 

Opublikowano: Rembów, 10.02.2020 r.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/2019

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 3/2019 dotyczącego „Dostawy artykułów spożywczych do stołówki przy Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie dokonano wyboru oferty:

 

 

Najkorzystnejsza oferta na dostawę artykułów spożywczych do stołówki przy Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 13.12.2019 r


Zapytanie ofertowe nr 4/2019

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro. Procedura prowadzona bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie z dnia 01 września 2016r.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 zwraca się na podstawie art. 69 ust. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na

„Dostawę artykułów spożywczych do stołówki przy Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie”

ZAŁĄCZNIKI:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO PMOW REMBÓW - ZAŁĄCZNIK NR 7
FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO PMOW REMBÓW

FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO PMOW REMBÓW

 

 

 

 


 

Opublikowano: Rembów, 20.11.2019 r.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2019

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 3/2019 dotyczącego „Zakupu i dostawy artykułów biurowych do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie dokonano wyboru oferty:

 

 

Najkorzystnejsza oferta na dostawę artykułów biurowych do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 06.12.2019 r

 

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2019

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro. Procedura prowadzona bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie z dnia 01 września 2016r.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 zwraca się na podstawie art. 69 ust. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na

„Zakup i dostawę artykułów biurowych do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie”

ZAŁĄCZNIKI:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DO PMOW REMBÓW - ZAŁĄCZNIK NR 7
FORMULARZ OFERTOWY NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DO PMOW REMBÓW

FORMULARZ CENOWY NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DO PMOW REMBÓW

 

 

 


 

Opublikowano: Rembów, 15.11.2019 r.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2019

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 3/2019 dotyczącego „Zakupu i dostawy środków czystości do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie dokonano wyboru oferty:

 

 

Najkorzystnejsza oferta na dostawę środków czystości do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 06.12.2019 r


Zapytanie ofertowe nr 2/2019

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro. Procedura prowadzona bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie z dnia 01 września 2016r.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 zwraca się na podstawie art. 69 ust. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na

„Zakup i dostawę środków czystości do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie”

ZAŁĄCZNIKI:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO PMOW REMBÓW - ZAŁĄCZNIK NR 7
FORMULARZ OFERTOWY NA ZAKUP I DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO PMOW REMBÓW
FORMULARZ CENOWY NA ZAKUP I DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO PMOW REMBÓW

 

 


 

Opublikowano: Rembów, 15.11.2019 r.

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2019

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 1/2019 dotyczącego „Dostawy paliwa opałowego EKOGROSZEK do Powiatoego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie dokonano wyboru oferty:

 

Najkorzystnejsza oferta na dostawę artykułów spożywczych do stołówki w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 28.06.2019 r


Zapytanie ofertowe nr 1/2019

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro. Procedura prowadzona bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie z dnia 01 września 2016r.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 zwraca się na podstawie art. 69 ust. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na

„Dostawę paliwa opałowego EKOGROSZEK do Powiatoego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie”

ZAŁĄCZNIKI:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ PALIWA OPAŁOWEGO EKOGROSZEK DO PMOW REMBÓW - ZAŁĄCZNIK NR 5
FORMULARZ OFERTOWY NA DOSTAWĘ PALIWA OPAŁOWEGO EKOGROSZEK DO PMOW REMBÓW

 


Opublikowano: Rembów, 10.06.2019 r.

 


Zapytanie ofertowe nr 4/2017

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro. Procedura prowadzona bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie z dnia 01 września 2016r.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 zwraca się na podstawie art. 69 ust. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na

„Dostawę artykułów spożywczych do stołówki przy Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie”

ZAŁĄCZNIKI:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO PMOW REMBÓW - ZAŁĄCZNIK NR 5
FORMULARZ OFERTOWY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO PMOW REMBÓW
FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ  ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO PMOW REMBÓW


Opublikowano: Rembów, 14.11.2018 r.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/2018

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 4/2018 dotyczącego „Dostawy artykułów spożywczych do stołówki w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie” dokonano wyboru oferty:

Najkorzystnejsza oferta na dostawę artykułów spożywczych do stołówki w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 10.12.2018 rZapytanie ofertowe nr 3/2017

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro. Procedura prowadzona bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie z dnia 01 września 2016r.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 zwraca się na podstawie art. 69 ust. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na

„Zakup i dostawę artykułów biurowych do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie”

ZAŁĄCZNIKI:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DO PMOW REMBÓW - ZAŁĄCZNIK NR 5
FORMULARZ OFERTOWY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DO PMOW REMBÓW
FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ  ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DO PMOW REMBÓW


Opublikowano: Rembów, 07.11.2018 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2018

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 3/2018 dotyczącego „Zakupu i dostawy artykułów biurowych do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie” dokonano wyboru oferty:

Najkorzystnejsza oferta na zakup i dostawę artykułów biurowych do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 29.11.2018 rZapytanie ofertowe nr 2/2018

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro. Procedura prowadzona bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie z dnia 01 września 2016r.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 zwraca się na podstawie art. 69 ust. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na:

„Zakup i dostawę środków czystości do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie”

ZAŁĄCZNIKI:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO PMOW REMBÓW - ZAŁĄCZNIK NR 5
FORMULARZ OFERTOWY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO PMOW REMBÓW
FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO PMOW REMBÓW


Opublikowano: Rembów, 07.11.2018 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2018

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 2/2018 dotyczącego „Zakupu i dostawy środków czystości do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie” dokonano wyboru oferty:

Najkorzystnejsza oferta na zakup i dostawę środków czystości do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 29.11.2018 rZapytanie ofertowe nr 1/2018

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro. Procedura prowadzona bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie z dnia 01 września 2016r.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 zwraca się na podstawie art. 69 ust. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na:

„Dostawę paliwa opałowego Ekogroszek do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie”

ZAŁĄCZNIKI:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ PALIWA EKOGROSZEK DO PMOW REMBÓW - ZAŁĄCZNIK NR 5
FORMULARZ OFERTOWY NA DOSTAWĘ PALIWA EKOGROSZEK DO PMOW REMBÓW


Opublikowano: Rembów, 28.05.2018 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2018

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 1/2018 dotyczącego „Dostawy paliwa opałowego Ekogroszek do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie” dokonano wyboru oferty:

Najkorzystnejsza oferta na dostawę paliwa opałowego Ekogroszek do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 14.06.2018 rZapytanie ofertowe nr 5/2017

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro. Procedura prowadzona bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie z dnia 01 września 2016r.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 zwraca się na podstawie art. 69 ust. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na

„Dostawa artykułów spożywczych do stołówki przy Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie”

ZAŁĄCZNIKI:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI DO PMOW REMBÓW - ZAŁĄCZNIK NR 5
FORMULARZ OFERTOWY NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI DO PMOW REMBÓW
FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI DO PMOW REMBÓW


Opublikowano: Rembów, 24.11.2017 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5/2017

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 5/2017 dotyczącego „Dostawy artykułów spożywczych do stołówki przy Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie” dokonano wyboru oferty:

Najkorzystnejsza oferta na dostawę artykułów spożywczych do stołówki przy MOW w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 12.12.2017 r

 

Zapytanie ofertowe nr 4/2017

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro. Procedura prowadzona bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie z dnia 01 września 2016r.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 zwraca się na podstawie art. 69 ust. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na

„Zakup i dostawę środków czystości do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie”

ZAŁĄCZNIKI:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO PMOW REMBÓW - ZAŁĄCZNIK NR 5
FORMULARZ OFERTOWY NA ZAKUP I DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO PMOW REMBÓW
FORMULARZ CENOWY NA ZAKUP I DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO PMOW REMBÓW


Opublikowano: Rembów, 14.11.2017 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/2017

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 4/2017 dotyczącego „Zakupu i dostawy środków czystości do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie” dokonano wyboru oferty:

Najkorzystnejsza oferta na zakup i dostawę środków czystości do MOW w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 06.12.2017 r

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2017

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro. Procedura prowadzona bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie z dnia 01 września 2016r.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 zwraca się na podstawie art. 69 ust. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na

„Zakup i dostawę artykułów biurowych do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie”

ZAŁĄCZNIKI:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DO PMOW REMBÓW - ZAŁĄCZNIK NR 5
FORMULARZ OFERTOWY NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DO PMOW REMBÓW
FORMULARZ CENOWY NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DO PMOW REMBÓW


Opublikowano: Rembów, 14.11.2017 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2017

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 3/2017 dotyczącego „Zakupu i dostawy artykułów biurowych do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie” dokonano wyboru oferty:

Najkorzystnejsza oferta na zakup i dostawę artykułów biurowych do MOW w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 06.12.2017 r

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2017

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro. Procedura prowadzona bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie z dnia 01 września 2016r.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 zwraca się na podstawie art. 69 ust. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na

„Dostawę paliwa opałowego Ekogroszek”

ZAŁĄCZNIKI:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ PALIWA OPAŁOWEGO EKOGROSZEK DO  MOW REMBÓW - ZAŁĄCZNIK NR 5
FORMULARZ OFERTOWY NA DOSTAWĘ PALIWA OPAŁOWEGO EKOGROSZEK DO MOW REMBÓW

 

 


Opublikowano: Rembów, 01.06.2017 r.
 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2017

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 2/2017 dotyczącego „Dostawy paliwa opałowego Ekogroszek do MOW w Rembowie” dokonano wyboru oferty:

Najkorzystnejsza oferta na Dostawę paliwa opałowego Ekogroszek do MOW w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 21.06.2017 r

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro. Procedura prowadzona bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie z dnia 01 września 2016r.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 zwraca się na podstawie art. 11 ust. Ustawy Prawo zamówień publicznych z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na zadanie: 

„Budowa budynku gospodarczego-garażowego z wewnętrzną instalacją elektryczną przy MOW na dz. nr ew. 736 w Rembowie”

ZAŁĄCZNIKI:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA BUDOWĘ BUDYNKU GOSPODARCZEGO PRZY MOW REMBÓW - ZAŁĄCZNIK NR 5
FORMULARZ OFERTOWY NA BUDOWĘ BUDYNKU GOSPODARCZEGO PRZY MOW REMBÓW

SPECYFIKACJE

INFORMACJA BIOZ
PRZEDMIAR ROBÓT
STWiOR - BUDOWLANA
STWiOR - ELEKTRYCZNA

ARCHTEKTURA I KONSTRUKCJA

A1 RZUT PARTERU
A3 RZUT DACHU
A4 PRZEKRÓJ A-A
A5 ELEWACJE
Z1 ZAGOSPODAROWANIE
DANE FORMALNO PRAWNE
INFORMACJA BIOZ
OPIS REMBÓW
STRONA TYTUŁOWA - ARCHITEKTURA
STRONA TYTUŁOWA - CAŁOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA - ZAGOSPODAROWANIE
KARTA PRODUKTU - STONKOTE GS4
KARTA PRODUKTU - STANDARD PRIMER
KONSTRUKCJA - STRONA 1
KONSTRUKCJA - STRONA 2
KONSTRUKCJA - STRONA 3
KONSTRUKCJA - STRONA 4
KONSTRUKCJA - STRONA 5
KONSTRUKCJA - STRONA 6
KONSTRUKCJA - STRONA 7
KONSTRUKCJA - STRONA 8
KONSTRUKCJA - STRONA 9
KONSTRUKCJA - STRONA 10
KONSTRUKCJA - STRONA 11

ELEKTRYKA

PLAN SYTUACYJNY Z ZASILANIEM BUDYNKU
PRZEDMIAR ROBÓT - ELEKTRYKA
ROZDZIELNICE
RYSUNKI - ELEKTRYKA


Opublikowano: Rembów, 03.04.2017 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2017

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 1/2017 dotyczącego „Budowy budynku gospodarczego-garażowego z wewnętrzną instalacją elektryczną przy MOW na dz. nr ew. 736 w Rembowie” dokonano wyboru oferty:

Najkorzystnejsza oferta na Budowę budynku gospodarczego-garażowego z wewnętrzną instalacją elektryczną przy MOW na dz. nr ew. 736 w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 27.04.2017 r

 

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2016

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52

działając w sprawie dokonania zamówienia do kwoty 30.000 euro, tj. z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na podstawie art. 4 pkt 8 (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz.907 z późniejszymi zmianami.). Zaprasza wszystkich zainteresowanych wykonawców do złożenia oferty cenowej na:

„Zakup i dostawę artykułów biurowych i środków czystości do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie"

Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI - ZAŁĄCZNIK NR 5
FORMULARZ OFERTOWY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
FORMULARZ CENOWY - ARTYKUŁY BIUROWE
FORMULARZ CENOWY - ŚRODKI CZYSTOŚCI


Opublikowano: Rembów, 17.11.2016 r.


ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2016

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 3/2016 dotyczącego „Dostawy artykułów biurowych i środków czystości do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 dokonano wyboru oferty:

Najkorzystnejsza oferta na dostawę artykułów biurowych do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie
Najkorzystnejsza oferta na dostawę środków czystości do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 12.12.2016 rZapytanie ofertowe nr 2/2016

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52

działając w sprawie dokonania zamówienia do kwoty 30.000 euro, tj. z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na podstawie art. 4 pkt 8 (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz.907 z późniejszymi zmianami.). Zaprasza wszystkich zainteresowanych wykonawców do złożenia oferty cenowej na:

„Dostawę artykułów spożywczych do stołówki przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie"

Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - ZAŁĄCZNIK NR 5
FORMULARZ OFERTOWY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
FORMULARZ CENOWY


Opublikowano: Rembów, 15.11.2016 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2016

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 2/2016 dotyczącego „Dostawy artykułów spożywczych do stołówki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 dokonano wyboru oferty:

Najkorzystnejsza oferta na dostawę artykułów spożywczych do stołówki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 08.12.2016 r

Zapytanie ofertowe nr 1/2016

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52

działając w sprawie dokonania zamówienia do kwoty 30.000 euro, tj. z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na podstawie art. 4 pkt 8 (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz.907 z późniejszymi zmianami.). Zaprasza wszystkich zainteresowanych wykonawców do złożenia oferty cenowej na:

„Dostawę paliwa opałowego Ekogroszek"

Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ PALIWA EKOGROSZEK - ZAŁĄCZNIK NR 5
FORMULARZ OFERTOWY NA DOSTAWĘ PALIWA EKOGROSZEK


Opublikowano: Rembów, 31.05.2016 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2016

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 1/2016 dotyczącego „Dostawy paliwaopałowego Ekogroszek" do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 dokonano wyboru oferty:

Najkorzystnejsza oferta na dostawę paliwa opałowgo Ekogroszek do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 21.06.2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 6/2015

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52

zwraca się na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowień publicznych, z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na:

„Dostawę artykułów spożywczych do stołówki przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie"

Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - ZAŁĄCZNIK NR 5
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE 1 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
FORMULARZ OFERTOWY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH


Opublikowano: Rembów, 26.11.2015 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 6/2015

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 6/2015 dotyczącego „Dostawy artykułów spożywczych do stołówki" Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 dokonano wyboru oferty:

Najkorzystnejsza oferta na dostawę artykułów spożywczych do stołówki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 16.12.2015 r.

Zapytanie ofertowe nr 5/2015

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52

zwraca się na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowień publicznych, z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na:

„Zakup i dostawę artykułów  biurowych i środków czstości dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie"

Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I MATERIAŁÓW BIUROWYCH - ZAŁĄCZNIK NR 5
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE 1 - ŚRODKI CZYSTOŚCI
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE 2 - ART BIUROWE
FORMULARZ OFERTOWY NA ŚRODKI CZYSTOŚCI I ART BIUROWE


Opublikowano: Rembów, 23.11.2015 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5/2015

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 5/2015 dotyczącego „Zakupu i dostawy artykułów biurowych i środkow czystości" do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 dokonano wyboru oferty:

Najkorzystnejsza oferta na dostawę artykułów biurowych do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie
Najkorzystnejsza oferta na dostawę środków czystości do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 11.12.2015 r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2015

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52

zwraca się na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowień publicznych, z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na:

„Dostawę artykułów spożywczych do stołówki przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie"

Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - ZAŁĄCZNIK NR 5
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE 1
FORMULARZ OFERTOWY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH


Opublikowano: Rembów, 08.06.2015 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/2015

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 4/2015 dotyczącego „Dostawy artykułów spożywczych do stołówki" w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 dokonano wyboru oferty:

Najkorzystnejsza oferta na Dostawę artykułów spożywczych do stołówki przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 24.06.2015 r.Zapytanie ofertowe nr 3/2015

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52

działając w sprawie dokonania zamówienia do kwoty 30.000 euro, tj. z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na podstawie art. 4 pkt 8 (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz.907 z późniejszymi zmianami.). Zaprasza wszystkich zainteresowanych wykonawców do złożenia oferty cenowej na:

„Budowę boiska do siatkówki i koszykówki o wymiarze 400 m2."

Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA BOISKO DO KOSZYKOWKI I SIATKOWKI - ZAŁĄCZNIK NR 5
FORMULARZ OFERTOWY BOISKO DO KOSZYKOWKI I SIATKOWKI- ZALACZNIK NR 6


Opublikowano: Rembów, 16.05.2015 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2015

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 3/2015 dotyczącego „Budowy boiska do siatkówki i koszykowki o wymiarze 400 m" w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 dokonano wyboru oferty:

Najkorzystniejsza oferta na budowę boiska do siatkówki i koszykówki o wymiarze 400 m2


Opublikowano: Rembów, 02.06.2015 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/2015

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52

zwraca się na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowień publicznych, z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na:

„Dostawę paliwa opałowego - Ekogroszek"

Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WĘGIEL EKOGROSZEK - ZAŁĄCZNIK NR 5
FORMULARZ OFERTOWY - WĘGIEL EKOGROSZEK


Opublikowano: Rembów, 13.04.2015 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2015

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 2/2015 dotyczącego „Dostawy paliwa opałowego - Ekogroszek" do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 dokonano wyboru oferty:

Najkorzystniejsza oferta na dostawę węgla - Ekogroszek


Opublikowano: Rembów, 05.05.2015 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2015

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52

działając w sprawie dokonania zamówienia do kwoty 30.000 euro, tj. z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na podstawie art. 4 pkt 8 (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz.907 z późniejszymi zmianami.). Zaprasza wszystkich zainteresowanych wykonawców do złożenia oferty cenowej na:

„Naprawę Istniejącego Boiska Trawiastego o wymiarze 1200 m2."

Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA BOISKO TRAWIASTE - ZAŁĄCZNIK NR 5
FORMULARZ OFERTOWY BOISKO TRAWIASTE- ZALACZNIK NR 6


Opublikowano: Rembów, 19.02.2015 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2015

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 1/2015 dotyczącego „Naprawy Istniejącego Boiska Trawiastego o wymiarze 1200 m2." w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 dokonano wyboru oferty:

Notatka z przeprowadzonego ROZPOZNANIA CENOWEGO

 


Opublikowano: Rembów, 08.04.2015 r.
 

PONOWNE ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2015

 

W związku z niewywiązaniem się z umowy podpisanej w dniu 12.05.2015 dotyczącej „Naprawy Istniejącego Boiska Trawiastego o wymiarze 1200 m2." w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 dokonano wyboru kolejnej nakorzystniejszej oferty:

 

Zawiadomienie o wyborze kolejnej najkorzystniejszej oferty

 


 

Opublikowano: Rembów, 08.06.2015 r.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/2019

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 3/2019 dotyczącego „Dostawy artykułów spożywczych do stołówki przy Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie dokonano wyboru oferty:

 

 

Najkorzystnejsza oferta na dostawę artykułów spożywczych do stołówki przy Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 13.12.2019 r

Koła zainteresowań

Akademia Czerniaka

Gazetka Ośrodkowa