Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem. A u żłobka Matka Święta, czuwa sama uśmiechnięta nad dzieciątka snem, nad dzieciątka snem. Cicha noc, święta noc, pastuszkowie od swych trzód. Biegną wielce zadziwieni, za anielskim głosem pieni. Gdzie się spełnił cud, gdzie się spełnił cud.
Na niebie chmury, dołem tumany, wicher ponury miecie przez łany. Pożółkło błonie, kwiatów już niema, w białej oponie zbliża się zima. Aniołki z nieba, sypią nam runem, już cała gleba śpi pod całunem. Rzeki, strumienie, lód w więzach trzyma! Próżne złudzenie: Ach! to już zima!
Nasza zima biała chustą się odziała. Idzie, idzie do nas w gości, w srebrnych blaskach cała! Włożyła na czoło, księżycowe koło, lecą z płaszcza gwiazdy złote, gdy potrząśnie połą. Z lodu berło trzyma, tchu ni głosu nie ma. Idzie, idzie, smutna, cicha, ta królowa zima! Idzie martwą nogą wyiskrzoną drogą, postanęły rzeki modre, do morza nie mogą. Gdzie stąpi, gdzie stanie, słychać narzekanie: - Oj, biedne my kwiaty, trawy, co się z nami stanie! - Przed nią tuman leci, straszy małe dzieci... A my dalej do komina: - Nie puścim waszeci!
Na ziemię, jakby całun, śnieżna padła szata, złoty blask słońca czarne przesłoniły chmury. Wszystkie kwiaty powiędły i gaj już ponury bo w nim umilkła ptasząt gromada skrzydlata! I w mojem sercu także zeschły róże lata, smutek zaciemnił chmurą myśli mych lazury — gwiazda nadziei blednie — a ptak złotopióry tak o czarownym głosie — miłość, mnie odlata!
Całunem śniegu przysypany, biały park w szarą ciszę pogrążył się cały i z jakichś głuchych tęsknot się spowiada. Drzew nagich długa ciemna kolumnada wije się sennie i w dali gdzieś ginie, wije się cicho po białej równinie. I biegną ławki aleją szeregiem, samotne, puste, ubielone śniegiem.

Zima

djZima – jedna z czterech pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się najniższymi temperaturami powietrza w skali roku, umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego, zazwyczaj zestaloną (zamarzniętą) formą opadu i osadu atmosferycznego, a większość świata roślin i zwierząt przechodzi okres uśpienia.

Godło Polski
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Rembowie

Get Adobe Flash player

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/2020

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 1/2020 dotyczącego Dostawy artykułów spożywczych do stołówki przy Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie dokonano wyboru oferty:

 

 

Najkorzystnejsza oferta na Dostawę artykułów spożywczych przy Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 02.12.2020 r

 

 

Zapytanie ofertowe nr 4/2020

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro. Procedura prowadzona bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie z dnia 01 września 2016r.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 zwraca się na podstawie art. 69 ust. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na

„Dostawę artykułów spożywczych do stołówki przy Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie”

ZAŁĄCZNIKI:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI DO PMOW REMBÓW - ZAŁĄCZNIK NR 7
FORMULARZ OFERTOWY NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI DO PMOW REMBÓW
FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI DO P MOW REMBÓW
 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

 


 

 

Opublikowano: Rembów, 12.11.2020 r

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2020

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 1/2020 dotyczącego Dostawy gazu płynnego w ilości 55 000 litrów do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie dokonano wyboru oferty:

 

 

Najkorzystniejsza oferta na Dosatwę gazu płynnego do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczym w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 01.12.2020 r


Zapytanie ofertowe nr 3/2020

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro. Procedura prowadzona bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie z dnia 01 września 2016r.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 zwraca się na podstawie art. 69 ust. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na

„Dostawę gazu płynnego w ilości 55 000 litrów do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie”

ZAŁĄCZNIKI:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ GAZU DO PMOW REMBÓW - ZAŁĄCZNIK NR 7
FORMULARZ OFERTOWY NA DOSTAWĘ GAZU DO PMOW REMBÓW
 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

 


 

 

Opublikowano: Rembów, 09.11.2020 r.

 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE

 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2020

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 2/2020 dotyczącego Modernizacji kotłowni przy Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie dokonano wyboru oferty:

 

 

 

Najkorzystnejsza oferta na Modernizację kotłowni przy Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 20.04.2020 r

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2020

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro. Procedura prowadzona bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie z dnia 01 września 2016r.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 zwraca się na podstawie art. 69 ust. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na

„Modernizację kotłowni przy Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie”

ZAŁĄCZNIKI:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA MODERNIZACJĘ KOTŁOWNI W PMOW REMBÓW - ZAŁĄCZNIK NR 7
FORMULARZ OFERTOWY NA MODERNIZACJĘ KOTŁOWNI W PMOW REMBÓW

 

 

 

 


 

 

Opublikowano: Rembów, 30.03.2020 r.


ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2020

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 1/2020 dotyczącego Uzupełnienia ubytków tynków wraz z okładziną z marmolitu na podmurówce budynku, uzupełnienia stopni schodów przy Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie dokonano wyboru oferty:

 

 

Najkorzystnejsza oferta na Uzupełnienie ubytków tynków wraz z okładziną z marmolitu na podmurówce budynku oraz uzupełnienie schodów przy Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 25.02.2020 r

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2020

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro. Procedura prowadzona bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie z dnia 01 września 2016r.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 zwraca się na podstawie art. 69 ust. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na

„Uzupełnienie ubytków tynków wraz z okładziną z marmolitu na podmurówce budynku, uzupełnienie stopni schodów przy Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie”

ZAŁĄCZNIKI:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OBWOLUTĘ W PMOW REMBÓW - ZAŁĄCZNIK NR 5
FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWĘ NA OBWOLUTĘ W PMOW REMBÓW

 

 

 


 

 

Opublikowano: Rembów, 10.02.2020 r.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/2019

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 3/2019 dotyczącego „Dostawy artykułów spożywczych do stołówki przy Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie dokonano wyboru oferty:

 

 

Najkorzystnejsza oferta na dostawę artykułów spożywczych do stołówki przy Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 13.12.2019 r


Zapytanie ofertowe nr 4/2019

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro. Procedura prowadzona bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie z dnia 01 września 2016r.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 zwraca się na podstawie art. 69 ust. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na

„Dostawę artykułów spożywczych do stołówki przy Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie”

ZAŁĄCZNIKI:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO PMOW REMBÓW - ZAŁĄCZNIK NR 7
FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO PMOW REMBÓW

FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO PMOW REMBÓW

 

 

 

 


 

Opublikowano: Rembów, 20.11.2019 r.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2019

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 3/2019 dotyczącego „Zakupu i dostawy artykułów biurowych do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie dokonano wyboru oferty:

 

 

Najkorzystnejsza oferta na dostawę artykułów biurowych do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 06.12.2019 r

 

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2019

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro. Procedura prowadzona bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie z dnia 01 września 2016r.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 zwraca się na podstawie art. 69 ust. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na

„Zakup i dostawę artykułów biurowych do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie”

ZAŁĄCZNIKI:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DO PMOW REMBÓW - ZAŁĄCZNIK NR 7
FORMULARZ OFERTOWY NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DO PMOW REMBÓW

FORMULARZ CENOWY NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DO PMOW REMBÓW

 

 

 


 

Opublikowano: Rembów, 15.11.2019 r.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2019

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 3/2019 dotyczącego „Zakupu i dostawy środków czystości do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie dokonano wyboru oferty:

 

 

Najkorzystnejsza oferta na dostawę środków czystości do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 06.12.2019 r


Zapytanie ofertowe nr 2/2019

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro. Procedura prowadzona bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie z dnia 01 września 2016r.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 zwraca się na podstawie art. 69 ust. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na

„Zakup i dostawę środków czystości do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie”

ZAŁĄCZNIKI:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO PMOW REMBÓW - ZAŁĄCZNIK NR 7
FORMULARZ OFERTOWY NA ZAKUP I DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO PMOW REMBÓW
FORMULARZ CENOWY NA ZAKUP I DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO PMOW REMBÓW

 

 


 

Opublikowano: Rembów, 15.11.2019 r.

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2019

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 1/2019 dotyczącego „Dostawy paliwa opałowego EKOGROSZEK do Powiatoego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie dokonano wyboru oferty:

 

Najkorzystnejsza oferta na dostawę artykułów spożywczych do stołówki w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 28.06.2019 r


Zapytanie ofertowe nr 1/2019

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro. Procedura prowadzona bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie z dnia 01 września 2016r.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 zwraca się na podstawie art. 69 ust. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na

„Dostawę paliwa opałowego EKOGROSZEK do Powiatoego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie”

ZAŁĄCZNIKI:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ PALIWA OPAŁOWEGO EKOGROSZEK DO PMOW REMBÓW - ZAŁĄCZNIK NR 5
FORMULARZ OFERTOWY NA DOSTAWĘ PALIWA OPAŁOWEGO EKOGROSZEK DO PMOW REMBÓW

 


Opublikowano: Rembów, 10.06.2019 r.

 


Zapytanie ofertowe nr 4/2017

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro. Procedura prowadzona bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie z dnia 01 września 2016r.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 zwraca się na podstawie art. 69 ust. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na

„Dostawę artykułów spożywczych do stołówki przy Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie”

ZAŁĄCZNIKI:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO PMOW REMBÓW - ZAŁĄCZNIK NR 5
FORMULARZ OFERTOWY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO PMOW REMBÓW
FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ  ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO PMOW REMBÓW


Opublikowano: Rembów, 14.11.2018 r.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/2018

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 4/2018 dotyczącego „Dostawy artykułów spożywczych do stołówki w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie” dokonano wyboru oferty:

Najkorzystnejsza oferta na dostawę artykułów spożywczych do stołówki w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 10.12.2018 rZapytanie ofertowe nr 3/2017

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro. Procedura prowadzona bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie z dnia 01 września 2016r.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 zwraca się na podstawie art. 69 ust. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na

„Zakup i dostawę artykułów biurowych do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie”

ZAŁĄCZNIKI:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DO PMOW REMBÓW - ZAŁĄCZNIK NR 5
FORMULARZ OFERTOWY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DO PMOW REMBÓW
FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ  ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DO PMOW REMBÓW


Opublikowano: Rembów, 07.11.2018 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2018

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 3/2018 dotyczącego „Zakupu i dostawy artykułów biurowych do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie” dokonano wyboru oferty:

Najkorzystnejsza oferta na zakup i dostawę artykułów biurowych do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 29.11.2018 rZapytanie ofertowe nr 2/2018

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro. Procedura prowadzona bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie z dnia 01 września 2016r.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 zwraca się na podstawie art. 69 ust. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na:

„Zakup i dostawę środków czystości do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie”

ZAŁĄCZNIKI:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO PMOW REMBÓW - ZAŁĄCZNIK NR 5
FORMULARZ OFERTOWY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO PMOW REMBÓW
FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO PMOW REMBÓW


Opublikowano: Rembów, 07.11.2018 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2018

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 2/2018 dotyczącego „Zakupu i dostawy środków czystości do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie” dokonano wyboru oferty:

Najkorzystnejsza oferta na zakup i dostawę środków czystości do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 29.11.2018 rZapytanie ofertowe nr 1/2018

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro. Procedura prowadzona bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie z dnia 01 września 2016r.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 zwraca się na podstawie art. 69 ust. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na:

„Dostawę paliwa opałowego Ekogroszek do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie”

ZAŁĄCZNIKI:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ PALIWA EKOGROSZEK DO PMOW REMBÓW - ZAŁĄCZNIK NR 5
FORMULARZ OFERTOWY NA DOSTAWĘ PALIWA EKOGROSZEK DO PMOW REMBÓW


Opublikowano: Rembów, 28.05.2018 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2018

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 1/2018 dotyczącego „Dostawy paliwa opałowego Ekogroszek do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie” dokonano wyboru oferty:

Najkorzystnejsza oferta na dostawę paliwa opałowego Ekogroszek do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 14.06.2018 rZapytanie ofertowe nr 5/2017

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro. Procedura prowadzona bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie z dnia 01 września 2016r.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 zwraca się na podstawie art. 69 ust. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na

„Dostawa artykułów spożywczych do stołówki przy Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie”

ZAŁĄCZNIKI:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI DO PMOW REMBÓW - ZAŁĄCZNIK NR 5
FORMULARZ OFERTOWY NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI DO PMOW REMBÓW
FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI DO PMOW REMBÓW


Opublikowano: Rembów, 24.11.2017 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5/2017

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 5/2017 dotyczącego „Dostawy artykułów spożywczych do stołówki przy Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie” dokonano wyboru oferty:

Najkorzystnejsza oferta na dostawę artykułów spożywczych do stołówki przy MOW w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 12.12.2017 r

 

Zapytanie ofertowe nr 4/2017

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro. Procedura prowadzona bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie z dnia 01 września 2016r.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 zwraca się na podstawie art. 69 ust. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na

„Zakup i dostawę środków czystości do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie”

ZAŁĄCZNIKI:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO PMOW REMBÓW - ZAŁĄCZNIK NR 5
FORMULARZ OFERTOWY NA ZAKUP I DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO PMOW REMBÓW
FORMULARZ CENOWY NA ZAKUP I DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO PMOW REMBÓW


Opublikowano: Rembów, 14.11.2017 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/2017

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 4/2017 dotyczącego „Zakupu i dostawy środków czystości do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie” dokonano wyboru oferty:

Najkorzystnejsza oferta na zakup i dostawę środków czystości do MOW w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 06.12.2017 r

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2017

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro. Procedura prowadzona bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie z dnia 01 września 2016r.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 zwraca się na podstawie art. 69 ust. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na

„Zakup i dostawę artykułów biurowych do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie”

ZAŁĄCZNIKI:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DO PMOW REMBÓW - ZAŁĄCZNIK NR 5
FORMULARZ OFERTOWY NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DO PMOW REMBÓW
FORMULARZ CENOWY NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DO PMOW REMBÓW


Opublikowano: Rembów, 14.11.2017 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2017

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 3/2017 dotyczącego „Zakupu i dostawy artykułów biurowych do Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie” dokonano wyboru oferty:

Najkorzystnejsza oferta na zakup i dostawę artykułów biurowych do MOW w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 06.12.2017 r

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2017

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro. Procedura prowadzona bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie z dnia 01 września 2016r.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 zwraca się na podstawie art. 69 ust. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na

„Dostawę paliwa opałowego Ekogroszek”

ZAŁĄCZNIKI:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ PALIWA OPAŁOWEGO EKOGROSZEK DO  MOW REMBÓW - ZAŁĄCZNIK NR 5
FORMULARZ OFERTOWY NA DOSTAWĘ PALIWA OPAŁOWEGO EKOGROSZEK DO MOW REMBÓW

 

 


Opublikowano: Rembów, 01.06.2017 r.
 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2017

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 2/2017 dotyczącego „Dostawy paliwa opałowego Ekogroszek do MOW w Rembowie” dokonano wyboru oferty:

Najkorzystnejsza oferta na Dostawę paliwa opałowego Ekogroszek do MOW w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 21.06.2017 r

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro. Procedura prowadzona bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie z dnia 01 września 2016r.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 zwraca się na podstawie art. 11 ust. Ustawy Prawo zamówień publicznych z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na zadanie: 

„Budowa budynku gospodarczego-garażowego z wewnętrzną instalacją elektryczną przy MOW na dz. nr ew. 736 w Rembowie”

ZAŁĄCZNIKI:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA BUDOWĘ BUDYNKU GOSPODARCZEGO PRZY MOW REMBÓW - ZAŁĄCZNIK NR 5
FORMULARZ OFERTOWY NA BUDOWĘ BUDYNKU GOSPODARCZEGO PRZY MOW REMBÓW

SPECYFIKACJE

INFORMACJA BIOZ
PRZEDMIAR ROBÓT
STWiOR - BUDOWLANA
STWiOR - ELEKTRYCZNA

ARCHTEKTURA I KONSTRUKCJA

A1 RZUT PARTERU
A3 RZUT DACHU
A4 PRZEKRÓJ A-A
A5 ELEWACJE
Z1 ZAGOSPODAROWANIE
DANE FORMALNO PRAWNE
INFORMACJA BIOZ
OPIS REMBÓW
STRONA TYTUŁOWA - ARCHITEKTURA
STRONA TYTUŁOWA - CAŁOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA - ZAGOSPODAROWANIE
KARTA PRODUKTU - STONKOTE GS4
KARTA PRODUKTU - STANDARD PRIMER
KONSTRUKCJA - STRONA 1
KONSTRUKCJA - STRONA 2
KONSTRUKCJA - STRONA 3
KONSTRUKCJA - STRONA 4
KONSTRUKCJA - STRONA 5
KONSTRUKCJA - STRONA 6
KONSTRUKCJA - STRONA 7
KONSTRUKCJA - STRONA 8
KONSTRUKCJA - STRONA 9
KONSTRUKCJA - STRONA 10
KONSTRUKCJA - STRONA 11

ELEKTRYKA

PLAN SYTUACYJNY Z ZASILANIEM BUDYNKU
PRZEDMIAR ROBÓT - ELEKTRYKA
ROZDZIELNICE
RYSUNKI - ELEKTRYKA


Opublikowano: Rembów, 03.04.2017 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2017

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 1/2017 dotyczącego „Budowy budynku gospodarczego-garażowego z wewnętrzną instalacją elektryczną przy MOW na dz. nr ew. 736 w Rembowie” dokonano wyboru oferty:

Najkorzystnejsza oferta na Budowę budynku gospodarczego-garażowego z wewnętrzną instalacją elektryczną przy MOW na dz. nr ew. 736 w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 27.04.2017 r

 

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2016

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52

działając w sprawie dokonania zamówienia do kwoty 30.000 euro, tj. z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na podstawie art. 4 pkt 8 (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz.907 z późniejszymi zmianami.). Zaprasza wszystkich zainteresowanych wykonawców do złożenia oferty cenowej na:

„Zakup i dostawę artykułów biurowych i środków czystości do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie"

Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI - ZAŁĄCZNIK NR 5
FORMULARZ OFERTOWY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
FORMULARZ CENOWY - ARTYKUŁY BIUROWE
FORMULARZ CENOWY - ŚRODKI CZYSTOŚCI


Opublikowano: Rembów, 17.11.2016 r.


ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2016

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 3/2016 dotyczącego „Dostawy artykułów biurowych i środków czystości do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 dokonano wyboru oferty:

Najkorzystnejsza oferta na dostawę artykułów biurowych do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie
Najkorzystnejsza oferta na dostawę środków czystości do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 12.12.2016 rZapytanie ofertowe nr 2/2016

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52

działając w sprawie dokonania zamówienia do kwoty 30.000 euro, tj. z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na podstawie art. 4 pkt 8 (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz.907 z późniejszymi zmianami.). Zaprasza wszystkich zainteresowanych wykonawców do złożenia oferty cenowej na:

„Dostawę artykułów spożywczych do stołówki przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie"

Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - ZAŁĄCZNIK NR 5
FORMULARZ OFERTOWY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
FORMULARZ CENOWY


Opublikowano: Rembów, 15.11.2016 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2016

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 2/2016 dotyczącego „Dostawy artykułów spożywczych do stołówki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 dokonano wyboru oferty:

Najkorzystnejsza oferta na dostawę artykułów spożywczych do stołówki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 08.12.2016 r

Zapytanie ofertowe nr 1/2016

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52

działając w sprawie dokonania zamówienia do kwoty 30.000 euro, tj. z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na podstawie art. 4 pkt 8 (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz.907 z późniejszymi zmianami.). Zaprasza wszystkich zainteresowanych wykonawców do złożenia oferty cenowej na:

„Dostawę paliwa opałowego Ekogroszek"

Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ PALIWA EKOGROSZEK - ZAŁĄCZNIK NR 5
FORMULARZ OFERTOWY NA DOSTAWĘ PALIWA EKOGROSZEK


Opublikowano: Rembów, 31.05.2016 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2016

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 1/2016 dotyczącego „Dostawy paliwaopałowego Ekogroszek" do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 dokonano wyboru oferty:

Najkorzystnejsza oferta na dostawę paliwa opałowgo Ekogroszek do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 21.06.2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 6/2015

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52

zwraca się na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowień publicznych, z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na:

„Dostawę artykułów spożywczych do stołówki przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie"

Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - ZAŁĄCZNIK NR 5
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE 1 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
FORMULARZ OFERTOWY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH


Opublikowano: Rembów, 26.11.2015 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 6/2015

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 6/2015 dotyczącego „Dostawy artykułów spożywczych do stołówki" Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 dokonano wyboru oferty:

Najkorzystnejsza oferta na dostawę artykułów spożywczych do stołówki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 16.12.2015 r.

Zapytanie ofertowe nr 5/2015

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52

zwraca się na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowień publicznych, z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na:

„Zakup i dostawę artykułów  biurowych i środków czstości dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie"

Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I MATERIAŁÓW BIUROWYCH - ZAŁĄCZNIK NR 5
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE 1 - ŚRODKI CZYSTOŚCI
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE 2 - ART BIUROWE
FORMULARZ OFERTOWY NA ŚRODKI CZYSTOŚCI I ART BIUROWE


Opublikowano: Rembów, 23.11.2015 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5/2015

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 5/2015 dotyczącego „Zakupu i dostawy artykułów biurowych i środkow czystości" do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 dokonano wyboru oferty:

Najkorzystnejsza oferta na dostawę artykułów biurowych do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie
Najkorzystnejsza oferta na dostawę środków czystości do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 11.12.2015 r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2015

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52

zwraca się na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowień publicznych, z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na:

„Dostawę artykułów spożywczych do stołówki przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie"

Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - ZAŁĄCZNIK NR 5
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE 1
FORMULARZ OFERTOWY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH


Opublikowano: Rembów, 08.06.2015 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/2015

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 4/2015 dotyczącego „Dostawy artykułów spożywczych do stołówki" w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 dokonano wyboru oferty:

Najkorzystnejsza oferta na Dostawę artykułów spożywczych do stołówki przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 24.06.2015 r.Zapytanie ofertowe nr 3/2015

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52

działając w sprawie dokonania zamówienia do kwoty 30.000 euro, tj. z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na podstawie art. 4 pkt 8 (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz.907 z późniejszymi zmianami.). Zaprasza wszystkich zainteresowanych wykonawców do złożenia oferty cenowej na:

„Budowę boiska do siatkówki i koszykówki o wymiarze 400 m2."

Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA BOISKO DO KOSZYKOWKI I SIATKOWKI - ZAŁĄCZNIK NR 5
FORMULARZ OFERTOWY BOISKO DO KOSZYKOWKI I SIATKOWKI- ZALACZNIK NR 6


Opublikowano: Rembów, 16.05.2015 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2015

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 3/2015 dotyczącego „Budowy boiska do siatkówki i koszykowki o wymiarze 400 m" w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 dokonano wyboru oferty:

Najkorzystniejsza oferta na budowę boiska do siatkówki i koszykówki o wymiarze 400 m2


Opublikowano: Rembów, 02.06.2015 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/2015

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52

zwraca się na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowień publicznych, z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na:

„Dostawę paliwa opałowego - Ekogroszek"

Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WĘGIEL EKOGROSZEK - ZAŁĄCZNIK NR 5
FORMULARZ OFERTOWY - WĘGIEL EKOGROSZEK


Opublikowano: Rembów, 13.04.2015 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2015

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 2/2015 dotyczącego „Dostawy paliwa opałowego - Ekogroszek" do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 dokonano wyboru oferty:

Najkorzystniejsza oferta na dostawę węgla - Ekogroszek


Opublikowano: Rembów, 05.05.2015 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2015

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52

działając w sprawie dokonania zamówienia do kwoty 30.000 euro, tj. z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na podstawie art. 4 pkt 8 (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz.907 z późniejszymi zmianami.). Zaprasza wszystkich zainteresowanych wykonawców do złożenia oferty cenowej na:

„Naprawę Istniejącego Boiska Trawiastego o wymiarze 1200 m2."

Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA BOISKO TRAWIASTE - ZAŁĄCZNIK NR 5
FORMULARZ OFERTOWY BOISKO TRAWIASTE- ZALACZNIK NR 6


Opublikowano: Rembów, 19.02.2015 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2015

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 1/2015 dotyczącego „Naprawy Istniejącego Boiska Trawiastego o wymiarze 1200 m2." w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 dokonano wyboru oferty:

Notatka z przeprowadzonego ROZPOZNANIA CENOWEGO

 


Opublikowano: Rembów, 08.04.2015 r.
 

PONOWNE ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2015

 

W związku z niewywiązaniem się z umowy podpisanej w dniu 12.05.2015 dotyczącej „Naprawy Istniejącego Boiska Trawiastego o wymiarze 1200 m2." w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie, 26-035 Raków, Rembów 52 dokonano wyboru kolejnej nakorzystniejszej oferty:

 

Zawiadomienie o wyborze kolejnej najkorzystniejszej oferty

 


 

Opublikowano: Rembów, 08.06.2015 r.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/2019

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi, do zapytania ofertowego nr 3/2019 dotyczącego „Dostawy artykułów spożywczych do stołówki przy Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie dokonano wyboru oferty:

 

 

Najkorzystnejsza oferta na dostawę artykułów spożywczych do stołówki przy Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie


Opublikowano: Rembów, 13.12.2019 r

Koła zainteresowań

Akademia Czerniaka

Gazetka Ośrodkowa

Gazetka Konkursowa

Bezpieczna szkoła

Szkoła Dobrego Wychowania