Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Liście jesienne leżą po brzegach dróg, mieniąc się jedną połową tęczy. Wyglądają jak rozsypane róże wszelkich barw. W stawie drżą złote plamy. Rząd drzew odbija się w nim różnie: wierzba - mgłą siwą, czerwona leszczyna - skrzydłem motyla, topole - ciemnymi kolumnami. Skośne marmurowe schody, prowadzące ku wodzie, odbijają się w głąb i w przeciwną stronę niż prowadzą, tworząc klin ... - Maria Jasnorzewska Pawlikowska
Jesień mnie cieniem zwiędłych drzew dotyka, słońce rozpływa się gasnącym złotem. Pierścień dni moich z wolna się zamyka, czas mnie otoczył zwartym żywopłotem. Ledwo ponad mogę sięgnąć okiem na pola szarym cichnące milczeniem. Serce uśmierza się tętnem głębokiem. Czemu nachodzisz mnie, wiosno, wspomnieniem? Tak wiele ważnych spraw mam do zachodu, zanim z mym cieniem zostaniemy sami. Czemu mi rzucasz kamień do ogrodu i mącisz moją rozmowę z ptakami? - Leopold Staff
Znowu więdną wszystkie zioła, tylko srebrne astry kwitną, zapatrzone w chłodną niebios toń błękitną ... Jakże smutna teraz jesień! Ach, smutniejsza niż przed laty, choć tak samo żółkną liście, więdną kwiaty. I tak samo noc miesięczna sieje jasność, smutek, ciszę. I tak samo drzew wierzchołki wiatr kołysze. Ale teraz braknie sercu tych upojeń i uniesień co swym czarem ożywiały. Smutna jesień. Dawniej miała noc jesienna dźwięk rozkoszy w swoim hymnie, bo anielska, czysta postać stała przy mnie. Przypominam jeszcze teraz bladej twarzy alabastry, krucze włosy - a we włosach srebrne astry ... Widzę jeszcze ciemne oczy ... I pieszczotę w ich spojrzeniu. Widzę wszystko w księżycowym oświetleniu ... - Adam Asnyk
Nic nie mam, zdmuchnęła mnie ta jesień całkiem. Nawet nie wiem jak tam sprawy z lasem. Rano wstaję, poemat chwalę, biorę się za słowa, jak za chleb. Rzeczywiście, tak jak księżyc ludzie znają mnie tylko z jednej, jesiennej strony. Nic nie mam tylko z daszkiem nieba zamyślony kaszkiet. Nie zważam na mody byle jakie. Piszę wyłącznie, piszę wyłącznie uczuć starym drapakiem. Rzeczywiście tak jak księżyc ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. - Jerzy Harasimowicz
Mimozami jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła, To ty, to ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodziła. Od twoich listów pachniało w sieni, gdym wracał zdyszany ze szkoły, a po ulicach w lekkiej jesieni fruwały za mną jasne anioły. Mimozami zwiędłość przypomina nieśmiertelnik żółty - październik. To ty, to ty, moja jedyna, przychodziłaś wieczorem do cukierni. Z przemodlenia, z przeomdlenia senny, w parku płakałem szeptanymi słowy. Księżyc z chmurek prześwitywał jesienny, od mimozy złotej majowy. Ach czułymi, przemiłymi snami zasypiałem z nim gasnącym o poranku, w snach dawnymi bawiąc się wiosnami, jak ta złota, jak ta wonna wiązanka. - Julian Tuwim

Jesień

djJesień – jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z malejącą średnią dobową, oraz (w przypadku Polski) stosunkowo dużym w skali roku opadem atmosferycznym. W świecie roślin i zwierząt jest to okres gromadzenia zapasów przed zimą

Godło Polski
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Rembowie

Get Adobe Flash player

 REKRUTACJA PMOW REMBOW 2018


 

belka projekt rds 2017

 

Tytuł projektu: „Razem do samodzielności”

 

Celem projektu jest zindywidualizowane wsparcie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych na terenie województwa świętokrzyskiego w dostępności do wysokiej jakości usług społecznych w tym również usamodzielnieniu w okresie do 31.12.2017 r.

Okres realizacji projektu od 1.01.2017 do 31.12.2017 r.


Projekt realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie PROREW oraz przez Fundację Fabryka Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.


W ramach projektu realizowane są dwa zadania: Poradnictwo specjalistyczne oraz usamodzielnianie.


W ramach zadania PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE uczestnicy projektu otrzymują wsparcie w ramach:

- Terapii uzależnień
- Psychoterapii
- Kompetencji cyfrowych
- Treningu Zastępowania Agresji
- Warsztatów: Jestem inny i co z tego

W ramach zadania USAMODZIELNIANIE uczestnicy projektu otrzymują wsparcie w postacie:

- Indywidualnego doradztwa zawodowego
- Indywidualnej psychoterapii
- Spotkań z rzeczywistością

Każdy uczestnik jest pod opieką opiekuna usamodzielniania.

 

 


 


znak kapital ludzki rembow

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

realizowany przez

logo-regionalis-corel-8

Tytuł projektu: "Czas na lepsze jutro 2"

 

 

Okres realizacji projektu: od 03.09.2012r do 31.07.2014r

Projekt skierowany jest do uczniów z klas I, II, III Gimnazjum Specjalnego nr 1 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu Chęcińskim oraz uczniów klas I, II, III  Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie.

Celem nadrzędnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług.

W dodatkowych zajęciach będzie brało udział łącznie 10 chłopców, z najwyższym wynikiem punktów z rekrutacji.

Projekt łącznie obejmuje następujące zajęcia:  język polski , matematyka, język angielski, doradztwo edukacyjno - zawodowe, które będą prowadzone indywidualnie oraz zajęcia grupowe (ICT, spotkania z przedsiębiorczością, kompetencje społeczne i obywatelskie, artterapia, sporterapia, przedsiębiorczość praktyczna, ekspresja kulturalna, doradztwo edukacyjno – zawodowe).

 

 


znak kapital ludzki rembow

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Projekt realizowany jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Priorytet I Zatrudnienie integracja społeczna, Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy.

Tytuł projektu: "PI Wczoraj wykluczenie - jutro zatrudnienie"


Problem główny:


Niewystarczające instrumenty, które mogłyby zostać wykorzystane przy wspieraniu wychowanków MOW w ułatwieniu wchodzenia na rynek pracy oraz w powrocie do społeczeństwa i życia zgodnego z normami.


Problemy szczegółowe:

- bezradność i niedostateczne przygotowanie do realnego i odpowiedzialnego życia wych. MOW (zakładowe ramy instytucji totalnej)

- ogromne zaległości edukacyjne związane z niezrealizowaniem obowiązku szkolnego przez wych. nieefektywna edukacja w MOW

- „stygmat” wychowanka ośrodka – osoby izolowanej od społeczeństwa ze względu na demoralizację

- niedostępność praktyk zawodowych poza placówką (w przypadku młodzieży uczęszczającej do szkół ogólnodostępnych część uczniów aktywizuje się na rynku pracy po raz pierwszy podczas trwania praktyk zawodowych (raport ”Młodzież na świętokrzyskim rynku pracy s.20) - czego brak jest w Gimnazjach Specjalnych w MOW), dzięki którym w środowisku wychowawczym mogą poznać rzeczywisty wymiar uczciwej i profesjonalnej pracy.


Cel główny:

Opracowanie, przetestowanie oraz upowszechnienie i włączenie do polityki innowacyjnej modelu w okresie 34 m-cy rozwiązań służących ułatwieniu wchodzenia na rynek pracy 102 wychowanków 4 MOW-ów w woj. świętokrzyskim w wyniku współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia, pomocy i integracji społecznej oraz przedsiębiorców.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej projektu:

www.wwjz.pl

 

Koła zainteresowań

Akademia Czerniaka

Gazetka Ośrodkowa

Gazetka Konkursowa

Bezpieczna szkoła

Szkoła Dobrego Wychowania