Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
To nie liście i nie listki, nie listeczki jeszcze nawet - to obłoczek przeźroczysty, pozłociście zielonawy. Jeśli jest gdzieś leśne niebo, on z leśnego nieba spłynął, śród ogrodu zdziwionego tuż nad ziemią się zatrzymał. Ale żeby mógł zzielenieć, z brzozą się prawdziwą zmierzyć, ściemnieć, smugę traw ocienić - nie, nie mogę w to uwierzyć. - Julian Tuwim.
W okrągłych błotnych miskach z obcasów i kopyt lśnią turkusy niebieskie i chmur heliotropy. Kałuża płynie z wiatrem - tu mleczna, tam ruda, wiosna rynny wyżyma lubując się w brudach ... Serce ordynarnieje i godzi się z błotem, skoro w nim słońce usta zanurzyło złote ... - Maria Pawlikowska - Jasnorzewska.
W ciemniejących pieczarach marzyłem długo o Twoich drzewach i błękitnych niebach, o Twoim zapachu i ptaków śpiewie. Teraz leżysz odsłonięta w lśniącym splendorze, kąpana w słońcu, jak jakieś cudo, przede mną. Poznajesz mnie znowu kusisz mnie delikatnie oto drżą me kończyny wobec Twej błogosławionej obecności. - Hermann Hesse.
Marzec. Wracamy z parku. Wreszcie przeszła zima. Spod stopniałego śniegu wyjrzały murawy. Drzewa nagie, lecz pierwsze kiełkują już trawy, choć na stawie zielony, cienki lód się trzyma. Z upojonymi wiosną wracamy oczyma, krokiem lekkim, jak podczas tanecznej zabawy, ulicą po słonecznej stronie idziem prawej, za sobą ciepło słońca czujemy plecyma. - Leopold Staff.
Święty Kaźmierz - powracają czajki; Święty Wojciech - bociany klekocą, słońce grzeje, rowy w mlecz się złocą, brzmią skowronki, rychłe, polne grajki. Po murawach dzieci, strzępem krajki Podkasane, w pasy się szamocą; Na przyzbicach baby w głos chichocą - "Eh! kumolu! bajki, żywe bajki!" Wiosna!... Wiosna wszędy życie budzi! Jej błękity, słoneczne uśmiechy I pod chłopskie wciskają się strzechy. I tu raźniej biją serca ludzi, choć się troski za troskami tulą do tych piersi pod zgrzebną koszulą. - Jan Kasprowicz.

Wiosna

djWiosna − jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego.

Godło Polski
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Rembowie

Get Adobe Flash player

 REKRUTACJA PMOW REMBOW 2018


 

belka projekt rds 2017

 

Tytuł projektu: „Razem do samodzielności”

 

Celem projektu jest zindywidualizowane wsparcie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych na terenie województwa świętokrzyskiego w dostępności do wysokiej jakości usług społecznych w tym również usamodzielnieniu w okresie do 31.12.2017 r.

Okres realizacji projektu od 1.01.2017 do 31.12.2017 r.


Projekt realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie PROREW oraz przez Fundację Fabryka Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.


W ramach projektu realizowane są dwa zadania: Poradnictwo specjalistyczne oraz usamodzielnianie.


W ramach zadania PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE uczestnicy projektu otrzymują wsparcie w ramach:

- Terapii uzależnień
- Psychoterapii
- Kompetencji cyfrowych
- Treningu Zastępowania Agresji
- Warsztatów: Jestem inny i co z tego

W ramach zadania USAMODZIELNIANIE uczestnicy projektu otrzymują wsparcie w postacie:

- Indywidualnego doradztwa zawodowego
- Indywidualnej psychoterapii
- Spotkań z rzeczywistością

Każdy uczestnik jest pod opieką opiekuna usamodzielniania.

 

 


 


znak kapital ludzki rembow

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

realizowany przez

logo-regionalis-corel-8

Tytuł projektu: "Czas na lepsze jutro 2"

 

 

Okres realizacji projektu: od 03.09.2012r do 31.07.2014r

Projekt skierowany jest do uczniów z klas I, II, III Gimnazjum Specjalnego nr 1 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu Chęcińskim oraz uczniów klas I, II, III  Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie.

Celem nadrzędnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług.

W dodatkowych zajęciach będzie brało udział łącznie 10 chłopców, z najwyższym wynikiem punktów z rekrutacji.

Projekt łącznie obejmuje następujące zajęcia:  język polski , matematyka, język angielski, doradztwo edukacyjno - zawodowe, które będą prowadzone indywidualnie oraz zajęcia grupowe (ICT, spotkania z przedsiębiorczością, kompetencje społeczne i obywatelskie, artterapia, sporterapia, przedsiębiorczość praktyczna, ekspresja kulturalna, doradztwo edukacyjno – zawodowe).

 

 


znak kapital ludzki rembow

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Projekt realizowany jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Priorytet I Zatrudnienie integracja społeczna, Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy.

Tytuł projektu: "PI Wczoraj wykluczenie - jutro zatrudnienie"


Problem główny:


Niewystarczające instrumenty, które mogłyby zostać wykorzystane przy wspieraniu wychowanków MOW w ułatwieniu wchodzenia na rynek pracy oraz w powrocie do społeczeństwa i życia zgodnego z normami.


Problemy szczegółowe:

- bezradność i niedostateczne przygotowanie do realnego i odpowiedzialnego życia wych. MOW (zakładowe ramy instytucji totalnej)

- ogromne zaległości edukacyjne związane z niezrealizowaniem obowiązku szkolnego przez wych. nieefektywna edukacja w MOW

- „stygmat” wychowanka ośrodka – osoby izolowanej od społeczeństwa ze względu na demoralizację

- niedostępność praktyk zawodowych poza placówką (w przypadku młodzieży uczęszczającej do szkół ogólnodostępnych część uczniów aktywizuje się na rynku pracy po raz pierwszy podczas trwania praktyk zawodowych (raport ”Młodzież na świętokrzyskim rynku pracy s.20) - czego brak jest w Gimnazjach Specjalnych w MOW), dzięki którym w środowisku wychowawczym mogą poznać rzeczywisty wymiar uczciwej i profesjonalnej pracy.


Cel główny:

Opracowanie, przetestowanie oraz upowszechnienie i włączenie do polityki innowacyjnej modelu w okresie 34 m-cy rozwiązań służących ułatwieniu wchodzenia na rynek pracy 102 wychowanków 4 MOW-ów w woj. świętokrzyskim w wyniku współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia, pomocy i integracji społecznej oraz przedsiębiorców.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej projektu:

www.wwjz.pl

 

Koła zainteresowań

Akademia Czerniaka

Gazetka Ośrodkowa

Gazetka Konkursowa

Bezpieczna szkoła

Szkoła Dobrego Wychowania