Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
W słonecznikach gra wciąż jeszcze pszczela muzyka, niżej liczne biedronki wdzięcznie narzekają zaś samym dołem łąkę ujeżdżają koniki polne. Tu kwiat dyni jakimś cudem w owoc przechodzi. Tu lato cierpliwie na jesień się godzi.
Na świadectwach, wzbici w radość, odlecieli uczniowie, drży powietrze po ich śmigłym zniku. Wakacje, panie profesorze! Pora trzepać wesoło słowa jak futra na wiosnę oraz czasowniki przez dni lata odmieniać! Wóz przetoczył się z nagła – i w łozinie zzieleniał. Tylko pustki rozpryśniętej w słońcu – udar. Skacząc z bryczki, zaoczę: Bosonogi gęsiarek biegł, zaczerpnął ze źródła, znikł, jak gdyby on wybiegał potoczek. - Julian Przyboś
Leżę na łące, nikogo nie ma: ja i słońce. Ciszą nabrzmiałą i wezbraną napływa myśl: - To pachnie siano. Wiatr ciągnie po trawach z szelestem, a u góry siostry moje, białe chmury, wędrują na wschód. Czy nie za wiele mi, że jestem? - Kazimierz Wierzyński
Już zaszedł nad doliną złocisty słońca krąg, ciche odgłosy płyną z zielonych pól i łąk. Dalekie ludzi głosy, daleki słychać śpiew i cichy szelest rosy po drżących liściach drzew. Promieńmi gra różana topnieje w sinej mgle, a świeży zapach siana skoszona łąka śle. - Adam Asnyk
Leżę sobie w parku na trawie, leżę sobie w mieście Warszawie. Ważka mi usiadła na dłoni, dzwonią gdzieś nad Wisłą tramwaje, leci w górze biały szybowiec, widzi różne miasta i kraje. W trawie są biedronki i mlecze. Leżę sobie w Polsce na świecie. - Danuta Wawiłow

Lato

djLato – jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się najwyższymi temperaturami powietrza w skali roku. W świecie roślin jest to okres dojrzewania nasion i owoców, a w świecie zwierząt jest to okres wydawania na świat nowego pokolenia i przygotowania go do samodzielnego życia.

Godło Polski
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Rembowie

Get Adobe Flash player

 REKRUTACJA PMOW REMBOW 2018


 

belka projekt rds 2017

 

Tytuł projektu: „Razem do samodzielności”

 

Celem projektu jest zindywidualizowane wsparcie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych na terenie województwa świętokrzyskiego w dostępności do wysokiej jakości usług społecznych w tym również usamodzielnieniu w okresie do 31.12.2017 r.

Okres realizacji projektu od 1.01.2017 do 31.12.2017 r.


Projekt realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie PROREW oraz przez Fundację Fabryka Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.


W ramach projektu realizowane są dwa zadania: Poradnictwo specjalistyczne oraz usamodzielnianie.


W ramach zadania PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE uczestnicy projektu otrzymują wsparcie w ramach:

- Terapii uzależnień
- Psychoterapii
- Kompetencji cyfrowych
- Treningu Zastępowania Agresji
- Warsztatów: Jestem inny i co z tego

W ramach zadania USAMODZIELNIANIE uczestnicy projektu otrzymują wsparcie w postacie:

- Indywidualnego doradztwa zawodowego
- Indywidualnej psychoterapii
- Spotkań z rzeczywistością

Każdy uczestnik jest pod opieką opiekuna usamodzielniania.

 

 


 


znak kapital ludzki rembow

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

realizowany przez

logo-regionalis-corel-8

Tytuł projektu: "Czas na lepsze jutro 2"

 

 

Okres realizacji projektu: od 03.09.2012r do 31.07.2014r

Projekt skierowany jest do uczniów z klas I, II, III Gimnazjum Specjalnego nr 1 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu Chęcińskim oraz uczniów klas I, II, III  Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie.

Celem nadrzędnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług.

W dodatkowych zajęciach będzie brało udział łącznie 10 chłopców, z najwyższym wynikiem punktów z rekrutacji.

Projekt łącznie obejmuje następujące zajęcia:  język polski , matematyka, język angielski, doradztwo edukacyjno - zawodowe, które będą prowadzone indywidualnie oraz zajęcia grupowe (ICT, spotkania z przedsiębiorczością, kompetencje społeczne i obywatelskie, artterapia, sporterapia, przedsiębiorczość praktyczna, ekspresja kulturalna, doradztwo edukacyjno – zawodowe).

 

 


znak kapital ludzki rembow

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Projekt realizowany jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Priorytet I Zatrudnienie integracja społeczna, Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy.

Tytuł projektu: "PI Wczoraj wykluczenie - jutro zatrudnienie"


Problem główny:


Niewystarczające instrumenty, które mogłyby zostać wykorzystane przy wspieraniu wychowanków MOW w ułatwieniu wchodzenia na rynek pracy oraz w powrocie do społeczeństwa i życia zgodnego z normami.


Problemy szczegółowe:

- bezradność i niedostateczne przygotowanie do realnego i odpowiedzialnego życia wych. MOW (zakładowe ramy instytucji totalnej)

- ogromne zaległości edukacyjne związane z niezrealizowaniem obowiązku szkolnego przez wych. nieefektywna edukacja w MOW

- „stygmat” wychowanka ośrodka – osoby izolowanej od społeczeństwa ze względu na demoralizację

- niedostępność praktyk zawodowych poza placówką (w przypadku młodzieży uczęszczającej do szkół ogólnodostępnych część uczniów aktywizuje się na rynku pracy po raz pierwszy podczas trwania praktyk zawodowych (raport ”Młodzież na świętokrzyskim rynku pracy s.20) - czego brak jest w Gimnazjach Specjalnych w MOW), dzięki którym w środowisku wychowawczym mogą poznać rzeczywisty wymiar uczciwej i profesjonalnej pracy.


Cel główny:

Opracowanie, przetestowanie oraz upowszechnienie i włączenie do polityki innowacyjnej modelu w okresie 34 m-cy rozwiązań służących ułatwieniu wchodzenia na rynek pracy 102 wychowanków 4 MOW-ów w woj. świętokrzyskim w wyniku współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia, pomocy i integracji społecznej oraz przedsiębiorców.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej projektu:

www.wwjz.pl

 

Koła zainteresowań

Akademia Czerniaka

Gazetka Ośrodkowa

Gazetka Konkursowa

Bezpieczna szkoła

Szkoła Dobrego Wychowania