Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem. A u żłobka Matka Święta, czuwa sama uśmiechnięta nad dzieciątka snem, nad dzieciątka snem. Cicha noc, święta noc, pastuszkowie od swych trzód. Biegną wielce zadziwieni, za anielskim głosem pieni. Gdzie się spełnił cud, gdzie się spełnił cud.
Na niebie chmury, dołem tumany, wicher ponury miecie przez łany. Pożółkło błonie, kwiatów już niema, w białej oponie zbliża się zima. Aniołki z nieba, sypią nam runem, już cała gleba śpi pod całunem. Rzeki, strumienie, lód w więzach trzyma! Próżne złudzenie: Ach! to już zima!
Nasza zima biała chustą się odziała. Idzie, idzie do nas w gości, w srebrnych blaskach cała! Włożyła na czoło, księżycowe koło, lecą z płaszcza gwiazdy złote, gdy potrząśnie połą. Z lodu berło trzyma, tchu ni głosu nie ma. Idzie, idzie, smutna, cicha, ta królowa zima! Idzie martwą nogą wyiskrzoną drogą, postanęły rzeki modre, do morza nie mogą. Gdzie stąpi, gdzie stanie, słychać narzekanie: - Oj, biedne my kwiaty, trawy, co się z nami stanie! - Przed nią tuman leci, straszy małe dzieci... A my dalej do komina: - Nie puścim waszeci!
Na ziemię, jakby całun, śnieżna padła szata, złoty blask słońca czarne przesłoniły chmury. Wszystkie kwiaty powiędły i gaj już ponury bo w nim umilkła ptasząt gromada skrzydlata! I w mojem sercu także zeschły róże lata, smutek zaciemnił chmurą myśli mych lazury — gwiazda nadziei blednie — a ptak złotopióry tak o czarownym głosie — miłość, mnie odlata!
Całunem śniegu przysypany, biały park w szarą ciszę pogrążył się cały i z jakichś głuchych tęsknot się spowiada. Drzew nagich długa ciemna kolumnada wije się sennie i w dali gdzieś ginie, wije się cicho po białej równinie. I biegną ławki aleją szeregiem, samotne, puste, ubielone śniegiem.

Zima

djZima – jedna z czterech pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się najniższymi temperaturami powietrza w skali roku, umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego, zazwyczaj zestaloną (zamarzniętą) formą opadu i osadu atmosferycznego, a większość świata roślin i zwierząt przechodzi okres uśpienia.

Godło Polski
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Rembowie

Get Adobe Flash player

 REKRUTACJA PMOW REMBOW 2018


 

belka projekt rds 2017

 

Tytuł projektu: „Razem do samodzielności”

 

Celem projektu jest zindywidualizowane wsparcie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych na terenie województwa świętokrzyskiego w dostępności do wysokiej jakości usług społecznych w tym również usamodzielnieniu w okresie do 31.12.2017 r.

Okres realizacji projektu od 1.01.2017 do 31.12.2017 r.


Projekt realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie PROREW oraz przez Fundację Fabryka Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.


W ramach projektu realizowane są dwa zadania: Poradnictwo specjalistyczne oraz usamodzielnianie.


W ramach zadania PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE uczestnicy projektu otrzymują wsparcie w ramach:

- Terapii uzależnień
- Psychoterapii
- Kompetencji cyfrowych
- Treningu Zastępowania Agresji
- Warsztatów: Jestem inny i co z tego

W ramach zadania USAMODZIELNIANIE uczestnicy projektu otrzymują wsparcie w postacie:

- Indywidualnego doradztwa zawodowego
- Indywidualnej psychoterapii
- Spotkań z rzeczywistością

Każdy uczestnik jest pod opieką opiekuna usamodzielniania.

 

 


 


znak kapital ludzki rembow

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

realizowany przez

logo-regionalis-corel-8

Tytuł projektu: "Czas na lepsze jutro 2"

 

 

Okres realizacji projektu: od 03.09.2012r do 31.07.2014r

Projekt skierowany jest do uczniów z klas I, II, III Gimnazjum Specjalnego nr 1 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu Chęcińskim oraz uczniów klas I, II, III  Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie.

Celem nadrzędnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług.

W dodatkowych zajęciach będzie brało udział łącznie 10 chłopców, z najwyższym wynikiem punktów z rekrutacji.

Projekt łącznie obejmuje następujące zajęcia:  język polski , matematyka, język angielski, doradztwo edukacyjno - zawodowe, które będą prowadzone indywidualnie oraz zajęcia grupowe (ICT, spotkania z przedsiębiorczością, kompetencje społeczne i obywatelskie, artterapia, sporterapia, przedsiębiorczość praktyczna, ekspresja kulturalna, doradztwo edukacyjno – zawodowe).

 

 


znak kapital ludzki rembow

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Projekt realizowany jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Priorytet I Zatrudnienie integracja społeczna, Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy.

Tytuł projektu: "PI Wczoraj wykluczenie - jutro zatrudnienie"


Problem główny:


Niewystarczające instrumenty, które mogłyby zostać wykorzystane przy wspieraniu wychowanków MOW w ułatwieniu wchodzenia na rynek pracy oraz w powrocie do społeczeństwa i życia zgodnego z normami.


Problemy szczegółowe:

- bezradność i niedostateczne przygotowanie do realnego i odpowiedzialnego życia wych. MOW (zakładowe ramy instytucji totalnej)

- ogromne zaległości edukacyjne związane z niezrealizowaniem obowiązku szkolnego przez wych. nieefektywna edukacja w MOW

- „stygmat” wychowanka ośrodka – osoby izolowanej od społeczeństwa ze względu na demoralizację

- niedostępność praktyk zawodowych poza placówką (w przypadku młodzieży uczęszczającej do szkół ogólnodostępnych część uczniów aktywizuje się na rynku pracy po raz pierwszy podczas trwania praktyk zawodowych (raport ”Młodzież na świętokrzyskim rynku pracy s.20) - czego brak jest w Gimnazjach Specjalnych w MOW), dzięki którym w środowisku wychowawczym mogą poznać rzeczywisty wymiar uczciwej i profesjonalnej pracy.


Cel główny:

Opracowanie, przetestowanie oraz upowszechnienie i włączenie do polityki innowacyjnej modelu w okresie 34 m-cy rozwiązań służących ułatwieniu wchodzenia na rynek pracy 102 wychowanków 4 MOW-ów w woj. świętokrzyskim w wyniku współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia, pomocy i integracji społecznej oraz przedsiębiorców.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej projektu:

www.wwjz.pl

 

Koła zainteresowań

Akademia Czerniaka

Gazetka Ośrodkowa

Gazetka Konkursowa

Bezpieczna szkoła

Szkoła Dobrego Wychowania