Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
W słonecznikach gra wciąż jeszcze pszczela muzyka, niżej liczne biedronki wdzięcznie narzekają zaś samym dołem łąkę ujeżdżają koniki polne. Tu kwiat dyni jakimś cudem w owoc przechodzi. Tu lato cierpliwie na jesień się godzi.
Na świadectwach, wzbici w radość, odlecieli uczniowie, drży powietrze po ich śmigłym zniku. Wakacje, panie profesorze! Pora trzepać wesoło słowa jak futra na wiosnę oraz czasowniki przez dni lata odmieniać! Wóz przetoczył się z nagła – i w łozinie zzieleniał. Tylko pustki rozpryśniętej w słońcu – udar. Skacząc z bryczki, zaoczę: Bosonogi gęsiarek biegł, zaczerpnął ze źródła, znikł, jak gdyby on wybiegał potoczek. - Julian Przyboś
Leżę na łące, nikogo nie ma: ja i słońce. Ciszą nabrzmiałą i wezbraną napływa myśl: - To pachnie siano. Wiatr ciągnie po trawach z szelestem, a u góry siostry moje, białe chmury, wędrują na wschód. Czy nie za wiele mi, że jestem? - Kazimierz Wierzyński
Już zaszedł nad doliną złocisty słońca krąg, ciche odgłosy płyną z zielonych pól i łąk. Dalekie ludzi głosy, daleki słychać śpiew i cichy szelest rosy po drżących liściach drzew. Promieńmi gra różana topnieje w sinej mgle, a świeży zapach siana skoszona łąka śle. - Adam Asnyk
Leżę sobie w parku na trawie, leżę sobie w mieście Warszawie. Ważka mi usiadła na dłoni, dzwonią gdzieś nad Wisłą tramwaje, leci w górze biały szybowiec, widzi różne miasta i kraje. W trawie są biedronki i mlecze. Leżę sobie w Polsce na świecie. - Danuta Wawiłow

Lato

djLato – jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się najwyższymi temperaturami powietrza w skali roku. W świecie roślin jest to okres dojrzewania nasion i owoców, a w świecie zwierząt jest to okres wydawania na świat nowego pokolenia i przygotowania go do samodzielnego życia.

Godło Polski
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Rembowie

Get Adobe Flash player

spojrz-inaczej

Program „Spójrz inaczej” posiada rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowego Biura d.s. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Dzięki nawiązanej współpracy ze Stowarzyszeniem Psychoprofilaktyki „SPÓJRZ INACZEJ” grupa wychowawców i nauczycieli wraz z Dyrekcją Ośrodka ukończyła szkolenie, które przeprowadził jeden z trenerów programu Pan Jerzy Szczepaniec.

Program powstał w starachowickim środowisku pedagogów, psychologów i socjologów. Jego autorami są Andrzej Kołodziejczyk, Ewa Czemierowska – Koruba i Tomasz Kołodziejczyk. Treść programu wspiera wychowanie, wspomagając rodziców w ochronie dzieci przed ryzykownymi zachowaniami, uczą też młodych ludzi, jak nawiązywać i utrzymać dobre relacje z innymi i konstruktywnie rozwiązywać sytuacje trudne. Odwołuje się do poszanowania wartości, bazując na doświadczeniach, przeżyciach i realiach rodzimej rzeczywistości. Wykorzystuje doświadczenia nauczycieli i rodziców i - zgodnie z ich sugestiami - uwzględnia potrzeby dzieci i młodzieży. Dla nauczycieli i wychowawców stanowi pomocne narzędzie w realizacji działań profilaktycznych z wychowankami do prowadzenia których, po ukończeniu szkolenia są zobligowani.


Nauczyciele - realizatorzy programu „Spójrz inaczej” - wskazują na wiele pozytywnych efektów osiąganych przez uczniów - absolwentów programu, w tym na:

- lepsze rozumienie i akceptację siebie oraz umiejętność wyrażania swoich uczuć,
- wzrost poczucia własnej wartości,
- lepsze rozumienie innych ludzi,
- zdobycie umiejętności prawidłowej komunikacji z innymi,
- lepsze przystosowanie dzieci do wymagań szkolnych, większą otwartość uczniów i gotowość do współpracy z kolegami/ koleżankami,
- zmniejszanie się częstości zachowań problemowych w klasie
- zdobycie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych w kontaktach z innymi,
- zdobycie umiejętności samodzielnego dbania o zdrowie i podejmowania właściwych decyzji zdrowotnych oraz umiejętności podejmowania właściwych decyzji w sprawie używania substancji psychoaktywnych.

Od drugiego semestru roku szklonego 2017/2018 nauczyciele i wychowawcy będą realizować założenia programu na prowadzonych przez siebie zajęciach.

Aby uzyskać więcej Informacji o programie: SPÓJRZ INACZEJ

Koła zainteresowań

Akademia Czerniaka

Gazetka Ośrodkowa

Gazetka Konkursowa

Bezpieczna szkoła

Szkoła Dobrego Wychowania