Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem. A u żłobka Matka Święta, czuwa sama uśmiechnięta nad dzieciątka snem, nad dzieciątka snem. Cicha noc, święta noc, pastuszkowie od swych trzód. Biegną wielce zadziwieni, za anielskim głosem pieni. Gdzie się spełnił cud, gdzie się spełnił cud.
Na niebie chmury, dołem tumany, wicher ponury miecie przez łany. Pożółkło błonie, kwiatów już niema, w białej oponie zbliża się zima. Aniołki z nieba, sypią nam runem, już cała gleba śpi pod całunem. Rzeki, strumienie, lód w więzach trzyma! Próżne złudzenie: Ach! to już zima!
Nasza zima biała chustą się odziała. Idzie, idzie do nas w gości, w srebrnych blaskach cała! Włożyła na czoło, księżycowe koło, lecą z płaszcza gwiazdy złote, gdy potrząśnie połą. Z lodu berło trzyma, tchu ni głosu nie ma. Idzie, idzie, smutna, cicha, ta królowa zima! Idzie martwą nogą wyiskrzoną drogą, postanęły rzeki modre, do morza nie mogą. Gdzie stąpi, gdzie stanie, słychać narzekanie: - Oj, biedne my kwiaty, trawy, co się z nami stanie! - Przed nią tuman leci, straszy małe dzieci... A my dalej do komina: - Nie puścim waszeci!
Na ziemię, jakby całun, śnieżna padła szata, złoty blask słońca czarne przesłoniły chmury. Wszystkie kwiaty powiędły i gaj już ponury bo w nim umilkła ptasząt gromada skrzydlata! I w mojem sercu także zeschły róże lata, smutek zaciemnił chmurą myśli mych lazury — gwiazda nadziei blednie — a ptak złotopióry tak o czarownym głosie — miłość, mnie odlata!
Całunem śniegu przysypany, biały park w szarą ciszę pogrążył się cały i z jakichś głuchych tęsknot się spowiada. Drzew nagich długa ciemna kolumnada wije się sennie i w dali gdzieś ginie, wije się cicho po białej równinie. I biegną ławki aleją szeregiem, samotne, puste, ubielone śniegiem.

Zima

djZima – jedna z czterech pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się najniższymi temperaturami powietrza w skali roku, umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego, zazwyczaj zestaloną (zamarzniętą) formą opadu i osadu atmosferycznego, a większość świata roślin i zwierząt przechodzi okres uśpienia.

Godło Polski
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Rembowie

Get Adobe Flash player

spojrz-inaczej

Program „Spójrz inaczej” posiada rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowego Biura d.s. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Dzięki nawiązanej współpracy ze Stowarzyszeniem Psychoprofilaktyki „SPÓJRZ INACZEJ” grupa wychowawców i nauczycieli wraz z Dyrekcją Ośrodka ukończyła szkolenie, które przeprowadził jeden z trenerów programu Pan Jerzy Szczepaniec.

Program powstał w starachowickim środowisku pedagogów, psychologów i socjologów. Jego autorami są Andrzej Kołodziejczyk, Ewa Czemierowska – Koruba i Tomasz Kołodziejczyk. Treść programu wspiera wychowanie, wspomagając rodziców w ochronie dzieci przed ryzykownymi zachowaniami, uczą też młodych ludzi, jak nawiązywać i utrzymać dobre relacje z innymi i konstruktywnie rozwiązywać sytuacje trudne. Odwołuje się do poszanowania wartości, bazując na doświadczeniach, przeżyciach i realiach rodzimej rzeczywistości. Wykorzystuje doświadczenia nauczycieli i rodziców i - zgodnie z ich sugestiami - uwzględnia potrzeby dzieci i młodzieży. Dla nauczycieli i wychowawców stanowi pomocne narzędzie w realizacji działań profilaktycznych z wychowankami do prowadzenia których, po ukończeniu szkolenia są zobligowani.


Nauczyciele - realizatorzy programu „Spójrz inaczej” - wskazują na wiele pozytywnych efektów osiąganych przez uczniów - absolwentów programu, w tym na:

- lepsze rozumienie i akceptację siebie oraz umiejętność wyrażania swoich uczuć,
- wzrost poczucia własnej wartości,
- lepsze rozumienie innych ludzi,
- zdobycie umiejętności prawidłowej komunikacji z innymi,
- lepsze przystosowanie dzieci do wymagań szkolnych, większą otwartość uczniów i gotowość do współpracy z kolegami/ koleżankami,
- zmniejszanie się częstości zachowań problemowych w klasie
- zdobycie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych w kontaktach z innymi,
- zdobycie umiejętności samodzielnego dbania o zdrowie i podejmowania właściwych decyzji zdrowotnych oraz umiejętności podejmowania właściwych decyzji w sprawie używania substancji psychoaktywnych.

Od drugiego semestru roku szklonego 2017/2018 nauczyciele i wychowawcy będą realizować założenia programu na prowadzonych przez siebie zajęciach.

Aby uzyskać więcej Informacji o programie: SPÓJRZ INACZEJ

Koła zainteresowań

Akademia Czerniaka

Gazetka Ośrodkowa

Gazetka Konkursowa

Bezpieczna szkoła

Szkoła Dobrego Wychowania