Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
To nie liście i nie listki, nie listeczki jeszcze nawet - to obłoczek przeźroczysty, pozłociście zielonawy. Jeśli jest gdzieś leśne niebo, on z leśnego nieba spłynął, śród ogrodu zdziwionego tuż nad ziemią się zatrzymał. Ale żeby mógł zzielenieć, z brzozą się prawdziwą zmierzyć, ściemnieć, smugę traw ocienić - nie, nie mogę w to uwierzyć. - Julian Tuwim.
W okrągłych błotnych miskach z obcasów i kopyt lśnią turkusy niebieskie i chmur heliotropy. Kałuża płynie z wiatrem - tu mleczna, tam ruda, wiosna rynny wyżyma lubując się w brudach ... Serce ordynarnieje i godzi się z błotem, skoro w nim słońce usta zanurzyło złote ... - Maria Pawlikowska - Jasnorzewska.
W ciemniejących pieczarach marzyłem długo o Twoich drzewach i błękitnych niebach, o Twoim zapachu i ptaków śpiewie. Teraz leżysz odsłonięta w lśniącym splendorze, kąpana w słońcu, jak jakieś cudo, przede mną. Poznajesz mnie znowu kusisz mnie delikatnie oto drżą me kończyny wobec Twej błogosławionej obecności. - Hermann Hesse.
Marzec. Wracamy z parku. Wreszcie przeszła zima. Spod stopniałego śniegu wyjrzały murawy. Drzewa nagie, lecz pierwsze kiełkują już trawy, choć na stawie zielony, cienki lód się trzyma. Z upojonymi wiosną wracamy oczyma, krokiem lekkim, jak podczas tanecznej zabawy, ulicą po słonecznej stronie idziem prawej, za sobą ciepło słońca czujemy plecyma. - Leopold Staff.
Święty Kaźmierz - powracają czajki; Święty Wojciech - bociany klekocą, słońce grzeje, rowy w mlecz się złocą, brzmią skowronki, rychłe, polne grajki. Po murawach dzieci, strzępem krajki Podkasane, w pasy się szamocą; Na przyzbicach baby w głos chichocą - "Eh! kumolu! bajki, żywe bajki!" Wiosna!... Wiosna wszędy życie budzi! Jej błękity, słoneczne uśmiechy I pod chłopskie wciskają się strzechy. I tu raźniej biją serca ludzi, choć się troski za troskami tulą do tych piersi pod zgrzebną koszulą. - Jan Kasprowicz.

Wiosna

djWiosna − jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego.

Godło Polski
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Rembowie

Get Adobe Flash player

spojrz-inaczej

Program „Spójrz inaczej” posiada rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowego Biura d.s. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Dzięki nawiązanej współpracy ze Stowarzyszeniem Psychoprofilaktyki „SPÓJRZ INACZEJ” grupa wychowawców i nauczycieli wraz z Dyrekcją Ośrodka ukończyła szkolenie, które przeprowadził jeden z trenerów programu Pan Jerzy Szczepaniec.

Program powstał w starachowickim środowisku pedagogów, psychologów i socjologów. Jego autorami są Andrzej Kołodziejczyk, Ewa Czemierowska – Koruba i Tomasz Kołodziejczyk. Treść programu wspiera wychowanie, wspomagając rodziców w ochronie dzieci przed ryzykownymi zachowaniami, uczą też młodych ludzi, jak nawiązywać i utrzymać dobre relacje z innymi i konstruktywnie rozwiązywać sytuacje trudne. Odwołuje się do poszanowania wartości, bazując na doświadczeniach, przeżyciach i realiach rodzimej rzeczywistości. Wykorzystuje doświadczenia nauczycieli i rodziców i - zgodnie z ich sugestiami - uwzględnia potrzeby dzieci i młodzieży. Dla nauczycieli i wychowawców stanowi pomocne narzędzie w realizacji działań profilaktycznych z wychowankami do prowadzenia których, po ukończeniu szkolenia są zobligowani.


Nauczyciele - realizatorzy programu „Spójrz inaczej” - wskazują na wiele pozytywnych efektów osiąganych przez uczniów - absolwentów programu, w tym na:

- lepsze rozumienie i akceptację siebie oraz umiejętność wyrażania swoich uczuć,
- wzrost poczucia własnej wartości,
- lepsze rozumienie innych ludzi,
- zdobycie umiejętności prawidłowej komunikacji z innymi,
- lepsze przystosowanie dzieci do wymagań szkolnych, większą otwartość uczniów i gotowość do współpracy z kolegami/ koleżankami,
- zmniejszanie się częstości zachowań problemowych w klasie
- zdobycie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych w kontaktach z innymi,
- zdobycie umiejętności samodzielnego dbania o zdrowie i podejmowania właściwych decyzji zdrowotnych oraz umiejętności podejmowania właściwych decyzji w sprawie używania substancji psychoaktywnych.

Od drugiego semestru roku szklonego 2017/2018 nauczyciele i wychowawcy będą realizować założenia programu na prowadzonych przez siebie zajęciach.

Aby uzyskać więcej Informacji o programie: SPÓJRZ INACZEJ

Koła zainteresowań

Akademia Czerniaka

Gazetka Ośrodkowa