Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
W słonecznikach gra wciąż jeszcze pszczela muzyka, niżej liczne biedronki wdzięcznie narzekają zaś samym dołem łąkę ujeżdżają koniki polne. Tu kwiat dyni jakimś cudem w owoc przechodzi. Tu lato cierpliwie na jesień się godzi.
Na świadectwach, wzbici w radość, odlecieli uczniowie, drży powietrze po ich śmigłym zniku. Wakacje, panie profesorze! Pora trzepać wesoło słowa jak futra na wiosnę oraz czasowniki przez dni lata odmieniać! Wóz przetoczył się z nagła – i w łozinie zzieleniał. Tylko pustki rozpryśniętej w słońcu – udar. Skacząc z bryczki, zaoczę: Bosonogi gęsiarek biegł, zaczerpnął ze źródła, znikł, jak gdyby on wybiegał potoczek. - Julian Przyboś
Leżę na łące, nikogo nie ma: ja i słońce. Ciszą nabrzmiałą i wezbraną napływa myśl: - To pachnie siano. Wiatr ciągnie po trawach z szelestem, a u góry siostry moje, białe chmury, wędrują na wschód. Czy nie za wiele mi, że jestem? - Kazimierz Wierzyński
Już zaszedł nad doliną złocisty słońca krąg, ciche odgłosy płyną z zielonych pól i łąk. Dalekie ludzi głosy, daleki słychać śpiew i cichy szelest rosy po drżących liściach drzew. Promieńmi gra różana topnieje w sinej mgle, a świeży zapach siana skoszona łąka śle. - Adam Asnyk
Leżę sobie w parku na trawie, leżę sobie w mieście Warszawie. Ważka mi usiadła na dłoni, dzwonią gdzieś nad Wisłą tramwaje, leci w górze biały szybowiec, widzi różne miasta i kraje. W trawie są biedronki i mlecze. Leżę sobie w Polsce na świecie. - Danuta Wawiłow

Lato

djLato – jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się najwyższymi temperaturami powietrza w skali roku. W świecie roślin jest to okres dojrzewania nasion i owoców, a w świecie zwierząt jest to okres wydawania na świat nowego pokolenia i przygotowania go do samodzielnego życia.

Godło Polski
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Rembowie

Get Adobe Flash player

bezpieczna szkola 2015 logo

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS „BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ”


Od 1 września 2015 r. Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie po raz kolejny uczestniczy w Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”.

Hasłem konkursu jest: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja


Organizatorem konkursu jest Fundacja Państwo Obywatelskie - organizacja pożytku publicznego oraz Komitet Honorowy w skład którego wchodzą poszczególni członkowie Sejmu, Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, przedstawiciele Rady Ministrów, Kuratorów Oświaty w tym Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł oraz Rektorzy wyższych uczelni.


Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół
i uczniów.

W ramach konkursu realizujemy 10 zadań, w ramach których nasi wychowankowie uczestniczą w prowadzonych przez nauczycieli, wychowawców oraz zaproszonych gości konwersatoriach, zajęciach, konkursach, pogadankach, debatach. Koordynatorem realizowanego na terenie Ośrodka konkursu jest pedagog Ośrodka Elżbieta Dąbrowska. Wartością dodaną udziału Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie
w tego typu przedsięwzięciach jest kształtowanie w świadomości naszych wychowanków wartości najwyższych, którymi każdy praworządny obywatel Państwa Polskiego powinien się kierować oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród dorastającej młodzieży, co w kształtujących się osobowościach stanowi podstawę rozwoju osobistego.

Oficjalna strona konkursu: http://bezpieczna-szkola.com 

Koła zainteresowań

Akademia Czerniaka

Gazetka Ośrodkowa

Gazetka Konkursowa

Bezpieczna szkoła

Szkoła Dobrego Wychowania