Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
To nie liście i nie listki, nie listeczki jeszcze nawet - to obłoczek przeźroczysty, pozłociście zielonawy. Jeśli jest gdzieś leśne niebo, on z leśnego nieba spłynął, śród ogrodu zdziwionego tuż nad ziemią się zatrzymał. Ale żeby mógł zzielenieć, z brzozą się prawdziwą zmierzyć, ściemnieć, smugę traw ocienić - nie, nie mogę w to uwierzyć. - Julian Tuwim.
W okrągłych błotnych miskach z obcasów i kopyt lśnią turkusy niebieskie i chmur heliotropy. Kałuża płynie z wiatrem - tu mleczna, tam ruda, wiosna rynny wyżyma lubując się w brudach ... Serce ordynarnieje i godzi się z błotem, skoro w nim słońce usta zanurzyło złote ... - Maria Pawlikowska - Jasnorzewska.
W ciemniejących pieczarach marzyłem długo o Twoich drzewach i błękitnych niebach, o Twoim zapachu i ptaków śpiewie. Teraz leżysz odsłonięta w lśniącym splendorze, kąpana w słońcu, jak jakieś cudo, przede mną. Poznajesz mnie znowu kusisz mnie delikatnie oto drżą me kończyny wobec Twej błogosławionej obecności. - Hermann Hesse.
Marzec. Wracamy z parku. Wreszcie przeszła zima. Spod stopniałego śniegu wyjrzały murawy. Drzewa nagie, lecz pierwsze kiełkują już trawy, choć na stawie zielony, cienki lód się trzyma. Z upojonymi wiosną wracamy oczyma, krokiem lekkim, jak podczas tanecznej zabawy, ulicą po słonecznej stronie idziem prawej, za sobą ciepło słońca czujemy plecyma. - Leopold Staff.
Święty Kaźmierz - powracają czajki; Święty Wojciech - bociany klekocą, słońce grzeje, rowy w mlecz się złocą, brzmią skowronki, rychłe, polne grajki. Po murawach dzieci, strzępem krajki Podkasane, w pasy się szamocą; Na przyzbicach baby w głos chichocą - "Eh! kumolu! bajki, żywe bajki!" Wiosna!... Wiosna wszędy życie budzi! Jej błękity, słoneczne uśmiechy I pod chłopskie wciskają się strzechy. I tu raźniej biją serca ludzi, choć się troski za troskami tulą do tych piersi pod zgrzebną koszulą. - Jan Kasprowicz.

Wiosna

djWiosna − jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego.

Godło Polski
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Rembowie

Get Adobe Flash player

bezpieczna szkola 2015 logo

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS „BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ”


Od 1 września 2015 r. Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie po raz kolejny uczestniczy w Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”.

Hasłem konkursu jest: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja


Organizatorem konkursu jest Fundacja Państwo Obywatelskie - organizacja pożytku publicznego oraz Komitet Honorowy w skład którego wchodzą poszczególni członkowie Sejmu, Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, przedstawiciele Rady Ministrów, Kuratorów Oświaty w tym Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł oraz Rektorzy wyższych uczelni.


Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół
i uczniów.

W ramach konkursu realizujemy 10 zadań, w ramach których nasi wychowankowie uczestniczą w prowadzonych przez nauczycieli, wychowawców oraz zaproszonych gości konwersatoriach, zajęciach, konkursach, pogadankach, debatach. Koordynatorem realizowanego na terenie Ośrodka konkursu jest pedagog Ośrodka Elżbieta Dąbrowska. Wartością dodaną udziału Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie
w tego typu przedsięwzięciach jest kształtowanie w świadomości naszych wychowanków wartości najwyższych, którymi każdy praworządny obywatel Państwa Polskiego powinien się kierować oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród dorastającej młodzieży, co w kształtujących się osobowościach stanowi podstawę rozwoju osobistego.

Oficjalna strona konkursu: http://bezpieczna-szkola.com 

Koła zainteresowań

Akademia Czerniaka

Gazetka Ośrodkowa