Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem. A u żłobka Matka Święta,czuwa sama uśmiechnięta nad dzieciątka snem, nad dzieciątka snem. Cicha noc, święta noc, pastuszkowie od swych trzód. Biegną wielce zadziwieni, za anielskim głosem pieni. Gdzie się spełnił cud, gdzie się spełnił cud.
Nasza zima biała chustą się odziała. Idzie, idzie do nas w gości, w srebrnych blaskach cała! Włożyła na czoło, księżycowe koło, lecą z płaszcza gwiazdy złote, gdy potrząśnie połą. Z lodu berło trzyma, tchu ni głosu nie ma. Idzie, idzie, smutna, cicha, ta królowa zima! Idzie martwą nogą wyiskrzoną drogą, postanęły rzeki modre, do morza nie mogą. Gdzie stąpi, gdzie stanie, słychać narzekanie: - Oj, biedne my kwiaty, trawy, co się z nami stanie! - Przed nią tuman leci, straszy małe dzieci... A my dalej do komina: - Nie puścim waszeci!
Bracia, patrzcie jeno, jak niebo goreje, znać, że coś dziwnego w Betlejem się dzieje. Rzućmy budy, warty, stada, niechaj nimi Pan Bóg włada, a my do Betlejem, a my do Betlejem, do Betlejem. Patrzcie, jak tam gwiazda światłem swoim miga! Pewnie do uczczenia Pana swego ściga. Krokiem śmiałym i wesołym spieszmy i uderzmy czołem przed Panem w Betlejem.
Całunem śniegu przysypany, biały park w szarą ciszę pogrążył się cały i z jakichś głuchych tęsknot się spowiada. Drzew nagich długa ciemna kolumnada wije się sennie i w dali gdzieś ginie, wije się cicho po białej równinie. I biegną ławki aleją szeregiem, samotne, puste, ubielone śniegiem.
Oj, maluśki, maluśki, maluśki jako rękawicka. Alboli tez jakoby, jakoby kawałecek smycka. Cy nie lepiej Tobie by, Tobie by siedzieć było w niebie, wsak Twój Tatuś kochany, kochany nie wyganiał Ciebie. Tam ci zawsze słuzyły, słuzyły prześliczne janioły, a tu lezys sam j eden, sam jeden jako palec goły.

Zima

djZima – jedna z czterech pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się najniższymi temperaturami powietrza w skali roku, umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego, zazwyczaj zestaloną (zamarzniętą) formą opadu i osadu atmosferycznego, a większość świata roślin i zwierząt przechodzi okres uśpienia.

Godło Polski
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Rembowie

Get Adobe Flash player

bezpieczna szkola 2015 logo

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS „BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ”


Od 1 września 2015 r. Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie po raz kolejny uczestniczy w Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”.

Hasłem konkursu jest: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja


Organizatorem konkursu jest Fundacja Państwo Obywatelskie - organizacja pożytku publicznego oraz Komitet Honorowy w skład którego wchodzą poszczególni członkowie Sejmu, Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, przedstawiciele Rady Ministrów, Kuratorów Oświaty w tym Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł oraz Rektorzy wyższych uczelni.


Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół
i uczniów.

W ramach konkursu realizujemy 10 zadań, w ramach których nasi wychowankowie uczestniczą w prowadzonych przez nauczycieli, wychowawców oraz zaproszonych gości konwersatoriach, zajęciach, konkursach, pogadankach, debatach. Koordynatorem realizowanego na terenie Ośrodka konkursu jest pedagog Ośrodka Elżbieta Dąbrowska. Wartością dodaną udziału Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie
w tego typu przedsięwzięciach jest kształtowanie w świadomości naszych wychowanków wartości najwyższych, którymi każdy praworządny obywatel Państwa Polskiego powinien się kierować oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród dorastającej młodzieży, co w kształtujących się osobowościach stanowi podstawę rozwoju osobistego.

Oficjalna strona konkursu: http://bezpieczna-szkola.com 

Koła zainteresowań

Akademia Czerniaka

Gazetka Ośrodkowa

Gazetka Konkursowa

Bezpieczna szkoła

Szkoła Dobrego Wychowania