Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
W słonecznikach gra wciąż jeszcze pszczela muzyka, niżej liczne biedronki wdzięcznie narzekają zaś samym dołem łąkę ujeżdżają koniki polne. Tu kwiat dyni jakimś cudem w owoc przechodzi. Tu lato cierpliwie na jesień się godzi.
Na świadectwach, wzbici w radość, odlecieli uczniowie, drży powietrze po ich śmigłym zniku. Wakacje, panie profesorze! Pora trzepać wesoło słowa jak futra na wiosnę oraz czasowniki przez dni lata odmieniać! Wóz przetoczył się z nagła – i w łozinie zzieleniał. Tylko pustki rozpryśniętej w słońcu – udar. Skacząc z bryczki, zaoczę: Bosonogi gęsiarek biegł, zaczerpnął ze źródła, znikł, jak gdyby on wybiegał potoczek. - Julian Przyboś
Leżę na łące, nikogo nie ma: ja i słońce. Ciszą nabrzmiałą i wezbraną napływa myśl: - To pachnie siano. Wiatr ciągnie po trawach z szelestem, a u góry siostry moje, białe chmury, wędrują na wschód. Czy nie za wiele mi, że jestem? - Kazimierz Wierzyński
Już zaszedł nad doliną złocisty słońca krąg, ciche odgłosy płyną z zielonych pól i łąk. Dalekie ludzi głosy, daleki słychać śpiew i cichy szelest rosy po drżących liściach drzew. Promieńmi gra różana topnieje w sinej mgle, a świeży zapach siana skoszona łąka śle. - Adam Asnyk
Leżę sobie w parku na trawie, leżę sobie w mieście Warszawie. Ważka mi usiadła na dłoni, dzwonią gdzieś nad Wisłą tramwaje, leci w górze biały szybowiec, widzi różne miasta i kraje. W trawie są biedronki i mlecze. Leżę sobie w Polsce na świecie. - Danuta Wawiłow

Lato

djLato – jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się najwyższymi temperaturami powietrza w skali roku. W świecie roślin jest to okres dojrzewania nasion i owoców, a w świecie zwierząt jest to okres wydawania na świat nowego pokolenia i przygotowania go do samodzielnego życia.

Godło Polski
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Rembowie

Get Adobe Flash player

 

IMG 20181203 163052

W dniu 7 października 2020 r. w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt.: „Pomocna dłoń”, który został zrealizowany w ramach udziału w Konkursie Szkolny klub wolontariatu XXVIII edycja, wykonanie zadania 3, tj. przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego nt. „Pomocna dłoń”. Przedmiotem konkursu było zachęcenie dzieci i młodzieży do pomagania innym, rozwijanie postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości, kształtowanie postaw altruistycznych, dostarczanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Opracowano regulamin szkolnego konkursu plastycznego,  w którym mogli wziąć udział wszyscy wychowankowie naszego Ośrodka.  Regulamin określił cele konkursu. Najważniejszymi były:
- przybliżenie idei wolontariatu wychowankom;
- kształtowanie wrażliwości na potrzeby ludzi chorych i cierpiących;
- rozwijanie empatii i zachęcanie do pomagania;
- rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni;
- rozwój umiejętności plastycznych wśród młodzieży;
- budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi.
 
Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej: plakatu promującego wolontariat, zachęcającego do pomagania innym. Konkurs skierowany był do wychowanków z trzech kategorii wiekowych: uczniowie klas V – VI szkoły podstawowej, uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie klas I LO – II LO.

W konkursie oceniane były prace plastyczne spełniające następujące kryteria: wykonane indywidualnie i samodzielnie, wykonane dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, techniki mieszane itp.) oraz sporządzone w formacie A4 i A3.

Wychowankowie przygotowali 11 prac plastycznych. Komisja konkursowa oceniając zgłoszone prace brała pod uwagę następujące kryteria: zgodność przekazu pracy z celem konkursu, walory artystyczne i estetyczne, pomysłowość i oryginalność pracy plastycznej oraz ciekawa interpretacja proponowanej tematyki.
 
W każdej kategorii wiekowej komisja konkursowa wybrała po burzliwych naradach najlepszy rysunek, za który autor pracy otrzymał I miejsce, tj.:
- klasa V – VI szkoły podstawowej – I miejsce otrzymał wychowanek Tomasz P. z grupy II,
- klasa VII – VIII szkoły podstawowej – I miejsce otrzymał wychowanek Wiktor T. z grupy II,
- klasa I LO – II LO – I miejsce otrzymał wychowanek Jakub L. z grupy I.

Nagrodzeni wychowankowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali za swoje zaangażowanie słodkie upominki. 

Wychowankowie bardzo chętnie przystąpili do konkursu. Działania plastyczne młodzieży podjęte w kierunku przedstawienia tak ważnego tematu o wolontariacie na kartce papieru, spowodowały wiele ciekawych i pozytywnych emocji. Na podkreślenie zasługuje pomysłowość, poziom wykonania, a przede wszystkim promocja i propagowanie idei wolontariatu. Wychowankowie naszego Ośrodka doskonale wiedzą, że wolontariat, to dobrowolna praca na rzecz potrzebujących. Konkurs pokazał jak wrażliwi, otwarci i pełni troski są nasi wychowankowie. Dostrzegają wokół siebie osoby, którym warto i trzeba pomagać. Ofiarować swoją przyjaźń. Prosty rysunek jest przekazem, jak młodzież pojmuje ideę wolontariatu, jakie hasła mogą zachęcić innych do pomocy potrzebującym, że nie trzeba być bohaterem, aby pomagać innym. Proste, codzienne czynności mogą sprawiać radość zarówno osobom, które są nimi obdarzone jak i wolontariuszowi. W tych pracach jest radość, kolor, idea. 

Wszystkie prace zostały wyeksponowane na terenie naszego Ośrodka, aby każdy mógł zobaczyć owocną pracę uczestników konkursu. Wyróżnionym wychowankom serdecznie gratulujemy. 

 

 

 


 Przygotowała: M. Sławska

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IMG 20181203 163052

W dniu 01.10.2020 r., nasi wychowankowie obejrzeli spektakl Teatru KURTYNA z Krakowa pt. "Powód do życia", który przedstawił historię młodej, zamkniętej w sobie dziewczyny, która niedawno straciła matkę w wypadku samochodowym i odczuwała niezrozumienie i brak zainteresowania jej problemami ze strony ojca. Śmiertelne zdarzenie (tragiczna śmierć jej mamy) spowodował chłopak będący pod wpływem narkotyków. Dziewczyna straciła pewność siebie, zaczęła stronić od rówieśników, unikać wspólnych spotkań. Pewnego dnia została zaproszona na randkę przez popularnego i lubianego przez wszystkich Sebastiana. Pomyślała, że może znowu stanie się wesołą nastolatką, a jej życie nabierze nowych barw. Niestety chłopak okazał się być tylko egoistycznym pyszałkiem. Gdy załamana wróciła do domu nie spotkała się ze wsparciem ojca, ponieważ ten był mocno zajęty pracą. W odczuciu naszej bohaterki tata sprawiał wrażenie jakby się dla niego nie liczyła, a wszystkie sprawy są ważniejsze od jej problemów. Smutek który dręczył dziewczynę doprowadził ją do myśli samobójczych. Pewnego wieczoru w pokoju dziewczyny pojawia się "tajemniczy gość" (sprawił, że stała się niewidzialna i zabrał ją w podróż, dzięki której mogła w stanie lepiej zrozumieć swojego ojca, który starał się trzymać córkę z dala od swoich problemów związanych z pracą. Zobaczyła też Sebastiana w zupełnie innym świetle oraz poznała tajemnice, którą chłopak skrywał przed wszystkimi. Możliwość poznania prawdy pokazała jej dlaczego warto żyć, nie poddawać się w trudnych sytuacjach oraz jak radzić sobie z codziennymi problemami.

Wartości wychowawczo-profilaktyczne: Zdrowie, edukacja zdrowotna, radzenie sobie ze stresem, zdrowie i życie jako najważniejsza wartość, pokonywanie słabości, zagrożenia związane z uzależnieniem od alkoholu i dopalaczy poszerzenie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych. Bezpieczeństwo-profilaktyka zachowań ryzykownych- samookalczenia, depresja i wynikające z niej myśli samobójcze, wpływ grupy rówieśniczej, plotka, kłamstwo jako broń raniąca najbardziej, wsparcie rodziców oraz szkoły.

Scenariusze przedstawień Teatru Kurtyna w Krakowie, w warstwie merytorycznej związane są ze wskazaniami Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tematyka z zakresu przeciwdziałania narkomanii normuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Ponadto w świetle ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym zarówno wątki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, jak i z zakresu przeciwdziałania narkomanii, są podjęte w oparciu o cele Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

 

 

 


 Przygotowała: E. Dąbrowska

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IMG 20181203 163052

W miesiącu wrzesień odbyły się w sumie 3 spotkania w ramach koła sportowego „MULTI – SPORT”, a mianowicie:

W dniu 16.09.2020r., w zajęciach wzięło udział 3 wychowanków: gr. II – Damian B., Szymon K., Oliwier W. Tematem głównym zajęć był: „Badminton – gry i zabawy w nauczaniu techniki odbić w badmintonie”. 

W dniu 21.09.2020r., w zajęciach wzięło udział 2 wychowanków: gr. II – Oliwier W., Mateusz Z. Tematem głównym zajęć była: „Piłka koszykowa – zabawy i gry ruchowe doskonalące elementy techniczno – taktyczne”. Do ww. zajęć i aktywnego udziału dołączyła się psycholog – p. Patrycja Szlachta, zaproszona przez opiekuna koła oraz wychowanków uczestniczących w zajęciach.  

W dniu 30.09.2020r., w zajęciach wzięło udział 5 wychowanków: gr. II – Dawid W., Igor Ś., Oliwier W., Szymon K., Wiktor T. Tematem głównym zajęć był: „Tenis stołowy – poznawanie różnych form odbijania piłeczki, poprawnej postawy i zasad panujących przy stole”. Przy tych zajęciach odbyła się współpraca z p. Anną Radomską w ramach koła tenisa stołowego „Forhend”.

Koło sportowe „MULTI – SPORT” powstało w odpowiedzi na zainteresowania wychowanków grami zespołowymi. Głównym celem koła jest wszechstronny rozwój wychowanków, ukierunkowany przede wszystkim na kształtowaniu sprawności ogólnej i specjalnej z zakresu gier zespołowych oraz popularyzowanie gier zespołowych. Gry zespołowe rozwijają wiele cech woli: odwagę i zdecydowanie, wytrzymałość i wolę walki, inicjatywę i samodzielność. Rozwijanie tych cech umożliwia nie tylko funkcjonowanie w wielu dyscyplinach sportowych, ale również ułatwia człowiekowi wdrożenie tych cech do rożnych dziedzin pracy zawodowej. 

W ramach prowadzonych przeze mnie zajęć wychowankowie będą starać się doskonalić poznane w czasie lekcji wychowania fizycznego umiejętności z różnych dyscyplin sportowych, a przy okazji pozwolą im na rozwijanie zainteresowań, odkrywanie talentów i podnoszenie samooceny. W ramach koła sportowego będą odbywać się m.in. zajęcia z następujące gier zespołowych: tenis stołowy, unihokej, piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka nożna, gry zespołowe, np.: „dwa ognie”, „zbijak”,  „Boccia” – gra kulami metalowymi, badminton.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach sportowych wychowankowie poznają podstawowe przepisy gier i zabaw, rozpoznają własne zdolności motoryczne, rozwiną inwencję twórczą, odpowiedzialność i samodzielność, a także umiejętność współpracy w grupie, rozbudzą zainteresowania sportowe. Skupiamy się na podkreślaniu wartość walki fair – play, robienia czegoś razem a nie wygrania za wszelką cenę, a także na propagowaniu kultury osobistej, kultury języka, eliminowaniu wulgaryzmów, kultury dopingu sportowego oraz wpajania podstawowych zasad i norm społecznych.

 

 

 


 Przygotowała: B. Łata

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IMG 20181203 163052

Koło kulinarne "Maestro" rozpoczęło już swoją działalność. W miesiącu wrzesień na zajęciach w ramach koła wychowankowie zapoznali się z planem pracy oraz przygotowali aneks kuchenny do zajęć.  Na kolejnych zajęciach wychowankowie uczyli się piec rogaliki ze smalcu oraz wykonali sałatkę „Szwabską”. Podczas tych zajęć wychowankowie kształtowali umiejętności współpracy w grupie, czerpali radość ze wspólnego przygotowania posiłku oraz udoskonalali umiejętności przygotowania prostych potraw i pieczenia słodkości. 
 
Zajęcia z koła kulinarnego "Maestro" odbyły się w następujących dniach:
- 16.09.2020r. - temat zajęć: Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie wychowanków z programem kola kulinarnego. Przygotowanie aneksu kuchennego do zajęć.
- 27.09.2020r. – temat zajęć: Pieczenie rogalików ze smalcu.
- 29.09.2020r. – temat zajęć: Wykonanie "Sałatki szwabskiej".
 

 

 

 


 Przygotowała: M. Kwiatek

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IMG 20181203 163052

Wrzesień to miesiąc, w którym wychowankowie chętnie uczestniczyli w zajęciach koła fotograficznego. Pierwsze zajęcia w ramach koła odbyły się 20.09.2020r. uczestniczyło 2 wychowanków, były to zajęcia organizacyjne, podopieczni uczyli się posługiwania różnymi rodzajami ogniskowych podczas fotografowania oraz wykonywali zdjęcia na konkurs: ”Ach Świętokrzyskie czaruje”. Dnia 25.09.2020 odbyły się zajęcia dla 3 wychowanków, którzy wykonywali sobie wzajemnie zdjęcia portretowe w plenerze, uczyli sie jak zgrywać zdjęcia na komputer i jak przygotować fotografie do umieszczenia w Internecie. Na kolejnych zajęciach, które odbyły się 28.09.2020r. wychowankowie uczyli się budowy aparatu fotograficznego, poznawali podstawowe funkcje i zasadę działania aparatu.

 

 

 


 Przygotował: R. Mikula

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koła zainteresowań

Akademia Czerniaka

Gazetka Ośrodkowa

Gazetka Konkursowa

Bezpieczna szkoła

Szkoła Dobrego Wychowania