Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem. A u żłobka Matka Święta,czuwa sama uśmiechnięta nad dzieciątka snem, nad dzieciątka snem. Cicha noc, święta noc, pastuszkowie od swych trzód. Biegną wielce zadziwieni, za anielskim głosem pieni. Gdzie się spełnił cud, gdzie się spełnił cud.
Nasza zima biała chustą się odziała. Idzie, idzie do nas w gości, w srebrnych blaskach cała! Włożyła na czoło, księżycowe koło, lecą z płaszcza gwiazdy złote, gdy potrząśnie połą. Z lodu berło trzyma, tchu ni głosu nie ma. Idzie, idzie, smutna, cicha, ta królowa zima! Idzie martwą nogą wyiskrzoną drogą, postanęły rzeki modre, do morza nie mogą. Gdzie stąpi, gdzie stanie, słychać narzekanie: - Oj, biedne my kwiaty, trawy, co się z nami stanie! - Przed nią tuman leci, straszy małe dzieci... A my dalej do komina: - Nie puścim waszeci!
Bracia, patrzcie jeno, jak niebo goreje, znać, że coś dziwnego w Betlejem się dzieje. Rzućmy budy, warty, stada, niechaj nimi Pan Bóg włada, a my do Betlejem, a my do Betlejem, do Betlejem. Patrzcie, jak tam gwiazda światłem swoim miga! Pewnie do uczczenia Pana swego ściga. Krokiem śmiałym i wesołym spieszmy i uderzmy czołem przed Panem w Betlejem.
Całunem śniegu przysypany, biały park w szarą ciszę pogrążył się cały i z jakichś głuchych tęsknot się spowiada. Drzew nagich długa ciemna kolumnada wije się sennie i w dali gdzieś ginie, wije się cicho po białej równinie. I biegną ławki aleją szeregiem, samotne, puste, ubielone śniegiem.
Oj, maluśki, maluśki, maluśki jako rękawicka. Alboli tez jakoby, jakoby kawałecek smycka. Cy nie lepiej Tobie by, Tobie by siedzieć było w niebie, wsak Twój Tatuś kochany, kochany nie wyganiał Ciebie. Tam ci zawsze słuzyły, słuzyły prześliczne janioły, a tu lezys sam j eden, sam jeden jako palec goły.

Zima

djZima – jedna z czterech pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się najniższymi temperaturami powietrza w skali roku, umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego, zazwyczaj zestaloną (zamarzniętą) formą opadu i osadu atmosferycznego, a większość świata roślin i zwierząt przechodzi okres uśpienia.

Godło Polski
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Rembowie

Get Adobe Flash player

 

IMG 20181203 163052

9 marca w naszym Ośrodku odbyła się akademia z okazji Dnia Kobiet. Nasi wychowankowie przygotowali na to wyjątkowe święto ciekawy program artystyczny. Z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze, śpiewali piosenki a nawet odtańczyli układ choreograficzny z miotłami i mopami w dłoniach. Kulminacyjnym momentem akademii była scenka kabaretowa odegrana po mistrzowsku przez wychowanków Michała Ch. i Jakuba K. W trakcie występu nasi wychowankowie obdarowali wszystkie obecne Panie słodkimi upominkami oraz kartkami okolicznościowymi wykonanymi na tą okoliczność przez Michała. Ch. Naszą akademię uświetniły swoją obecnością pracownice Ośrodka a także goście wyjątkowi, Panie mieszkające w Rembowie i okolicy. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i obecność na tej wyjątkowej uroczystości.
 
 

 

 


 Przygotował: P. Kuliński

 
 
 
 
 
 
 
 

 

IMG 20181203 163052

4 marca odbył się konkurs ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii. Jego celem było podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych, rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego, kształtowanie umiejętności ortograficznej samokontroli i nawyku prawidłowego stosowania zasad ortografii i interpunkcji. W tym roku uczestnicy konkursu zmagali się dyktandem o świętokrzyskich czarownicach wyprawiających huczne harce na Łysej Górze.

Po sprawdzeniu prac, decyzją komisji konkursowej (Joanna Domańska, Małgorzata Sulej), tytuł Mistrza Ortografii uzyskał Daniel Ż.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcy!
 
 

 

 


 Przygotowała: B. Ziobro

 
 
 
 
 
 
 
 

 

IMG 20181203 163052

W miesiącu luty odbyły się w sumie 2 spotkania w ramach koła treningu siłowego „POWER GYM”, a mianowicie:

W dniu 15.02.2020r., w wyjeździe na siłownię do Łagowa wzięło udział 6 wychowanków: gr. II – Damian B., Damian P., Igor Ś., gr. III – Denis S., Dawid W., Daniel Ż. Tematem głównym zajęć były: 

1. „Dobór ćwiczeń stymulujących rozwój poszczególnych grup mięśniowych poprzez ćwiczenia o charakterze kondycyjno-wytrzymałościowo-siłowym”;

2. „Sposoby kształtowania siły i przyrostu masy mięśniowej na przyrządach znajdujących się w siłowni”;
Ww. zajęcia odbyły się w ramach współpracy z kołem rowerowo – turystycznym „Trzymaj formę” – Panią Anną Poniewierką. Działanie wspólne pt.: „Trzymaj formę na siłowni” – wspólna inicjatywa promująca zdrowy i aktywny styl życia.

W dniu 24.02.2020r., w wyjeździe na siłownię do Łagowa wzięło udział 6 wychowanków: gr. II – Damian B., Damian P., Igor Ś., gr. III – Denis S., Mateusz K., gr. IV – Wiktor T. Tematem głównym zajęć były: 
1. „Usprawnienie partii poszczególnych grup mięśniowych poprzez ćwiczenia siłowe”;
2. „Kształtowanie siły mięśniowej z wykorzystaniem różnych przyborów i trenażerów oraz oporu własnego ciała”;
3. „Współpraca z kołem zainteresowań „Obiektyw” (panem Ryszardem Mikulą). Działanie wspólne pt.: „Fotografia sportowa”. Wyjazd na siłownię do Łagowa. Integracja społeczna ze środowiskiem lokalnym poprzez sport”.
Ww. zajęcia odbyły się w ramach współpracy z kołem fotograficznym „Obiektyw” – Panem Ryszardem Mikulą. Działanie wspólne pt.: „Fotografia sportowa” – wykonanie profesjonalnych zdjęć z udziału wychowanków w zajęciach koła treningu siłowego „Power Gym”.

Sport, wychowanie fizyczne oraz wszelka inna aktywność ruchowa, czy to w zakresie rekreacji czy resocjalizacji jest jednym z istotniejszych elementów życia osób niedostosowanych społecznie. Jakakolwiek byłaby to forma ruchu, jest to najlepsza terapia – ruch sprzyja utrzymaniu dobrego stanu psychicznego. Rola sportu i turystki w resocjalizacji jest ogromna i niepodważalna. Podczas zajęć o charakterze sportowym nieletni może rozładować negatywne emocje, nawiązać prawidłowe relacje z rówieśnikami i opiekunami, poznać historię, zasady gry i przepisy. Podopieczny uczy się pracy w grupie i rywalizacji. Poznaje smak zwycięstwa, zmaga się z własnymi słabościami. Zajęcia sportowe i turystyka zaspokajają potrzebę nowych wrażeń, są formą wypoczynku i regeneracji sił, uczą konstruktywnego spędzania czasu wolnego, przeciwstawiają się nudzie i bezczynności, co było niejednokrotnie przyczyną destruktywnego zachowania niedostosowanych społecznie.
 
 

 

 


 Przygotowała: B. Ziobro

 
 
 
 
 
 
 
 

 

IMG 20181203 163052

Tak jak co roku, tak i w tym, w naszym Ośrodku dobyła się akcja promująca oddawanie krwi. W tym roku naszym gościem była Pani Renata Klepko – pracownik Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.  Prelekcja dotycząca honorowego krwiodawstwa, zasad jakimi powinna  kierować się osoba, która chce oddać krew oraz procedur podczas oddawania krwi, sprawiła, że nasi wychowankowie mogli w przystępny sposób uzyskać wszystkie potrzebne informacje aby w przyszłości móc pomóc i oddać krew. Podczas prelekcji został również rozstrzygnięty konkurs plastyczny dotyczący honorowego krwiodawstwa. Miejsca na podium zajęli:
I miejsce  – Jakub
II miejsce – Michał i Adrian
III miejsce – Daniel i Damian
Wyróżnienie – Tomasz 
 

 

 


 Przygotowała: K. Bednarczyk

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IMG 20181203 163052

Koło zainteresowań plastyczne „Agat” zrealizowało kolejne ciekawe pomysły. Na początek wykonaliśmy wielkie porządki w naszej sali zajęć, gdyż po okresie świątecznym wszystkie materiały wymagały posegregowania. 

Następnie zostały przygotowane piękne dekoracje na uroczystości szkolne w ramach współpracy z następującymi kołami zainteresowań: dziennikarskim „Takie Tam” pod opieką p. M. Łubek oraz  wolontariatu „Silni Sercem” pod opieką p. S. Grabdy - Oszczypały.
Wychowankowie podczas tworzenia elementów dekoracyjnych wykazali się dużą wyobraźnią twórczą, zdolnościami manualnymi, a także uczyli się koncentracji nad wykonywanym zadaniem. Pracowali bardzo sumiennie i w ten sposób kształcili takie cechy jak samodzielność, zaradność  oraz umiejętność współpracy w zespole. Dzięki tej formie zajęć mieli możliwość rozwijania praktycznych umiejętności i zmysłu estetycznego. 
 
W styczniu i lutym odbyło się pięć spotkań, na których zrealizowane zostały następujące tematy:
- 14.01.2020r. – „Porządkowanie pomieszczenia do zajęć plastycznych nr 52 - segregowanie nagromadzonych materiałów w trakcie zajęć”.
- 15.01.2020r. – „Porządkowanie pomieszczenia do zajęć plastycznych nr 52 - segregowanie nagromadzonych materiałów w trakcie zajęć - kontynuacja pracy”.
- 06.02.2020r. – „Scenografia jako dziedzina sztuki - wykonanie elementów dekoracyjnych 
na uroczystości przewidziane w Ośrodku”.
- 18.02.2020r. – „Scenografia jako dziedzina sztuki - wykonanie elementów dekoracyjnych 
na uroczystości przewidziane w Ośrodku. Współpraca z kołami zainteresowań wolontariatu „Silni Sercem” oraz dziennikarskim „Takie Tam”.
- 18.02.2020r. – „Scenografia jako dziedzina sztuki - wykonanie elementów dekoracyjnych 
na uroczystości przewidziane w Ośrodku - kontynuacja zajęć”.
W zajęciach udział wzięli następujący podopieczni: z gr. II: Michał, Mateusz, Damian P., Damian B., Dawid, Tomasz i Szymon, z gr. III: Mateusz i Maciej oraz z gr. IV: Adrian, Michał i Jakub. 
 

 

 


 Przygotowała: M. Sławska

 
 
 
 
 
 
 
 

Koła zainteresowań

Akademia Czerniaka

Gazetka Ośrodkowa

Gazetka Konkursowa

Bezpieczna szkoła

Szkoła Dobrego Wychowania