Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
To nie liście i nie listki, nie listeczki jeszcze nawet - to obłoczek przeźroczysty, pozłociście zielonawy. Jeśli jest gdzieś leśne niebo, on z leśnego nieba spłynął, śród ogrodu zdziwionego tuż nad ziemią się zatrzymał. Ale żeby mógł zzielenieć, z brzozą się prawdziwą zmierzyć, ściemnieć, smugę traw ocienić - nie, nie mogę w to uwierzyć. - Julian Tuwim.
W okrągłych błotnych miskach z obcasów i kopyt lśnią turkusy niebieskie i chmur heliotropy. Kałuża płynie z wiatrem - tu mleczna, tam ruda, wiosna rynny wyżyma lubując się w brudach ... Serce ordynarnieje i godzi się z błotem, skoro w nim słońce usta zanurzyło złote ... - Maria Pawlikowska - Jasnorzewska.
W ciemniejących pieczarach marzyłem długo o Twoich drzewach i błękitnych niebach, o Twoim zapachu i ptaków śpiewie. Teraz leżysz odsłonięta w lśniącym splendorze, kąpana w słońcu, jak jakieś cudo, przede mną. Poznajesz mnie znowu kusisz mnie delikatnie oto drżą me kończyny wobec Twej błogosławionej obecności. - Hermann Hesse.
Marzec. Wracamy z parku. Wreszcie przeszła zima. Spod stopniałego śniegu wyjrzały murawy. Drzewa nagie, lecz pierwsze kiełkują już trawy, choć na stawie zielony, cienki lód się trzyma. Z upojonymi wiosną wracamy oczyma, krokiem lekkim, jak podczas tanecznej zabawy, ulicą po słonecznej stronie idziem prawej, za sobą ciepło słońca czujemy plecyma. - Leopold Staff.
Święty Kaźmierz - powracają czajki; Święty Wojciech - bociany klekocą, słońce grzeje, rowy w mlecz się złocą, brzmią skowronki, rychłe, polne grajki. Po murawach dzieci, strzępem krajki Podkasane, w pasy się szamocą; Na przyzbicach baby w głos chichocą - "Eh! kumolu! bajki, żywe bajki!" Wiosna!... Wiosna wszędy życie budzi! Jej błękity, słoneczne uśmiechy I pod chłopskie wciskają się strzechy. I tu raźniej biją serca ludzi, choć się troski za troskami tulą do tych piersi pod zgrzebną koszulą. - Jan Kasprowicz.

Wiosna

djWiosna − jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego.

Godło Polski
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Rembowie

Get Adobe Flash player

turniej herosow 2016 logo 2

rajd lysogorski 2016 logo 2

 

W roku szkolnym 2016/2017 odbywają się zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z zakresu humanistycznego i matematycznego.

Celem zajęć jest:


1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami.

2. Przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym.
3. Gruntowne utrwalenie zasad ortograficznych.
4. Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
5. Wyrabianie pewności siebie.
6. Doskonalenie graficznego poziomu pisma.
7. Utrwalenie zasad pisania.
8. Usprawnianie umiejętności czytania i pisania.
9. Wzbogacanie słownictwa czynnego ucznia.
10. Kształtowanie i utrwalanie podstawowych pojęć arytmetycznych.
11. Pogłębianie i utrwalanie znajomości czterech działań arytmetycznych wraz z opanowaniem podstaw techniki rachunkowej.
12. Kształtowanie wstępnej matematyzacji konkretnych sytuacji i umiejętność ich słownego opisu oraz przy użyciu schematów obrazowych i symboli matematycznych.
13. Rozwijanie umiejętności posługiwania się metodami matematycznymi przy rozwiązywaniu problemów dotyczących treści programowych oraz sytuacji życiowych.
14. Rozumienie działań na liczbach w oderwaniu od konkretnej sytuacji.
15. Wdrażanie do samodzielnej pracy z tekstem matematycznym.
16. Rozwijanie wyobraźni, myślenia, aktywności twórczej i zainteresowań matematyką.

Koła zainteresowań

Gazetka Ośrodkowa

Gazetka Konkursowa

Bezpieczna szkoła