Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
To nie liście i nie listki, nie listeczki jeszcze nawet - to obłoczek przeźroczysty, pozłociście zielonawy. Jeśli jest gdzieś leśne niebo, on z leśnego nieba spłynął, śród ogrodu zdziwionego tuż nad ziemią się zatrzymał. Ale żeby mógł zzielenieć, z brzozą się prawdziwą zmierzyć, ściemnieć, smugę traw ocienić - nie, nie mogę w to uwierzyć. - Julian Tuwim.
W okrągłych błotnych miskach z obcasów i kopyt lśnią turkusy niebieskie i chmur heliotropy. Kałuża płynie z wiatrem - tu mleczna, tam ruda, wiosna rynny wyżyma lubując się w brudach ... Serce ordynarnieje i godzi się z błotem, skoro w nim słońce usta zanurzyło złote ... - Maria Pawlikowska - Jasnorzewska.
W ciemniejących pieczarach marzyłem długo o Twoich drzewach i błękitnych niebach, o Twoim zapachu i ptaków śpiewie. Teraz leżysz odsłonięta w lśniącym splendorze, kąpana w słońcu, jak jakieś cudo, przede mną. Poznajesz mnie znowu kusisz mnie delikatnie oto drżą me kończyny wobec Twej błogosławionej obecności. - Hermann Hesse.
Marzec. Wracamy z parku. Wreszcie przeszła zima. Spod stopniałego śniegu wyjrzały murawy. Drzewa nagie, lecz pierwsze kiełkują już trawy, choć na stawie zielony, cienki lód się trzyma. Z upojonymi wiosną wracamy oczyma, krokiem lekkim, jak podczas tanecznej zabawy, ulicą po słonecznej stronie idziem prawej, za sobą ciepło słońca czujemy plecyma. - Leopold Staff.
Święty Kaźmierz - powracają czajki; Święty Wojciech - bociany klekocą, słońce grzeje, rowy w mlecz się złocą, brzmią skowronki, rychłe, polne grajki. Po murawach dzieci, strzępem krajki Podkasane, w pasy się szamocą; Na przyzbicach baby w głos chichocą - "Eh! kumolu! bajki, żywe bajki!" Wiosna!... Wiosna wszędy życie budzi! Jej błękity, słoneczne uśmiechy I pod chłopskie wciskają się strzechy. I tu raźniej biją serca ludzi, choć się troski za troskami tulą do tych piersi pod zgrzebną koszulą. - Jan Kasprowicz.

Wiosna

djWiosna − jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego. Wiosna astronomiczna rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej i trwa do momentu przesilenia letniego.

Godło Polski
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Rembowie

Get Adobe Flash player

pcpr logo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie składają serdeczne podziękowania Pani Teresie Jakubowskiej – konsultantowi ds. współpracy z rodziną i dzieckiem oraz Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach za pomoc w realizacji programu "Bezpieczna szkoła – Bezpieczny uczeń".
Dzięki przygotowanej przez Panią prelekcji, nasi wychowankowie mogli zapoznać się z funkcjonowaniem placówki, jaką jest PCPR oraz z różnymi formami pomocy, jaką można uzyskać. Wychowankowie poszerzyli swoją wiedzę i zrozumieli potrzebę niesienia pomocy osobom samotnym, poznali przyczyny osamotnienia w społeczeństwie, tj. bieda, brak rodziny, uzależnienia. Potrafią dostrzec osoby potrzebujące w swoim otoczeniu i określić ich problemy, jak również umieją pomóc i wskazać miejsca gdzie osoby pokrzywdzone przez los mogą szukać pomocy.

 

 


 

logo-paczka

Szlachetna Paczka

Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie składają serdeczne podziękowania Pani Agnieszce Zwierzyńskiej – koordynatorowi akcji Szlachetna Paczka na region świętokrzyski za przyjazd i prelekcję. Dzięki Pani nasi wychowankowie mogli zapoznać się z akcją jak również poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą wolontariatu.

 

 


 

logo kolporter

Kolporter

Dyrekcja, Grono pedagogiczne  oraz wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie składają serdeczne podziękowania Panu Sebastianowi Kowalskiemu oraz Departamentowi Dystrybucji Prasy Kolporter za nieodpłatne przekazanie prasy dla naszych wychowanków. Dzięki Państwa pomocy nasi podopieczni mogą poszerzać swoją wiedzę oraz miło spędzić czas wolny.


 

Koła zainteresowań

Akademia Czerniaka

Gazetka Ośrodkowa

Gazetka Konkursowa

Bezpieczna szkoła

Szkoła Dobrego Wychowania