Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem. A u żłobka Matka Święta,czuwa sama uśmiechnięta nad dzieciątka snem, nad dzieciątka snem. Cicha noc, święta noc, pastuszkowie od swych trzód. Biegną wielce zadziwieni, za anielskim głosem pieni. Gdzie się spełnił cud, gdzie się spełnił cud.
Nasza zima biała chustą się odziała. Idzie, idzie do nas w gości, w srebrnych blaskach cała! Włożyła na czoło, księżycowe koło, lecą z płaszcza gwiazdy złote, gdy potrząśnie połą. Z lodu berło trzyma, tchu ni głosu nie ma. Idzie, idzie, smutna, cicha, ta królowa zima! Idzie martwą nogą wyiskrzoną drogą, postanęły rzeki modre, do morza nie mogą. Gdzie stąpi, gdzie stanie, słychać narzekanie: - Oj, biedne my kwiaty, trawy, co się z nami stanie! - Przed nią tuman leci, straszy małe dzieci... A my dalej do komina: - Nie puścim waszeci!
Bracia, patrzcie jeno, jak niebo goreje, znać, że coś dziwnego w Betlejem się dzieje. Rzućmy budy, warty, stada, niechaj nimi Pan Bóg włada, a my do Betlejem, a my do Betlejem, do Betlejem. Patrzcie, jak tam gwiazda światłem swoim miga! Pewnie do uczczenia Pana swego ściga. Krokiem śmiałym i wesołym spieszmy i uderzmy czołem przed Panem w Betlejem.
Całunem śniegu przysypany, biały park w szarą ciszę pogrążył się cały i z jakichś głuchych tęsknot się spowiada. Drzew nagich długa ciemna kolumnada wije się sennie i w dali gdzieś ginie, wije się cicho po białej równinie. I biegną ławki aleją szeregiem, samotne, puste, ubielone śniegiem.
Oj, maluśki, maluśki, maluśki jako rękawicka. Alboli tez jakoby, jakoby kawałecek smycka. Cy nie lepiej Tobie by, Tobie by siedzieć było w niebie, wsak Twój Tatuś kochany, kochany nie wyganiał Ciebie. Tam ci zawsze słuzyły, słuzyły prześliczne janioły, a tu lezys sam j eden, sam jeden jako palec goły.

Zima

djZima – jedna z czterech pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się najniższymi temperaturami powietrza w skali roku, umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego, zazwyczaj zestaloną (zamarzniętą) formą opadu i osadu atmosferycznego, a większość świata roślin i zwierząt przechodzi okres uśpienia.

Godło Polski
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Rembowie

Get Adobe Flash player

7 KopiowanieW dniu 28 października grupa naszych wychowanków uczestniczyła w VII Pikniku Europejskim zorganizowanym przez MOS w Skarżysku Kamiennej. Tym razem nasza dzielna drużyna przygotowana do tego przedsięwzięcia przez panie: Elżbietę Dąbrowską, Paulinę Cieślik, Beatę Rejnowicz i Małgorzatę Kwiatek prezentowała Luksemburg.

W części artystycznej przedstawiliśmy skecz z repertuaru Kabaretu „Ani mru mru", który dotyczył sportu chętnie uprawianego w prezentowanym przez nas kraju - a mianowicie golfa. Zdolności artystyczne naszych podopiecznych sprawiły, iż zyskaliśmy sympatię publiczności oraz szacownego jury i w konsekwencji zajęliśmy zaszczytne pierwsze miejsce. Podczas udziału w imprezie zaprezentowaliśmy również potrawy narodowe Luksemburczyków, prezentację multimedialną oraz stoisko dotyczące kraju Luksemburg. W przerwie imprezy zorganizowano bieg na czas, w którym nasz wychowanek zajął pierwsze miejsce!

Drodzy wychowankowie życzymy Wam dalszych sukcesów i dziękujemy za wyborną zabawę! 

3 Kopiowanie              4 Kopiowanie              1 Kopiowanie               


Przygotowała: E. Dąbrowska, P. Cieślik, Opracowała: B. Zawierucha

P6101665 Kopiowanie20 października 2013 r. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie odbyła się uroczysta akademia poświęcona pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II. Z tej okazji nasi podopieczni przygotowali wraz z wychowawcami: Ewą Mostek-Bęben, Ryszardem Mikulą, Beatą Rejnowicz i Małgorzatą Kwiatek prezentację poświęconą Pontyfikatowi Papieża Polaka. Uczestnicy tego spotkania mogli prześledzić tę długą, trudną i jakże owocną drogę jaką pokonał nasz rodak w czasie swojego pontyfikatu.

Po zakończeniu prezentacji, aby uczcić pamięć Papieża, nasi wychowankowie złożyli kwiaty przy jego tablicy pamiątkowej i zapalili znicze. Obserwując zaangażowanie, jakim wykazali się chłopcy biorący udział podczas przygotowań prezentacji i akademii należy stwierdzić, że ten Wielki Człowiek, jakim był Ojciec Święty Jan Paweł II nadal stanowi ogromny autorytet dla naszych podopiecznych, którzy w rozmowach na jego temat często zaskakują dużą wiedzą związaną z jego osobą, a ponadto darzą go wielkim szacunkiem. 

P6101654 Kopiowanie                 P6101644 Kopiowanie       


Przygotowała: E. Mostek-Bęben, Opracowała: B. Zawierucha

W tym roku Dzień Edukacji Narodowej obchodziliśmy w niezwykle wesDSC01431 Kopiowanieołej atmosferze podczas spotkania na apelu zorganizowanym przez grupę ośmiu wychowanków z klasy II i III gimnazjum pod opieką pań: Beaty Zawieruchy i Barbary Rejnowicz. 

Chłopcy przygotowując się do tego przedstawienia już od kilku tygodni na zajęciach teatralnych - pokazali w niesamowicie śmieszny sposób swoją wizję codziennego dnia w ośrodku, parodiując nasze wzajemne relacje. Poprzez profesjonalną grę aktorską, trafny dobór odpowiednich sytuacji i utworów muzycznych, a także odpowiednią charakteryzację i wcielenie się w role Dyrekcji, wychowawców i nauczycieli stworzyli niesamowitą zabawę dla całej widowni, wywołując u wielu łzy ze śmiechu.

Wszyscy byliśmy pod wrażeniem ich gry aktorskiej, a liczne gratulacje dały chłopcom satysfakcję z dobrze wykonanego zadania i wywołały wiele pozytywnych emocji.

DSC01444 Kopiowanie

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty wytrwałości, wielu sukcesów oraz satysfakcji z pracy zawodowej!

   

zd 1       DSC01459 Kopiowanie


Przygotowała i opracowała: B. Zawierucha

beznazwy

Innowacyjny projekt "PL Wczoraj wykluczenie, jutro zatrudnienierealizowany jest w ramach Priorytetu I „Zatrudnienie i Integracja Społeczna", Działanie 1.1 „Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie PROREW, a także: Stowarzyszenie Integracja i Rozwój oraz Izbę Gospodarczą „Grono Targowe Kielce". 

prorew1         grono1         scdn1         sir1 

Głównym celem projektu jest opracowanie, przetestowanie oraz upowszechnienie i włączenie do polityki innowacyjnej w okresie 34 m-cy modelu rozwiązań służących ułatwieniu wchodzenia na rynek pracy 102 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w woj. świętokrzyskim w wyniku współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia, pomocy i integracji społecznej oraz przedsiębiorców. 

W naszym ośrodku w projekcie uczestniczy 25 wychowanków z klas I-III gim., którzy objęci są kompleksowym, niestosowanym do tej pory wsparciem w postaci indywidualnego nauczania z przedmiotów istotnych dla rynku pracy (j. polski, matematyka, język angielski, przedsiębiorczość oraz ICT), uczestniczą w zajęciach z alternatywnych form rozwoju tzw. Workshop-ach, są przyuczani do zawodu u pracodawcy, objęci wsparciem wychowawczo-resocjalizacyjnym  oraz z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

angielski21        informatyka11        matematyka11


Przygotowała i opracowała: B. Zawierucha 

kapital ludzki sbrr ue1

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

realizowany przez

logo-regionalis1

Projekt ten realizowany jest w MOW w Rembowie od 03.09.2012r do 31.07.2014r. Skierowany jest do uczniów z klas I, II, III Gimnazjum. Celem nadrzędnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług. W dodatkowych zajęciach bierze udział łącznie 40 chłopców (z MOW w Rembowie i MOW w Podzamczu) z najwyższym wynikiem punktów z rekrutacji. Projekt obejmuje następujące zajęcia: język polski , matematyka, język angielski, doradztwo edukacyjno - zawodowe, które są prowadzone indywidualnie oraz zajęcia grupowe (ICT, spotkania z przedsiębiorczością, kompetencje społeczne i obywatelskie, artterapia, sporterapia, przedsiębiorczość praktyczna, ekspresja kulturalna, doradztwo edukacyjno – zawodowe).


Przygotowała i opracowała: B. Zawierucha 

Koła zainteresowań

Gazetka Ośrodkowa

Gazetka Konkursowa

Bezpieczna szkoła

Szkoła Dobrego Wychowania