Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem. A u żłobka Matka Święta,czuwa sama uśmiechnięta nad dzieciątka snem, nad dzieciątka snem. Cicha noc, święta noc, pastuszkowie od swych trzód. Biegną wielce zadziwieni, za anielskim głosem pieni. Gdzie się spełnił cud, gdzie się spełnił cud.
Nasza zima biała chustą się odziała. Idzie, idzie do nas w gości, w srebrnych blaskach cała! Włożyła na czoło, księżycowe koło, lecą z płaszcza gwiazdy złote, gdy potrząśnie połą. Z lodu berło trzyma, tchu ni głosu nie ma. Idzie, idzie, smutna, cicha, ta królowa zima! Idzie martwą nogą wyiskrzoną drogą, postanęły rzeki modre, do morza nie mogą. Gdzie stąpi, gdzie stanie, słychać narzekanie: - Oj, biedne my kwiaty, trawy, co się z nami stanie! - Przed nią tuman leci, straszy małe dzieci... A my dalej do komina: - Nie puścim waszeci!
Bracia, patrzcie jeno, jak niebo goreje, znać, że coś dziwnego w Betlejem się dzieje. Rzućmy budy, warty, stada, niechaj nimi Pan Bóg włada, a my do Betlejem, a my do Betlejem, do Betlejem. Patrzcie, jak tam gwiazda światłem swoim miga! Pewnie do uczczenia Pana swego ściga. Krokiem śmiałym i wesołym spieszmy i uderzmy czołem przed Panem w Betlejem.
Całunem śniegu przysypany, biały park w szarą ciszę pogrążył się cały i z jakichś głuchych tęsknot się spowiada. Drzew nagich długa ciemna kolumnada wije się sennie i w dali gdzieś ginie, wije się cicho po białej równinie. I biegną ławki aleją szeregiem, samotne, puste, ubielone śniegiem.
Oj, maluśki, maluśki, maluśki jako rękawicka. Alboli tez jakoby, jakoby kawałecek smycka. Cy nie lepiej Tobie by, Tobie by siedzieć było w niebie, wsak Twój Tatuś kochany, kochany nie wyganiał Ciebie. Tam ci zawsze słuzyły, słuzyły prześliczne janioły, a tu lezys sam j eden, sam jeden jako palec goły.

Zima

djZima – jedna z czterech pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się najniższymi temperaturami powietrza w skali roku, umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego, zazwyczaj zestaloną (zamarzniętą) formą opadu i osadu atmosferycznego, a większość świata roślin i zwierząt przechodzi okres uśpienia.

Godło Polski
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Rembowie

Get Adobe Flash player

26 lutego 2014 roku odbył się w naszym ośrodku konkurs ortograficzny. W ten sposób uczestniczyliśmy w obchodach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego, kształtowanie nawyku prawidłowego stosowania zasad ortografii i interpunkcji, nabywanie przez wychowanków umiejętności świadomego korzystania ze słowników ortograficznych, kształtowanie umiejętności ortograficznej, samokontroli oraz sprawdzenie własnej wiedzy w zakresie poprawności językowej. Uczestnicy konkursu zmagali się z dyktandem pełnym pułapek i zasadzek ortograficznych.

Komisja konkursowa ( Monika Durlej-Stawiarska, Paulina Cieślik, Joanna Domańska) po sprawdzeniu prac wyłoniła Mistrza Ortografii. Został nim Adrian Berdowski, uczeń klasy II gimnazjum. Serdecznie gratulujemy zwycięzcy! Wszyscy uczestnicy zacieśnili swoją przyjaźń z niełatwą polską ortografią, dobrze się bawili i nadal będą zgłębiać zasady polskiej pisowni.

WP 20140226 005 Kopiowanie          WP 20140226 007 Kopiowanie          WP 20140226 010 Kopiowanie


Przygotowała: J. Domańska; Opracowała: B. Zawierucha

26 lutego nasi wychowankowie uczestniczyli w IV Wojewódzkim Turnieju Placówek Resocjalizacyjnych w tenisie stołowym o puchar Starosty Kieleckiego, który odbył się w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu. W rozgrywkach zmagaliśmy się z 5 drużynami: z MOW Ostrowca Świętokrzyskiego,  z MOW z Zawichostu, MOW i MOS ze Skarżyska - Kamiennej oraz z gospodarzami. Nasza drużyna dzielnie walczyła w deblu o 3 miejsce z zawodnikami MOW z Podzamcza, jednak w konsekwencji nie staneliśmy na podjum i zajeliśmy IV miejsce. Mimo przegranej nasi wychowankowie godnie reprezentowali nasz ośrodek dzielnie walcząc do samego końca.

Zdjęcie0612 Kopiowanie            Zdjęcie0616 Kopiowanie            Zdjęcie0618 Kopiowanie


Przygotował: P. Hara; Opracowała: B. Zawierucha

DSCF9579 Kopiowanie7 lutego 2014 roku w ramach realizacji planu działań kół zainteresowań: „Wolontariat" i Koła Rowerowego "Kolarz", wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie odwiedzili Środowiskowy Dom Samopomocy w Staszowie. W wyjeździe uczestniczyło czterech chłopców: Borkowski Łukasz, Darul Tomasz, Jarzębowski Patryk i Lupa Piotr. Opiekunami były wychowawczynie prowadzące wspomniane koła. Celem naszego wyjazdu było min. zapoznanie chłopców z tym, jak działają tego typu placówki, dla kogo są przeznaczone, a w szczególności zintegrowanie z podopiecznymi ŚDS w Staszowie. Nasi podopieczni mieli również możliwość na zaproszenie gospodarzy wziąć udział we wspólnych warsztatach plastycznych prowadzonych przez terapeutę opiekującego się pracownią plastyczną. Ponieważ trwa karnawał, temat wykonywanych prac był ściśle z nim związany - wspólnie wykonywaliśmy maski karnawałowe przy użyciu różnych form plastycznych oraz przeróżnych materiałów. Chłopcy bardzo chętnie wykonywali prace, wykazali bardzo wiele talentu plastycznego, a ponadto nawiązali bardzo pozytywne relacje z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy.

Na koniec zostaliśmy poczęstowani herbatą oraz ciastem i mieliśmy możliwość porozmawiać z Panią Kierownik tamtejszej placówki. Mamy nadzieję, że będziemy mogli częściej odwiedzać naszych nowych znajomych w Staszowie, ponieważ takie spotkania są dla nas bardzo uczące, budują naszą empatię oraz otwierają na ludzi.

DSCF9566 Kopiowanie       DSCF9574 Kopiowanie       DSCF9572 Kopiowanie


Przygotowała: S. Grabda-Oszczypała; Opracowała: B. Zawierucha

IMG 0217 Kopiowanie7 lutego 2014 roku nasi uczniowie: Kamil Chmiel, Jakub Drąg, Karol Okapiński, Dominik Szczepański i Sebastian Waśko z nauczycielami: Wiesławem Urbanowskim i Piotrem Harą wzięli udział w strzelaniu na strzelnicy Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego z karabinka sportowego. Po zawodach strzeleckich chłopcy zwiedzili mini muzeum, w którym znajdują się pamiątki z pierwszej i drugiej wojny światowej, jak również  pamiątki poświęcone marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.

W spotkaniu uczestniczył także pan dyrektor MOW - Piotr Koźmin, który z uznaniem wypowiadał się o zbiorach zgromadzonych przez komendanta STS Mariana Lesiaka, jak również o potrzebie współpracy między Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym, a Szydłowskim Towarzystwem Strzeleckim. Następnie udaliśmy się na zwiedzanie zabytków Szydłowa. Wycieczkę zakończyliśmy przy ognisku pieczeniem kiełbasek, które wszystkim wyśmienicie smakowały.

 

IMG 0216 Kopiowanie        IMG 0220 Kopiowanie        IMG 0222 Kopiowanie


Przygotował: W. Urbanowski; Opracowała: B. Zawierucha

DSCF9562 KopiowanieSpadł śnieg i aura panująca wokół jest mało sprzyjająca, zwłaszcza dla bezbronnych dzikich zwierząt leśnych. W związku z tym, koło „ Wolontariat" 5 lutego 2014 roku ruszyło do lasu wraz z przedstawicielem koła łowieckiego „Łagów" aby zadbać o leśną zwierzynę. Zabraliśmy ze sobą siano, sól wzbogaconą w mikroelementy potrzebne zwierzętom zimą oraz ziarno. Wychowankowie, którzy wzięli udział w tej wyprawie mieli możliwość zobaczyć jak wyglądają ślady dzikich zwierząt na śniegu, w jaki sposób sarny przygotowują swoje legowisko do odpoczynku oraz jak wyglądają miejsca w których spod śniegu wydobywają pożywienie dziki. Mieliśmy również możliwość zobaczyć ambonę z bliska oraz paśniki dla zwierząt. Myśliwy, który towarzyszył naszej wyprawie i wskazywał drogę, dokładnie objaśnił nam jak rozróżnić odbite ślady na śniegu, pokazał miejsce, gdzie całkiem niedawno odpoczywały sarny, wytłumaczył jak należy się zachować, jeśli napotkamy w lesie dziki oraz przybliżył ogólne zasady pobytu na terytoriach dzikich zwierząt.

Nasza wyprawa była dla nas bardzo ucząca. Świeże powietrze i widok piękna lasu zimą odprężył wszystkich, a ponadto mamy wiele satysfakcji z tego, że mogliśmy zrobić coś dla leśnej zwierzyny. Polecamy wszystkim wyprawy do lasu zimą!

DSCF9560 Kopiowanie         DSCF9563 Kopiowanie         DSCF9558 Kopiowanie


Przygotowała: E. Mostek-Bęben; Opracowała: B. Zawierucha

Koła zainteresowań

Gazetka Ośrodkowa

Gazetka Konkursowa

Bezpieczna szkoła

Szkoła Dobrego Wychowania