Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem. A u żłobka Matka Święta,czuwa sama uśmiechnięta nad dzieciątka snem, nad dzieciątka snem. Cicha noc, święta noc, pastuszkowie od swych trzód. Biegną wielce zadziwieni, za anielskim głosem pieni. Gdzie się spełnił cud, gdzie się spełnił cud.
Nasza zima biała chustą się odziała. Idzie, idzie do nas w gości, w srebrnych blaskach cała! Włożyła na czoło, księżycowe koło, lecą z płaszcza gwiazdy złote, gdy potrząśnie połą. Z lodu berło trzyma, tchu ni głosu nie ma. Idzie, idzie, smutna, cicha, ta królowa zima! Idzie martwą nogą wyiskrzoną drogą, postanęły rzeki modre, do morza nie mogą. Gdzie stąpi, gdzie stanie, słychać narzekanie: - Oj, biedne my kwiaty, trawy, co się z nami stanie! - Przed nią tuman leci, straszy małe dzieci... A my dalej do komina: - Nie puścim waszeci!
Bracia, patrzcie jeno, jak niebo goreje, znać, że coś dziwnego w Betlejem się dzieje. Rzućmy budy, warty, stada, niechaj nimi Pan Bóg włada, a my do Betlejem, a my do Betlejem, do Betlejem. Patrzcie, jak tam gwiazda światłem swoim miga! Pewnie do uczczenia Pana swego ściga. Krokiem śmiałym i wesołym spieszmy i uderzmy czołem przed Panem w Betlejem.
Całunem śniegu przysypany, biały park w szarą ciszę pogrążył się cały i z jakichś głuchych tęsknot się spowiada. Drzew nagich długa ciemna kolumnada wije się sennie i w dali gdzieś ginie, wije się cicho po białej równinie. I biegną ławki aleją szeregiem, samotne, puste, ubielone śniegiem.
Oj, maluśki, maluśki, maluśki jako rękawicka. Alboli tez jakoby, jakoby kawałecek smycka. Cy nie lepiej Tobie by, Tobie by siedzieć było w niebie, wsak Twój Tatuś kochany, kochany nie wyganiał Ciebie. Tam ci zawsze słuzyły, słuzyły prześliczne janioły, a tu lezys sam j eden, sam jeden jako palec goły.

Zima

djZima – jedna z czterech pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się najniższymi temperaturami powietrza w skali roku, umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego, zazwyczaj zestaloną (zamarzniętą) formą opadu i osadu atmosferycznego, a większość świata roślin i zwierząt przechodzi okres uśpienia.

Godło Polski
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Rembowie

Get Adobe Flash player

kolo snajper listopad 1

W dniu 12.11.2014r. Koło Strzeleckie rozpoczęło współpracę ze Strzelnicą  ZSO nr 14 w Kielcach przy ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego 53. Celem współpracy jest propagowanie strzelectwa sportowego, organizowanie zawodów i konkursów strzeleckich, współzawodnictwo sportowe oraz zabezpieczenie aktywnej formy spędzania czasu wolnego dla wychowanków naszego Ośrodka.

W dzisiejszych zajęciach brało udział 4 wychowanków: Krzysztof Orliński, Krzysztof Lesicki, Łukasz Borkowski i Sebastian Wojarski. Podczas zajęć wychowankowie uczyli się poprawnego załadunku broni, przyjmowania właściwej postawy strzeleckiej oraz prawidłowego oddawania strzałów.


D
o dyspozycji mieliśmy zarówno broń długą – sportową z zamkniętymi przyrządami celowniczymi jaki i broń krótką – pistolety. Nasi podopieczni z dużym zaangażowaniem i zaciekawieniem słuchali rad instruktorów strzelectwa, co przełożyło się na osiągnięte przez nich wyniki podczas kilku serii strzałów punktowanych.

 


Przygotował: Ł. Dziopa

wolontariat listopad 1

W dniu 14.11.2014r. w ramach realizacji założeń koła „Wolontariat” działającego w naszym Ośrodku, dla wszystkich podopiecznych zostało zorganizowane szkolenie zatytułowane: „ I Ty możesz zostać wolontariuszem”. Szkolenie odbyło się w sali konferencyjnej naszego Ośrodka a poprowadzone zostało przez Pana Damiana Zygadło, przedstawiciela Diecezjalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach.

Przebieg i treść szkolenia bardzo zainteresowała uczestników, którzy w trakcie jego trwania wykazali się bardzo dużym zainteresowaniem omawianym tematem oraz refleksyjnością na temat potrzeby i chęci pomagania innym. Dla potwierdzenia tak czynnego udziału w szkoleniu nasi podopieczni otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.D
ziękujemy Panu Damianowi za wspaniały przekaz dający nieletnim mieszkającym

w naszym Ośrodku merytoryczne podstawy wiedzy o wolontariacie i motywujący do podejmowania dalszej działalność w tym zakresie.

 


Przygotowała: E. Mostek - Bęben

siatkarz hala listopad 1

W dniu 12.11.2014r. opiekun koła siatkarskiego "SIATKARZ" po raz kolejny zorganizował wyjazd na halę sportową do Łagowa, celem przeprowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych z piłki siatkowej. W wyjeździe wzięło udział siedmiu wychowanków: Karaś Przemysław, Wróblewski Piotr, Zybała Łukasz - wychowankowie II grupy wychowawczej oraz Giesler Martin, Jadowski Kamil, Markowski Krzysztof, Wojarski Sebastian - wychowankowie IV grupy wychowawczej. Zajęcia sportowe odbywały się w godzinach 1500- 1700, rozpoczynając się od rozgrzewki i zabawy ożywiającej z piłkami.

Tematami głównymi zajęć było:

1. Nauka przyjęć i odbić piłki sposobem oburącz górnym i dolnym.
2. Nauka przyjęć i odbić piłki sposobem jednorącz górnym i dolnym.

Jak również uświadomienie podopiecznym potrzeby prowadzenia zdrowego stylu życia i dbałości o prawidłową postawę ciała oraz kształtowanie umiejętności współzawodnictwa i współdziałania w grupie.

Chłopcy chętnie brali udział w prowadzonych przeze mnie ćwiczeniach i aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Zajęcia te pozwoliły wychowankom na rozwijanie swoich zainteresowań sportowych, podnoszenie umiejętności, kształtowanie wytrwałości i koleżeńskości. Satysfakcją dla nich była możliwość zagrania po raz kolejny meczu z grupą dziewczyn, która również w tym czasie miała prowadzone treningi z piłki siatkowej. Drużyna dziewcząt z Łagowa udzieliła naszym wychowankom srogiej lekcji siatkówki wygrywając zdecydowanie z naszymi podopiecznymi cały mecz wynikiem 2 - 0. Mecz odbył się w przyjaznej atmosferze i zgodnie z zasadą fair-play.

Poziom, który reprezentują obecnie nasi chłopcy niestety nie pozwolił im wygrać żadnego setu, jednakże samozaparcie i determinacja wychowanków jest tak duża, że technika gry, jak również jej popularność stale się podnosi. Nasi wychowankowie tak łatwo się nie poddali i obiecali rewanż grupie dziewcząt na kolejnym spotkaniu, na który z niecierpliwością już wyczekują.

Podopieczni MOW, oprócz możliwości zaprezentowania swoich umiejętności, mieli także okazję do obserwowania zmagań dziewcząt, które trzeba przyznać, grały na wysokim poziomie. Dzięki takim spotkaniom możliwe jest lepsze integrowanie wychowanków ze środowiskiem lokalnym, korzystanie z doświadczeń innych placówek w pracy z młodzieżą, a także szerzenie idei olimpizmu.

Uczestnictwo w tego typu zajęciach kształtuje w wychowankach postawę prozdrowotną, ukazuje możliwości zagospodarowania czasu wolnego, dostarcza wielu przeżyć, rozwija zasadę „fair play” i wdraża do systematycznego uprawiania sportu.

 


Przygotowała: B. Ziobro

dzien niepodleglosci 1

"Niepodległość ... trudne słowo ..." Pod takim hasłem 10 listopada 2014 roku wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka w Rembowie obchodzili 96 rocznicę odzyskania niepodległości przez Rzeczypospolitą Polską. Uroczystą akademię przygotowali uczniowie klasy III gimnazjum: Arkadiusz Sobczyk, Hubert Wróblewski, Aleksander Lach, Patryk Jarzębowski oraz Krzysztof Lesicki.

Nad przygotowaniem uczniów czuwały panie Beata Zawierucha oraz Magdalena Pawłowska. Apel wprowadzał w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. 11 listopada 2014 roku wychowankowie przedstawili także prezentację w Kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Szumsku podczas uroczystej mszy świętej.

 


Przygotowały: B. Zawierucha, M. Pawłowska

wodne szalenstwa 1

W dniu 08.11.2014r. wszyscy wychowankowie grupy IV pod opieką wychowawczyń M. Durlej Stawiarskiej, A. Poniewierki i P. Cieślik spędzili  bardzo miłe i wesołe popołudnie na basenie w Staszowie. Była to nagroda za pozytywne wyniki w procesie wychowawczym oraz zaangażowanie  chłopców podczas organizacji  wspólnych przedsięwzięć .

Dla wychowanków był to nie tylko niezapomniany dzień pełen zabawy i śmiechu  ale także była to lekcja o tym, iż warto starać się i pracować nad sobą.

 


Przygotowała: P. CIeślik

Koła zainteresowań

Gazetka Ośrodkowa

Gazetka Konkursowa

Bezpieczna szkoła

Szkoła Dobrego Wychowania