Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
To nie liście i nie listki, nie listeczki jeszcze nawet - to obłoczek przeźroczysty, pozłociście zielonawy. Jeśli jest gdzieś leśne niebo, on z leśnego nieba spłynął, śród ogrodu zdziwionego tuż nad ziemią się zatrzymał. Ale żeby mógł zzielenieć, z brzozą się prawdziwą zmierzyć, ściemnieć, smugę traw ocienić - nie, nie mogę w to uwierzyć. - Julian Tuwim.
W okrągłych błotnych miskach z obcasów i kopyt lśnią turkusy niebieskie i chmur heliotropy. Kałuża płynie z wiatrem - tu mleczna, tam ruda, wiosna rynny wyżyma lubując się w brudach ... Serce ordynarnieje i godzi się z błotem, skoro w nim słońce usta zanurzyło złote ... - Maria Pawlikowska - Jasnorzewska.
W ciemniejących pieczarach marzyłem długo o Twoich drzewach i błękitnych niebach, o Twoim zapachu i ptaków śpiewie. Teraz leżysz odsłonięta w lśniącym splendorze, kąpana w słońcu, jak jakieś cudo, przede mną. Poznajesz mnie znowu kusisz mnie delikatnie oto drżą me kończyny wobec Twej błogosławionej obecności. - Hermann Hesse.
Marzec. Wracamy z parku. Wreszcie przeszła zima. Spod stopniałego śniegu wyjrzały murawy. Drzewa nagie, lecz pierwsze kiełkują już trawy, choć na stawie zielony, cienki lód się trzyma. Z upojonymi wiosną wracamy oczyma, krokiem lekkim, jak podczas tanecznej zabawy, ulicą po słonecznej stronie idziem prawej, za sobą ciepło słońca czujemy plecyma. - Leopold Staff.
Święty Kaźmierz - powracają czajki; Święty Wojciech - bociany klekocą, słońce grzeje, rowy w mlecz się złocą, brzmią skowronki, rychłe, polne grajki. Po murawach dzieci, strzępem krajki Podkasane, w pasy się szamocą; Na przyzbicach baby w głos chichocą - "Eh! kumolu! bajki, żywe bajki!" Wiosna!... Wiosna wszędy życie budzi! Jej błękity, słoneczne uśmiechy I pod chłopskie wciskają się strzechy. I tu raźniej biją serca ludzi, choć się troski za troskami tulą do tych piersi pod zgrzebną koszulą. - Jan Kasprowicz.

Wiosna

djWiosna − jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego.

Godło Polski
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Rembowie

Get Adobe Flash player

W tym roku Dzień Edukacji Narodowej obchodziliśmy w niezwykle wesDSC01431 Kopiowanieołej atmosferze podczas spotkania na apelu zorganizowanym przez grupę ośmiu wychowanków z klasy II i III gimnazjum pod opieką pań: Beaty Zawieruchy i Barbary Rejnowicz. 

Chłopcy przygotowując się do tego przedstawienia już od kilku tygodni na zajęciach teatralnych - pokazali w niesamowicie śmieszny sposób swoją wizję codziennego dnia w ośrodku, parodiując nasze wzajemne relacje. Poprzez profesjonalną grę aktorską, trafny dobór odpowiednich sytuacji i utworów muzycznych, a także odpowiednią charakteryzację i wcielenie się w role Dyrekcji, wychowawców i nauczycieli stworzyli niesamowitą zabawę dla całej widowni, wywołując u wielu łzy ze śmiechu.

Wszyscy byliśmy pod wrażeniem ich gry aktorskiej, a liczne gratulacje dały chłopcom satysfakcję z dobrze wykonanego zadania i wywołały wiele pozytywnych emocji.

DSC01444 Kopiowanie

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty wytrwałości, wielu sukcesów oraz satysfakcji z pracy zawodowej!

   

zd 1       DSC01459 Kopiowanie


Przygotowała i opracowała: B. Zawierucha

beznazwy

Innowacyjny projekt "PL Wczoraj wykluczenie, jutro zatrudnienierealizowany jest w ramach Priorytetu I „Zatrudnienie i Integracja Społeczna", Działanie 1.1 „Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie PROREW, a także: Stowarzyszenie Integracja i Rozwój oraz Izbę Gospodarczą „Grono Targowe Kielce". 

prorew1         grono1         scdn1         sir1 

Głównym celem projektu jest opracowanie, przetestowanie oraz upowszechnienie i włączenie do polityki innowacyjnej w okresie 34 m-cy modelu rozwiązań służących ułatwieniu wchodzenia na rynek pracy 102 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w woj. świętokrzyskim w wyniku współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia, pomocy i integracji społecznej oraz przedsiębiorców. 

W naszym ośrodku w projekcie uczestniczy 25 wychowanków z klas I-III gim., którzy objęci są kompleksowym, niestosowanym do tej pory wsparciem w postaci indywidualnego nauczania z przedmiotów istotnych dla rynku pracy (j. polski, matematyka, język angielski, przedsiębiorczość oraz ICT), uczestniczą w zajęciach z alternatywnych form rozwoju tzw. Workshop-ach, są przyuczani do zawodu u pracodawcy, objęci wsparciem wychowawczo-resocjalizacyjnym  oraz z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

angielski21        informatyka11        matematyka11


Przygotowała i opracowała: B. Zawierucha 

kapital ludzki sbrr ue1

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

realizowany przez

logo-regionalis1

Projekt ten realizowany jest w MOW w Rembowie od 03.09.2012r do 31.07.2014r. Skierowany jest do uczniów z klas I, II, III Gimnazjum. Celem nadrzędnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług. W dodatkowych zajęciach bierze udział łącznie 40 chłopców (z MOW w Rembowie i MOW w Podzamczu) z najwyższym wynikiem punktów z rekrutacji. Projekt obejmuje następujące zajęcia: język polski , matematyka, język angielski, doradztwo edukacyjno - zawodowe, które są prowadzone indywidualnie oraz zajęcia grupowe (ICT, spotkania z przedsiębiorczością, kompetencje społeczne i obywatelskie, artterapia, sporterapia, przedsiębiorczość praktyczna, ekspresja kulturalna, doradztwo edukacyjno – zawodowe).


Przygotowała i opracowała: B. Zawierucha 

5 Kopiowanie28 września wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie w składzie: Darul Tomasz, Gmurski Michał, Malarczyk Maciej, Kubacki Jarosław, Okapiński Karol, Truszkowski Piotr wraz z opiekunami Koła Krajoznawczo-Turystycznego "Włóczykij" p. Anną Świercz i Barbarą Ziobro, uczestniczyli w XIV Świętokrzyskim Rajdzie Pielgrzymkowym na Święty Krzyż. Jest to największy jednodniowy rajd turystki kwalifikowanej w Polsce organizowany przez PTTK. Trasy rajdu prowadzą po najpiękniejszych zakątkach Gór Świętokrzyskich, a jego zakończenie i spotkanie wszystkich turystów-pielgrzymów odbywa się w klasztorze na Św. Krzyżu. Piętnaście tras rajdowych prowadzi grupa doświadczonych przewodników świętokrzyskich PTTK, którzy przekazują uczestnikom wędrówki szeroką wiedzę historyczną, przyrodniczą i geograficzną, realizując przy tym jeden z głównych celów rajdu, tj. kształtowanie postaw oraz zachowań w duchu wzajemnej miłości międzyludzkiej i poszanowania otaczającego świata.
Cudowna o tej porze roku pogoda, wprawiła nas w doskonałe nastroje do wędrówki. Chłopcy z plecakami i w wygodnych butach ruszyli na poszukiwanie przygód. Nasza wędrówka rozpoczęła się w sobotni ranek. Z ośrodka dojechaliśmy na parking w Nowej Słupi, gdzie rozpoczął się nasz rajd.
Nasza trasa nr 11 – tzw. „Hutnicza" rozpoczęła się w Nowej Słupi i prowadziła przez Wólkę Milanowską, Kobylą Górę i Trzciankę na Święty Krzyż. Do pokonania mieliśmy 9 km. Wychowankowie z zapałem i zaciekawieniem słuchali opiekunów, którzy opowiadali o zabytkach i skarbach natury oraz pokonywali następne kilometry trasy. W czasie marszu śpiewaliśmy piosenki, toczyły się rozmowy o legendach świętokrzyskich, a wszystko zostało udokumentowane zdjęciami. Często robiliśmy przystanki, aby grupa nabrała sił i mogła iść dalej.
Po wejściu na Święty Krzyż zwiedziliśmy Klasztor o. Benedyktynów. Podczas zwiedzania obiektów klasztornych uczestniczyliśmy w Błogosławieństwie Krzyża. Ciekawostką jest to, że 16 czerwca 2013r., Kościół p.w. Trójcy Świętej na Świętym Krzyżu został podniesiony do rangi Bazyliki Mniejszej.
Ze Świętego Krzyża, udaliśmy się niebieskim szlakiem „Drogą Królewską", który prowadził nas do Nowej Słupi. W trakcie mogliśmy podziwiać piękno przyrody Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Przedostatni nasz postój odbył się w Nowej Słupi przy figurce Świętego Emeryka, gdzie poznaliśmy legendy na temat pochodzenia tej figurki. Następnie udaliśmy się na parking, gdzie stał nasz bus, którym wróciliśmy do Ośrodka.

2 Kopiowanie     9 Kopiowanie     4 Kopiowanie


 Przygotowała: B. Ziobro, Opracowała: B. Zawierucha

DSCF8388 Kopiowanie20 września 2013 r. uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej akcji „Sprzątania Świata", którą na naszym terenie zorganizowały wychowawczynie - Anna Świercz, Monika Durlej - Stawiarska oraz Ewa Mostek - Bęben.
W tym celu w piątkowe popołudnie wychowankowie MOW w Rembowie udali się na spacer, aby uporządkować okolicę. Każda z grup otrzymała mapkę z zaznaczonym obszarem, w którym trzeba było pozbierać pozostawione śmieci. W trakcie tej wyprawy zadbaliśmy również o czystość ruin Rembowskiego zamku.

Przedmiotowa akcja miała na celu wzbudzenie świadomości proekologicznej, a chłopcy w efekcie zebrali kilkanaście worków śmieci. 

Ciężką pracę zwieńczyliśmy pieczeniem kiełbasek na grillu oraz zabawami przeciągania liny i wyścigu z jajkiem, w których wychowankowie rywalizowali o zajęcie pierwszego miejsca. Wszyscy doskonale bawiliśmy się aż do zmroku. 

DSCF8391 Kopiowanie    DSCF8395 Kopiowanie    DSCF8399 Kopiowanie 


Przygotowała: A. Świercz, Opracowała: B. Zawierucha

Koła zainteresowań

Gazetka Ośrodkowa

Bezpieczna szkoła