Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem. A u żłobka Matka Święta,czuwa sama uśmiechnięta nad dzieciątka snem, nad dzieciątka snem. Cicha noc, święta noc, pastuszkowie od swych trzód. Biegną wielce zadziwieni, za anielskim głosem pieni. Gdzie się spełnił cud, gdzie się spełnił cud.
Nasza zima biała chustą się odziała. Idzie, idzie do nas w gości, w srebrnych blaskach cała! Włożyła na czoło, księżycowe koło, lecą z płaszcza gwiazdy złote, gdy potrząśnie połą. Z lodu berło trzyma, tchu ni głosu nie ma. Idzie, idzie, smutna, cicha, ta królowa zima! Idzie martwą nogą wyiskrzoną drogą, postanęły rzeki modre, do morza nie mogą. Gdzie stąpi, gdzie stanie, słychać narzekanie: - Oj, biedne my kwiaty, trawy, co się z nami stanie! - Przed nią tuman leci, straszy małe dzieci... A my dalej do komina: - Nie puścim waszeci!
Bracia, patrzcie jeno, jak niebo goreje, znać, że coś dziwnego w Betlejem się dzieje. Rzućmy budy, warty, stada, niechaj nimi Pan Bóg włada, a my do Betlejem, a my do Betlejem, do Betlejem. Patrzcie, jak tam gwiazda światłem swoim miga! Pewnie do uczczenia Pana swego ściga. Krokiem śmiałym i wesołym spieszmy i uderzmy czołem przed Panem w Betlejem.
Całunem śniegu przysypany, biały park w szarą ciszę pogrążył się cały i z jakichś głuchych tęsknot się spowiada. Drzew nagich długa ciemna kolumnada wije się sennie i w dali gdzieś ginie, wije się cicho po białej równinie. I biegną ławki aleją szeregiem, samotne, puste, ubielone śniegiem.
Oj, maluśki, maluśki, maluśki jako rękawicka. Alboli tez jakoby, jakoby kawałecek smycka. Cy nie lepiej Tobie by, Tobie by siedzieć było w niebie, wsak Twój Tatuś kochany, kochany nie wyganiał Ciebie. Tam ci zawsze słuzyły, słuzyły prześliczne janioły, a tu lezys sam j eden, sam jeden jako palec goły.

Zima

djZima – jedna z czterech pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się najniższymi temperaturami powietrza w skali roku, umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego, zazwyczaj zestaloną (zamarzniętą) formą opadu i osadu atmosferycznego, a większość świata roślin i zwierząt przechodzi okres uśpienia.

Godło Polski
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Rembowie

Get Adobe Flash player

 

48939806 786794338334279 5741607779890626560 n

W ramach udziału Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie w Ogólnopolskim Konkursie „Szkoła wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” IV edycja w dniach 03 – 16 grudnia na terenie Ośrodka zrealizowano zadanie nr 7. Przeprowadzono łącznie 4 spotkania (dla każdej z klas). W zajęciach uczestniczyło 29 wychowanków z klasy VII, VIII, III gimnazjum i I LO. Zajęcia zostały przeprowadzone przez panią Magdalenę Pawłowską i panią Barbarę Rejnowicz.

Zajęcia rozpoczęły się od rozmowy na temat, czym są zasady i po co one istnieją. Po „burzy mózgów” pomysły zostały zapisane na tablicy. Następnie uczestnicy zajęć zostali poinformowani o ich celu, wyjaśniono pojęcia „prawo i obowiązek” . Prowadzący wytłumaczyli wychowankom, że zbiór zasad stanowi prawo i istnieją takie zasady postepowania, które są charakterystyczne dla różnych ludzi w różnych sytuacjach. Następnie przeprowadzono zabawę rozwijającą koncentrację i spostrzegawczość „ Co by było, gdyby nie było żadnych zasad?” Podsumowując zabawę uczniowie stwierdzili, że nie da się żyć nie przestrzegając prawa. Uczestnicy zostali podzieleni na 3 – 5 osobowe grupy. Każda z grup otrzymała kartki z różnymi stwierdzeniami. Ich zadaniem było zdecydowanie, czy zdania są prawdziwe czy fałszywe. Na kolejnych spotkaniach, które odbyły się 10 i 11 grudnia uczniowie otrzymali arkusze papieru, bloki, kolorowe kredki, farby i markery. Ich zadaniem było przedstawienie, nie za pomocą słów, ale rysunku tematyki związanej z naszymi prawami i obowiązkami. Uczniowie w trakcie pracy wymieniali się pomysłami, rozmawiali, a nawet prowadzili ożywioną dyskusję. Prowadzący nadzorowali pracę wychowanków, odpowiadali na zadawane pytania, wspierali stwarzając atmosferę wzajemnej akceptacji i poszanowania. Podczas gdy uczniowie pracowali prowadzący podsumowywali ich wiedzę na temat praw i obowiązków. Głównie dlatego, że jesteśmy placówką o specjalnych potrzebach edukacyjnych szczególny nacisk kładziemy na respektowanie i przestrzeganie norm społecznych.

 


 Przygotowały: B. Rejnowicz, M. Pawłowska

 

37

14 grudnia , tak jak co roku, w Ośrodku odbyło się spotkanie wigilijne. Pan dyrektor Piotr Koźmin oraz przewodniczący Samorządu Wychowanków serdecznie powitali przybyłych gości, pracowników i wychowanków Ośrodka. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: członek Zarządu Powiatu Kieleckiego pan Mariusz Ściana, wójt Gminy Raków pan Damian Szpak, starszy wizytator Kuratorium Oświaty pani Anna Stoczyńska, proboszcz parafii Szumsko ksiądz Wiesław Stęchły, pracownicy Świętokrzyskiego Parku Narodowego pani Paulina Kozłowska oraz pan Gabriel Czechowski, przedstawicielka Banku Żywności pani Anna Mazur.

Następnie rozpoczęła się część artystyczna „Światłość w ciemności świeci” przygotowana przez wychowanków pod opieką pani Joanny Domańskiej i pani Małgorzaty Sulej. Prekursorem jasełek i szopki był św. Franciszek z Asyżu, dlatego naszą opowieść rozpoczęliśmy od tego, co się wydarzyło przed wiekami w Greccio, gdy Franciszek ze współbraćmi wystawiali pierwsze jasełka. Następnie przenieśliśmy się do Betlejem. W przedstawieniu niezwykłą rolę odgrywały zwierzęta, które występowały w roli komentatorów, ponieważ połączyliśmy teatr żywy z kukiełkowym. Wersje instrumentalne kolęd zagrali wychowankowie przygotowani przez pana Łukasza Dziopę.


Scenografię i dekoracje wykonali chłopcy pod opieką pani Marty Sławskiej i pani Pauliny Cieślik. Piękny wystrój sali to dzieło wychowawców , nauczycieli i pracowników Ośrodka.


Podano tradycyjne potrawy wigilijne. Nie zabrakło czerwonego barszczu, pierogów, gołąbków z kaszą czy kompotu z suszu.


Podczas spotkania panowała prawdziwie świąteczna atmosfera. Wszyscy zebrani czuli niezwykłą magię świąt.

 


 Przygotowała: J. Domańska

 

2 Mistrzostwa w tenisie stolowym

W dniu 8 grudnia 2018 roku w Kielcach odbyły się „III Drużynowe Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego MOW-ów i MOS-ów w tenisie stołowym”, zorganizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kielcach. Nasz Ośrodek reprezentowali: Kacper R., Patryk K., Eryk P., pod opieką pana Piotra Chrząszcza - nauczyciela wychowania fizycznego oraz pani Barbary Ziobro - wychowawcy.

Celem Turnieju było:

- wyłonienie najlepszej drużyny w województwie, w dyscyplinie – tenis stołowy wśród ośrodków resocjalizacyjnych;
- popularyzacja tenisa stołowego wśród wychowanków MOW-ów i MOS-ów;
-  integracja środowiska;
- wyrabianie nawyku higienicznego spędzania czasu wolnego przez aktywność ruchową;
- propagowanie zasady „fair play” i zdrowej sportowej rywalizacji.

W zawodach brały udział cztery Ośrodki z województwa świętokrzyskiego. Nasza placówka zajęła bardzo dobre drugie miejsce. Miejsce pierwsze zajęła placówka z Kielc, natomiast miejsce trzecie - Ośrodek z Kielc (zespół drugi).


Ideą tego wydarzenia była resocjalizacja poprzez sport, czyli eliminowanie objawów niedostosowania społecznego poprzez rywalizację sportową i grę w myśl zasad „fair play”. Turniej przebiegał w zdrowej, sportowej atmosferze na wysokim poziomie technicznym, z zachowaniem zasad zdrowej rywalizacji i ducha „fair play”. Udział placówek resocjalizacyjnych z terenu województwa świętokrzyskiego, a także poziom sportowy zawodników pozwala sądzić, iż tenis stołowy jest bardzo popularną dyscypliną, a tym samym dobrą metodą twórczej resocjalizacji.

 


 Przygotowali: B. Ziobro, P. Chrząszcz

 

20181207 095511

W dniu 7 grudnia 2018r., w sali gimnastycznej Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie odbyła się IV edycja Mikołajkowego Turnieju w Tenisa Stołowego. Celem wydarzenia była popularyzacja wśród wychowanków Ośrodka dyscypliny sportowej, jaką jest tenis stołowy, propagowanie zasad fair – play, a także umożliwienie wychowankom porównania swoich umiejętności w warunkach rywalizacji sportowej. Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie rozgrywek byli: Piotr Chrząszcz – nauczyciel wychowania fizycznego i Łukasz Dziopa – wychowawca. Eliminacje do turnieju odbyły się podczas zajęć wychowania fizycznego, wyłoniono uczestników z wszystkich grup wychowawczych. Rozgrywki prowadzone były do 2 wygranych setów Cały Turniej przebiegał w miłej atmosferze, a uczestnicy walczyli w duchu fair – play.

Po zmaganiach przy stołach wyłonieni zostali zwycięzcy:

I miejsce – Kacper
II miejsce – Eryk
III miejsce – Patryk

Wszystkim uczestnikom turnieju dziękujemy za udział i sportowe postawy, a zwycięzcom składamy serdeczne gratulacje!

 


 Przygotowali: Ł. Dziopa, P. Chrząszcz

 

marzycielska poczta

Już po raz drugi w naszym Ośrodku przeprowadzono akcję pod nazwą „Napisz list do chorego dziecka”. Akcję zainicjowały panie M. Pawłowska i B. Rejnowicz. „Marzycielska Poczta” jest ogólnopolską akcją wspierania przewlekle chorych dzieci poprzez wysyłanie listów i kartek. Spędzające czas w szpitalach, w domach, bez możliwości kontaktu z rówieśnikami, dzieci bardzo chętnie czytają listy, które dostają. Czasem jest to dla nich jedyna szansa na kontakt ze światem zewnętrznym.

W dniach 27 listopada 2018r. do 7 grudnia 2018r. nasi podopieczni wspólnie z nauczycielami: panią M. Pawłowską i B. Rejnowicz korzystając ze strony internetowej www.marzycielskapoczta.pl wybrali profile czwórki dzieci, do których napisali listy, narysowali rysunki, stworzyli kartki bożonarodzeniowe. Następnie wszystko zostało spakowane i wysłane.


Zadanie to cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, którzy zapowiadają już udział w kolejnej takiej akcji.

 


 Przygotowały: M. Pawłowska, B. Rejnowicz

Koła zainteresowań

Gazetka Ośrodkowa

Gazetka Konkursowa

Bezpieczna szkoła

Szkoła Dobrego Wychowania