Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem. A u żłobka Matka Święta,czuwa sama uśmiechnięta nad dzieciątka snem, nad dzieciątka snem. Cicha noc, święta noc, pastuszkowie od swych trzód. Biegną wielce zadziwieni, za anielskim głosem pieni. Gdzie się spełnił cud, gdzie się spełnił cud.
Nasza zima biała chustą się odziała. Idzie, idzie do nas w gości, w srebrnych blaskach cała! Włożyła na czoło, księżycowe koło, lecą z płaszcza gwiazdy złote, gdy potrząśnie połą. Z lodu berło trzyma, tchu ni głosu nie ma. Idzie, idzie, smutna, cicha, ta królowa zima! Idzie martwą nogą wyiskrzoną drogą, postanęły rzeki modre, do morza nie mogą. Gdzie stąpi, gdzie stanie, słychać narzekanie: - Oj, biedne my kwiaty, trawy, co się z nami stanie! - Przed nią tuman leci, straszy małe dzieci... A my dalej do komina: - Nie puścim waszeci!
Bracia, patrzcie jeno, jak niebo goreje, znać, że coś dziwnego w Betlejem się dzieje. Rzućmy budy, warty, stada, niechaj nimi Pan Bóg włada, a my do Betlejem, a my do Betlejem, do Betlejem. Patrzcie, jak tam gwiazda światłem swoim miga! Pewnie do uczczenia Pana swego ściga. Krokiem śmiałym i wesołym spieszmy i uderzmy czołem przed Panem w Betlejem.
Całunem śniegu przysypany, biały park w szarą ciszę pogrążył się cały i z jakichś głuchych tęsknot się spowiada. Drzew nagich długa ciemna kolumnada wije się sennie i w dali gdzieś ginie, wije się cicho po białej równinie. I biegną ławki aleją szeregiem, samotne, puste, ubielone śniegiem.
Oj, maluśki, maluśki, maluśki jako rękawicka. Alboli tez jakoby, jakoby kawałecek smycka. Cy nie lepiej Tobie by, Tobie by siedzieć było w niebie, wsak Twój Tatuś kochany, kochany nie wyganiał Ciebie. Tam ci zawsze słuzyły, słuzyły prześliczne janioły, a tu lezys sam j eden, sam jeden jako palec goły.

Zima

djZima – jedna z czterech pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się najniższymi temperaturami powietrza w skali roku, umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego, zazwyczaj zestaloną (zamarzniętą) formą opadu i osadu atmosferycznego, a większość świata roślin i zwierząt przechodzi okres uśpienia.

Godło Polski
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Rembowie

Get Adobe Flash player

 

IMG 20181006 130450

W dniu 6 października 2018r. wzięliśmy udział w uroczystości obchodów 80 – lecia powstania Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Pod Pielgrzymem” w Nowej Słupi. Podczas tej uroczystości odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Aktywny wypoczynek w Górach Świętokrzyskich”, który został zorganizowany z okazji 80-lecia PSSM w Chęcinach – Filia nr 4 w Nowej Słupi. Miło nam ogłosić, że II nagrodę w kategorii szkoły ponadpodstawowe zdobył wychowanek naszego Ośrodka Mateusz P. W jego imieniu dyplom oraz nagrodę odebrał wychowanek Wojciech B., którą wręczył Starosta Powiatu Kieleckiego Pan Michał Godowski, Dyrektor PSSM w Chęcinach Pan Robert Skrobot oraz Kierownik Pani Małgorzata Pastuszka. Ponadto na konkurs były również zgłoszone prace następujących wychowanków: Mariusza M., Daniela L., Jakuba K. oraz Wojciech B. Wszystkie prace mogliśmy podziwiać na zaprezentowanej wystawie. Więcej informacji można znaleźć na stronie Starostwa Powiatowego w Kielcach: Powiatowe Schronisko w Nowej Słupii

 


 Przygotowała: M. Sławska

 

20181005 141318

W ramach udziału Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie w Ogólnopolskim Konkursie „Szkoła wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” IV edycja, w dniach 3 i 5 października 2018r. wychowawcy: Monika Łubek i Łukasz Dziopa przeprowadzili zajęcia dla wszystkich grup wychowawczych.  Podczas zajęć poświęconych szeroko pojętej tolerancji wychowankowie pod kierunkiem wychowawców wspólnie próbowali zdefiniować to pojęcie, dzielili się historiami ze swojego życia, w których wykazywali postawę tolerancji, a także wymienili sytuacje i zachowania, które nie powinny być tolerowane i akceptowane, np. przemoc fizyczną i psychiczną, brak szacunku wobec osób starszych lub niepełnosprawnych. Stworzyli również własną listę, na której umieścili  zachowania, których tolerować nie wolno. W efekcie zajęć wychowankowie znają pojęcie tolerancji i wiedzą jak reagować na nietolerancję. Kształtowane były również postawy szacunku wobec drugiego człowieka. Dużo uwagi zostało poświęcone dla wzajemnego zrozumienia i życzliwości, a także przezwyciężaniu uprzedzeń i stereotypów.

 


 Przygotował: Ł. Dziopa

 

logo nordic

W dniach 3, 4 i 5 października w ramach terapii pedagogicznej regulującej poziom napięcia emocjonalnego odbyły się marsze nordic walking. Podczas zajęć stosowaliśmy relaksacyjne techniki oddechowe jak i metodę sylwoterapii tj. przytulaliśmy się do drzew. Sylwoterpia łączy w sobie inne terapie. Drzewa mają korzystny wpływ na człowieka m.in. poprzez: kolory i ich roczną zmienność (chromoterapia), zapachy (aromaterapia), wydzielanie fitoncydów i olejków eterycznych (aerozole organiczne), generowanie dźwięków (terapia dźwiękiem). Przebywanie wśród rosnących swobodnie drzew oraz krzewów doskonale poprawia samopoczucie, relaksuje, redukuje stres i dotlenia organizm. Niektóre gatunki drzew mogą być również pomocne w walce z różnorodnymi schorzeniami i nałogami.

Zastosowane techniki jak i sprzyjająca wychowankom atmosfera akceptacji i życzliwości sprawiły, iż do Ośrodka wszyscy wróciliśmy w doskonałych humorach gotowi do dalszej pracy.


Ze względu na potrzebę zapewnienia wychowankom optymalnego poczucia relaksu i odprężenia podczas zastosowania metody sylwoterapii nie wykonywano zdjęć.

 


 Przygotowała: E. Dąbrowska

 

Photo1571

Akcja Sprzątanie Świata po raz kolejny nie mogłaby się odbyć bez udziału wychowanków naszego Ośrodka. Tak więc pełni energii i zapału wyposażeni w worki i rękawiczki ruszyliśmy w sobotę 22.09.2018r. wyznaczonymi trasami, aby zadbać o czystość naszego miejsca na Ziemi. Hasło tegorocznej akcji brzmi „Akcja-Segregacja! 2 x więcej 2x czyściej”. Akcja ta ma na celu budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej wychowanków oraz odpowiedzialności za nasze środowisko naturalne. Jej ideą jest edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, poszanowanie zasobów naturalnych, oraz racjonalnej gospodarki odpadami rozumianej jako ciąg działań, początkiem których jest tworzenie odpadów, następnie selektywna zbiórka i na końcu recykling. To także zachęta do dbania
o środowisko. Akcja przebiegała sprawnie, sprzątanie miało nie tylko charakter ciężkiej pracy, ale także wspaniałej zabawy. Dzięki aktywnej postawie większości wychowanków udało zebrać się kilkanaście worków śmieci, które zostały złożone we wcześniej ustalonym punkcie odbioru odpadów.

Mamy wielką nadzieję, że tego typu akcje zaowocują chęcią codziennego dbania
o środowisko i udowodnią, że są niezwykle pożytecznym narzędziem w procesie edukacji młodego pokolenia.

Akcja Sprzątanie Świata zakończyła się w godzinach popołudniowych spotkaniem integracyjnym w plenerze przy wspólnym ognisku /pieczeniu ziemniaków oraz kiełbasek/ oraz grach i zabawach integracyjnych.


Serdecznie dziękujemy Państwu Banasikom z Rembowa za udostępnienie miejsca oraz pomoc w zorganizowaniu ogniska integracyjnego dla wychowanków.

 


 Przygotowały: B. Rejnowicz, M. Łubek

 

IMG 20180918 121914

W roku szkolnym 2018/2019 nasz Ośrodek bierze udział w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Szkoła Wspierająca Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi”. W dniu 18 września 2018 zostało zrealizowane pierwsze zadanie konkursowe, którym było przeprowadzenie prelekcji na temat: „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czyli kto?” Udział w zajęciach wzięło 25 wychowanków że wszystkich grup wychowawczych. Podopieczni zostali podzieleni na dwie grupy warsztatowe. O godzinie 11:40 odbyły się zajęcia dla wychowanków grup I i IV, następnie o godzinie 14:30 udział w prelekcji wzięli wychowankowie z grup II i III.  Zajęcia zostały przeprowadzone przez wychowawców Martę Sławską i Katarzynę Bednarczyk.

 


 Przygotowała: K. Bednarczyk

Koła zainteresowań

Gazetka Ośrodkowa

Gazetka Konkursowa

Bezpieczna szkoła

Szkoła Dobrego Wychowania