Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
To nie liście i nie listki, nie listeczki jeszcze nawet - to obłoczek przeźroczysty, pozłociście zielonawy. Jeśli jest gdzieś leśne niebo, on z leśnego nieba spłynął, śród ogrodu zdziwionego tuż nad ziemią się zatrzymał. Ale żeby mógł zzielenieć, z brzozą się prawdziwą zmierzyć, ściemnieć, smugę traw ocienić - nie, nie mogę w to uwierzyć. - Julian Tuwim.
W okrągłych błotnych miskach z obcasów i kopyt lśnią turkusy niebieskie i chmur heliotropy. Kałuża płynie z wiatrem - tu mleczna, tam ruda, wiosna rynny wyżyma lubując się w brudach ... Serce ordynarnieje i godzi się z błotem, skoro w nim słońce usta zanurzyło złote ... - Maria Pawlikowska - Jasnorzewska.
W ciemniejących pieczarach marzyłem długo o Twoich drzewach i błękitnych niebach, o Twoim zapachu i ptaków śpiewie. Teraz leżysz odsłonięta w lśniącym splendorze, kąpana w słońcu, jak jakieś cudo, przede mną. Poznajesz mnie znowu kusisz mnie delikatnie oto drżą me kończyny wobec Twej błogosławionej obecności. - Hermann Hesse.
Marzec. Wracamy z parku. Wreszcie przeszła zima. Spod stopniałego śniegu wyjrzały murawy. Drzewa nagie, lecz pierwsze kiełkują już trawy, choć na stawie zielony, cienki lód się trzyma. Z upojonymi wiosną wracamy oczyma, krokiem lekkim, jak podczas tanecznej zabawy, ulicą po słonecznej stronie idziem prawej, za sobą ciepło słońca czujemy plecyma. - Leopold Staff.
Święty Kaźmierz - powracają czajki; Święty Wojciech - bociany klekocą, słońce grzeje, rowy w mlecz się złocą, brzmią skowronki, rychłe, polne grajki. Po murawach dzieci, strzępem krajki Podkasane, w pasy się szamocą; Na przyzbicach baby w głos chichocą - "Eh! kumolu! bajki, żywe bajki!" Wiosna!... Wiosna wszędy życie budzi! Jej błękity, słoneczne uśmiechy I pod chłopskie wciskają się strzechy. I tu raźniej biją serca ludzi, choć się troski za troskami tulą do tych piersi pod zgrzebną koszulą. - Jan Kasprowicz.

Wiosna

djWiosna − jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego. Wiosna astronomiczna rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej i trwa do momentu przesilenia letniego.

Godło Polski
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Rembowie

Get Adobe Flash player

 

IMG 20181203 163052

W lutym wychowankowie w ramach koła ogrodniczego „Flora” kontynuowali dokarmianie ptaków i zwierząt w pobliskich lasach. Ptaki i zwierzęta szybko przyzwyczajają się do łatwiejszej formy żywienia i przez okres zimy odwiedzają miejsca, gdzie mogą znaleźć pożywienie. Zajęcia odbywały się  w dniach:  15.02.2019r. w zajęciach uczestniczyli wychowankowie: Rafał K, Michał Ch, Joachim N. W dniu 12.02.2019r. w zajęciach uczestniczyli wychowankowie: D. Kłopotek, Tymoteusz B, Michał A. 

Dokarmianie ptaków pozwala na obserwację i bliskie poznanie zwierząt. Należy również wspomnieć, iż takie edukacyjne zajęcie jest również źródłem ogromnej przyjemności, szczególnie jeśli jesteśmy w nie zaangażowani.
.

 

 


 Przygotowała: B. Rejnowicz

 

 

IMG 20181203 163052

W dniu 14 lutego po raz kolejny odwiedzili nas aktorzy  Teatru ‘Kurtyna” z Krakowa, dzięki czemu nasi wychowankowie obejrzeli przedstawienie profilaktyczne  pt. „Więzy krwi” 

Teatralna realizacja „Więzów krwi” prowokowała pytania, na które odpowiedzieć musieli nie tylko bohaterowie spektaklu, ale i widzowie tzn. nasi wychowankowie – dlaczego u zarania 21 wieku tak wielu młodych ludzi nie może powstrzymać się od inicjacji związanej z przemocą, środkami psychoaktywnymi i od negacji przyjętych norm współżycia społecznego? Czy młody człowiek może skutecznie odsunąć od siebie współczesne zagrożenia, których źródłem jest bezrefleksyjna aprobata dla wzorców płynących z zafałszowanego przekazu medialnego? Czy współczesny model człowieka to ucywilizowane niewolnictwo, a usilna potrzeba zaspokojenia akceptacji ma unicestwić normy prawa? 

Wartości wychowawczo-profilaktyczne. 
- Bezpieczeństwo/profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)/: postawy aprobujące abstynencję i unikanie substancji psychoaktywnych w wymiarach: emocjonalnym (pozytywny stosunek do abstynencji), poznawczym (dysponowanie wiedzą na temat zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych) i behawioralnym (nieużywanie substancji psychoaktywnych), aktywna postawa w obliczu trudnych, życiowych problemów, rozpoznawanie zagrożeń cywilizacyjnych, umiejętność dostrzegania konsekwencji swoich zachowań wobec innych, stosowanie w praktyce rekompensowania krzywd, bezpieczne zachowania podczas korzystania z portali społecznościowych oraz metody przeciwdziałania cyberprzemocy, konieczność rozwijania umiejętności psychospołecznych, takich jak radzenie sobie ze stresem, poszukiwanie pomocy, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych i przewidywanie konsekwencji własnych działań.
- Zdrowie/edukacja:, umiejętności radzenia z traumatycznym doświadczeniem poprzez wykorzystywanie sposobów mających na celu odzyskanie poczucia sprawstwa i wpływu na własne życie, umiejętności asertywnego radzenia sobie w relacjach z innymi, rozpoznawanie i radzenie sobie z objawami depresji u siebie i u osób w swoim otoczeniu, rozwijanie zdolności do samorealizacji, samokontroli panowania nad emocjami. 
- Kultura/ wartości, normy, wzory zachowań/: postawy prospołeczne i obywatelskie w duchu poszanowania wartości uniwersalnych.
 
 
Scenariusz przedstawienia w warstwie merytorycznej związany jest ze wskazaniami Ustawy z dnia 26 października 1982 r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tematyka z zakresu przeciwdziałania narkomanii normuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. O przeciwdziałaniu narkomanii. Ponadto w świetle ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym zarówno wątki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, jak i z zakresu przeciwdziałania narkomanii, są podjęte w oparciu o cele Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.
 
.

 

 


 Przygotowała: E. Dąbrowska

 

 

IMG 20181203 163052

W lutym, w ramach koła Pierwszej Pomocy Przedmedycznej „Help” odbyły się trzy spotkania. 

Podczas zajęć nasi wychowankowie poszerzyli swoją wiedzę, nauczyli się nowych umiejętności aby w jak najlepszy sposób zadbać o bezpieczeństwo swoje ale również i innych. W tym miesiącu poruszyliśmy tematykę opatrywania ran i tamowania krwotoków, poznaliśmy również sposoby bandażowania ran. Kolejne zajęcia poświęciliśmy na pierwszą pomoc w przypadku zatrucia organizmu gazem, lekami, substancjami chemicznymi czy grzybami. Ostatnie zajęcia dotyczyły udzielania pierwszej pomocy w przypadku braku odpowiednich narzędzi i odbyły się poza terenem Ośrodka. Wychowankowie mieli za zadanie usztywnić złamaną nogę oraz rękę za pomocą tego, co znajdą wokół siebie. W zajęciach udział wzięło łącznie 8 wychowanków.

 

 


 Przygotowała: K. Bednarczyk

 

 

IMG 20181203 163052

W ramach udziału Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie w Ogólnopolskim Konkursie „Szkoła wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” IV edycja w dniach od 28 – 11 lutego  na terenie Ośrodka zrealizowano zadanie nr 8. Przeprowadzono łącznie 2 spotkania w zajęciach uczestniczyło 37 wychowanków  z grupy I,II,III,IV. Zajęcia zostały przeprowadzone przez wychowawców Barbarę Witkowską i Beatę Rejnowicz.

Na pierwszych zajęciach  wychowankowie wykonywali prace plastyczne, oraz prezentację multimedialną na temat niepełnosprawności. Na drugie spotkanie została zaproszona Pani dr Renata Kowal oligofrenopedagog – która przeprowadziła zajęcia warsztatowe  dla wszystkich wychowanków. Podczas zajęć wykorzystano różne formy pracy, takie jak praca grupowa, praca indywidualna, ćwiczenia aktywizujące, które w dużej mierze wpłynęły na efektywność zajęć. Tematyka zajęć oraz dobór form realizacji była dostosowana do możliwości odbiorców, co korzystnie wpłynęło na powodzenie w realizacji zajęć. 

Dzięki zajęciom wychowankowie mogli dowiedzieć się jak można pomóc osobie niedowidzącej, oraz niepełnosprawnej ruchowo, a także mającej problemy z nauką. Podopieczni naszego Ośrodka byli bardzo zadowoleni z takiej formy zajęć i chętnie podejmowali dyskusję z prowadzącym zajęcia.

 

 


 Przygotowały: B. Wikowska, B. Rejnowicz

 

 

IMG 20181203 163052

W dniu 09.02.2019r. odbył się mecz towarzyski pomiędzy naszą drużyną „FC Rembów” a drużyną seniorów „ŁKS Georyt Łagów”. W spotkaniu wzięło udział 7 wychowanków: Jakub K., Jakub K., Sławomir M., Patryk K., Szymon K., Rafał K., Tymoteusz B. Spotkanie to odbyło się dzięki połączeniu dwóch kół zainteresowań: FC Rembów i Power Gym. Nie zdradzimy wyniku spotkania ale wychowankowie grali do ostatniej minuty z dużym zaangażowaniem. Głównym celem spotkania była: „Integracja społeczna ze środowiskiem lokalnym poprzez sport”.

 

 


 Przygotowała:  M. Kotecka

 

Koła zainteresowań

Akademia Czerniaka

Gazetka Ośrodkowa

Gazetka Konkursowa

Bezpieczna szkoła

Szkoła Dobrego Wychowania