Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
W słonecznikach gra wciąż jeszcze pszczela muzyka, niżej liczne biedronki wdzięcznie narzekają zaś samym dołem łąkę ujeżdżają koniki polne. Tu kwiat dyni jakimś cudem w owoc przechodzi. Tu lato cierpliwie na jesień się godzi.
Na świadectwach, wzbici w radość, odlecieli uczniowie, drży powietrze po ich śmigłym zniku. Wakacje, panie profesorze! Pora trzepać wesoło słowa jak futra na wiosnę oraz czasowniki przez dni lata odmieniać! Wóz przetoczył się z nagła – i w łozinie zzieleniał. Tylko pustki rozpryśniętej w słońcu – udar. Skacząc z bryczki, zaoczę: Bosonogi gęsiarek biegł, zaczerpnął ze źródła, znikł, jak gdyby on wybiegał potoczek. - Julian Przyboś
Leżę na łące, nikogo nie ma: ja i słońce. Ciszą nabrzmiałą i wezbraną napływa myśl: - To pachnie siano. Wiatr ciągnie po trawach z szelestem, a u góry siostry moje, białe chmury, wędrują na wschód. Czy nie za wiele mi, że jestem? - Kazimierz Wierzyński
Już zaszedł nad doliną złocisty słońca krąg, ciche odgłosy płyną z zielonych pól i łąk. Dalekie ludzi głosy, daleki słychać śpiew i cichy szelest rosy po drżących liściach drzew. Promieńmi gra różana topnieje w sinej mgle, a świeży zapach siana skoszona łąka śle. - Adam Asnyk
Leżę sobie w parku na trawie, leżę sobie w mieście Warszawie. Ważka mi usiadła na dłoni, dzwonią gdzieś nad Wisłą tramwaje, leci w górze biały szybowiec, widzi różne miasta i kraje. W trawie są biedronki i mlecze. Leżę sobie w Polsce na świecie. - Danuta Wawiłow

Lato

djLato – jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się najwyższymi temperaturami powietrza w skali roku. W świecie roślin jest to okres dojrzewania nasion i owoców, a w świecie zwierząt jest to okres wydawania na świat nowego pokolenia i przygotowania go do samodzielnego życia[

Godło Polski
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Rembowie

Get Adobe Flash player

 

20180514 171604

W okresie od 14 do 20 maja 2018r. odbył się kolejny z tygodni tematycznych. Tematem przewodnim były zachowania i postawy patriotyczne. Młodzież przebywająca w Ośrodku, podczas zajęć wychowawczych uświadamiana była, że patriotyzm to nie tylko postawa oddania własnej ojczyźnie, przejawiająca się w pełnej gotowości do jej obrony w czasie wojny, ale to również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka, poczucie więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością. Wychowankowie dowiadywali się, że postawę patriotyczną wyrażać można przez znajomość historii, czy też przedkładanie celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, a także gotowością do pracy dla jej dobra. Zwrócono również uwagę, że uczestnictwo w wyborach, czy dbałość o środowisko naturalne to także zachowania o charakterze wskazującym na umiłowanie swojej ojczyzny. Wychowankowie wszystkich grup wychowawczych chętnie przygotowali prace plastyczne do wystroju grup wychowawczych, a tematy poruszane podczas zajęć wywołały duże zainteresowanie.

 

 


 Przygotował: Ł. Dziopa

 

IMG 20180501 130506

W miesiącu maju odbyło się 5 spotkań z Filmoterapii Stacjonarnej „KADR”. Zajęcia z koła cieszą się dużym zainteresowaniem wśród wychowanków naszego Ośrodka. Poprzez zajęcia wychowankowie mogą bez ruszania się z miejsca odwiedzać odległe krainy, poszerzać swoja wiedzę dotyczącą analizy dzieła filmowego lub znaleźć różne rozwiązania sytuacji życiowych. W tym miesiącu rozpoczęliśmy spotkaniem w dniu 01.05.2018. W zajęciach wzięło udział 22 wychowanków ze wszystkich grup wychowawczych, uczestnicy zajęć obejrzeli film animowany „COCO”. Kolejne zajęcia odbyły się w dniu 06.05.2018r dla wychowanków z grup I i IV. Temat, który wzięliśmy pod rozważania brzmiał: „Każdy człowiek może się zmienić na lepsze”. 6 wychowanków, którzy wzięli udział w zajęciach obejrzało film pt.: „GANG Z BOISKA”. W  dniu 07.05.2018 odbyły się zajęcia pod tym samym tytułem dla wychowanków grup II i III. W zajęciach udział wzięło 13 wychowanków. Następne zajęcia zostały zorganizowane w dniu 15.05.2018, dla wychowanków grup II i III. W zajęciach udział wzięło 11 wychowanków, którzy obejrzeli film „NIETYKALNI”. Ostatnie w tym miesiącu zajęcia odbyły się w dniu 22.05.2018r w których udział wzięło 12 wychowanków. Uczestnicy zajęć obejrzeli film pt.: „JUTRO BĘDZIEMY SZCZEŚLIWI”.

 

 


 Przygotowała: K. Bednarczyk

 

IMG 20180515 102229

Dbając o bezpieczeństwo naszych wychowanków, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, 15 maja została przeprowadzona próbna ewakuacja.

O godzinie 10.15 po usłyszeniu sygnału alarmowego, zachowując zasady bezpieczeństwa szybko i sprawnie oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi wszyscy opuścili budynek Ośrodka i udali się na miejsce zbiórki.


Działania zastępu Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 4 w Chmielniku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach polegały na zlokalizowaniu i ugaszeniu źródła pożaru z jednoczesnym przeszukaniem pomieszczeń Ośrodka, przetransportowaniu pozoranta w bezpieczne miejsce oraz udzielenia mu pierwszej pomocy przedmedycznej.


Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników 
z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru oraz powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

Po próbnej ewakuacji budynku odbyła się krótka odprawa podsumowująca przebieg ćwiczeń. Osobą zarządzającą obiektem w trakcie ewakuacji był wicedyrektor ds. dydaktycznych.

 

 


 Przygotowała: M. Barczyk

 

IMG 20180425 165644

W dniu 14 maja odbył się Konkurs Frazeologiczny „Licz się ze słowami” o tytuł Mistrza Frazeologii. Sprawdzał on znajomość podstawowych pojęć frazeologicznych, umiejętność tworzenie frazeologizmów i posługiwania się frazeologizmami tematycznymi z różnych dziedzin (Biblia, mitologia, literatura, język potoczny), wyjaśniania znaczeń wybranych związków frazeologicznych.

W konkursie wzięli udział wszyscy wychowankowie. Mistrzem Frazeologii został Dawid Gruszecki. Serdecznie gratulujemy zwycięzcy!

 

 


 Przygotowały: J. Domańska, M. Sulej

 

DSCN6751

W dniu 10.05.2018r. odbył się „III Mityczny Turniej Herosów”. To już III edycja naszej imprezy plenerowej, która ma na celu integrację młodzieży przebywającej w ośrodkach wychowawczych i ośrodkach socjoterapeutycznych z lokalną młodzieżą szkolną. W tym roku impreza została zorganizowana w ramach obchodów 20 – lecia powiatu kieleckiego.

Do zmagań turniejowych zgłosiło się 21 drużyn z 15 placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego, ale także z Mazowsza, Małopolski i Lubelszczyzny: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kielcach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Skarżysko – Kamiennej, Puławach (województwo lubelskie), Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Goździkowe (województwo mazowieckie), Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych Wielkie Drogi (województwo małopolskie), Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali, Gminy Zespół Szkół w Łagowie, Szkoła Podstawowa w Łagowie, Zespół Szkół nr 8 w Nowej Słupi, Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie, Społeczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Drugni, Zespól Szkolno – Przedszkolne w Rakowie oraz Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu i Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Rembowie.


Patronat honorowy nad imprezą objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas, Starosta Kielecki – Michał Godowski oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik. Patronat medialny objęła gazeta Echo Dnia.


Imprezę uświetnił swoja obecności Starosta Kielecki - Zenon Janus, Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” – Zdzisław Pniewski, Koordynator ds. rozwoju lokalnego – Karolina Mazurczak oraz Pracownik Socjalny – Katarzyna Rzepecka


Imprezę rozpoczął o godzinie 11:00 pan dyrektor Piotr Koźmin wraz z panią wicedyrektor Małgorzatą Barczyk. Tak jak w poprzedniej edycji, nasi goście mieli do wykonania 12 prac inspirowanych pracami Herkulesa, jednak część konkurencji zostało zmienionych aby turniej był atrakcyjny dla wszystkich. Zabawa była przednia, czas płynął szybko i po trzech godzinach ciężkich zmagań wyłoniliśmy zwycięzców.


O godzinie 16:00 zakończyliśmy turniej i wyłoniliśmy zwycięzców. Miejsca na podium zajęli;


Miejsce I - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim drużyna „Herosi Ostrowiec”

Miejsce II - Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie drużyna „Asystenci Herkulesa”
Miejsce III - Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie drużyna „Champions”

Sponsorami imprezy była Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”, Stowarzyszenie Readaptacji Społecznej „Druga Szansa” w Rembowie oraz gazeta Echo Dnia.


Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom a zwycięzcy zabrali ze sobą puchary, medale oraz nagrody w postaci mini wieży firmy „Blaupunkt” ufundowanej przez gazetę Echo Dnia, krokomierze, słuchawki nauszne oraz paletki do tenisa stołowego.


Więcej zdjęć już wkrótce na stronie turnieju www.turniejherosow.mowrembow.edu.pl

 


 Przygotowali: M. Sławska, B. Ziobro, P. Chrząszcz

Koła zainteresowań

Gazetka Ośrodkowa

Gazetka Konkursowa

Bezpieczna szkoła

Szkoła Dobrego Wychowania