Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
To nie liście i nie listki, nie listeczki jeszcze nawet - to obłoczek przeźroczysty, pozłociście zielonawy. Jeśli jest gdzieś leśne niebo, on z leśnego nieba spłynął, śród ogrodu zdziwionego tuż nad ziemią się zatrzymał. Ale żeby mógł zzielenieć, z brzozą się prawdziwą zmierzyć, ściemnieć, smugę traw ocienić - nie, nie mogę w to uwierzyć. - Julian Tuwim.
W okrągłych błotnych miskach z obcasów i kopyt lśnią turkusy niebieskie i chmur heliotropy. Kałuża płynie z wiatrem - tu mleczna, tam ruda, wiosna rynny wyżyma lubując się w brudach ... Serce ordynarnieje i godzi się z błotem, skoro w nim słońce usta zanurzyło złote ... - Maria Pawlikowska - Jasnorzewska.
W ciemniejących pieczarach marzyłem długo o Twoich drzewach i błękitnych niebach, o Twoim zapachu i ptaków śpiewie. Teraz leżysz odsłonięta w lśniącym splendorze, kąpana w słońcu, jak jakieś cudo, przede mną. Poznajesz mnie znowu kusisz mnie delikatnie oto drżą me kończyny wobec Twej błogosławionej obecności. - Hermann Hesse.
Marzec. Wracamy z parku. Wreszcie przeszła zima. Spod stopniałego śniegu wyjrzały murawy. Drzewa nagie, lecz pierwsze kiełkują już trawy, choć na stawie zielony, cienki lód się trzyma. Z upojonymi wiosną wracamy oczyma, krokiem lekkim, jak podczas tanecznej zabawy, ulicą po słonecznej stronie idziem prawej, za sobą ciepło słońca czujemy plecyma. - Leopold Staff.
Święty Kaźmierz - powracają czajki; Święty Wojciech - bociany klekocą, słońce grzeje, rowy w mlecz się złocą, brzmią skowronki, rychłe, polne grajki. Po murawach dzieci, strzępem krajki Podkasane, w pasy się szamocą; Na przyzbicach baby w głos chichocą - "Eh! kumolu! bajki, żywe bajki!" Wiosna!... Wiosna wszędy życie budzi! Jej błękity, słoneczne uśmiechy I pod chłopskie wciskają się strzechy. I tu raźniej biją serca ludzi, choć się troski za troskami tulą do tych piersi pod zgrzebną koszulą. - Jan Kasprowicz.

Wiosna

djWiosna − jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego. Wiosna astronomiczna rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej i trwa do momentu przesilenia letniego.

Godło Polski
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Rembowie

Get Adobe Flash player

 

 

IMG 20181203 163052

Tylko z pomocą silnych można dopomóc słabym.- Bertold Brecht
 
Tradycyjnie jak co roku nasz Ośrodek włączył się w organizację akcji charytatywnej w ramach Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w tym roku był to już 27 Finał. Całym przedsięwzięciem kierował Szkolny Klub Wolontariatu w ramach którego funkcjonują dwa koła zainteresowań, koło „Anioły ze szkoły” i koło „Silni Sercem”. Nasi wolontariusze: Jakub M., Dawid Sz., Michał Ch., Jakub K. pod opieką wychowawczyń Cieślik P. i Grabda – Oszczypała S. - kwestowali pod kościołami w Łagowie, Szumsku i Rakowie. W sumie na rzecz WOŚP przekazaliśmy 953,43 zł. Jesteśmy dumni, że mogliśmy po raz kolejny dorzucić swoja cegiełkę do tej wspaniałej akcji.

W miesiącu lutym w ramach koła odbyły się 2 wyjazdy do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach, gdzie kolejni nasi wolontariusze rozwijali w sobie chęć pomagania zwierzętom, doświadczali uczucia bycia potrzebnym. Taka wymiana ludzi i psów daje obustronne korzyści, przede wszystkim pozwala wiele się od siebie nauczyć.

Wyjazdy odbyły się:
12.02.2019 – w kole udział wzięli : Sławek M., Rafał K., Daniel T., Dawid Sz.
26.02.2019r. – w kole udział wzięli: Kacper L., Eryk P., Dominik K., Jakub M.

 

 


 Przygotowała: P. Cieślik

 

 

 

IMG 20181203 163052

W lutym w ramach zajęć koła Voice odbyły się cztery spotkania. Podczas zajęć muzycznych ćwiczyliśmy wokalnie piosenki z polskiej sceny rozrywkowej. Odbyły się również zajęcia z wykorzystaniem studia nagrań, podczas których Tomasz i Daniel nagrywali swój autorski utwór rapowy. Podczas kolejnych zajęć wychowankowie poznawali kolejny gatunek muzyczny jakim jest techno.

 

 


 Przygotował: Ł. Dziopa

 

 

 

IMG 20181203 163052

W lutym odbyły się 2 spotkania w ramach koła treningu siłowego „POWER GYM”, a mianowicie:

W dniu 09.02.2019r., w wyjeździe na halę sportową do Łagowa na mecz towarzyski w piłkę nożną z „seniorami” ŁKS Georyt -  Łagów, wzięło udział 7 wychowanków: gr. I - Tymoteusz B., Jakub K., Szymon K., Patryk K., gr. II - Jakub K., Sławomir M., gr. III - Rafał K. Głównym celem spotkania była: „Integracja społeczna ze środowiskiem lokalnym poprzez sport”. Zajęcia odbyły się w ramach współpracy z kołem sportowym – piłka nożna „FC Rembów” (panią Magdaleną Kotecką). Działanie wspólne.
Więcej  szczegółowych informacji i zdjęć można znaleźć w osobnym opisie na stronie: 
 
W dniu 22.02.2019r., w wyjeździe na siłownię do Łagowa wzięło udział 4 wychowanków: Mateusz K., Denis S., Sławomir M., Dawid D. Tematem głównym zajęć było: „Kształtowanie siły mięśniowej z wykorzystaniem różnych przyborów i trenażerów oraz oporu własnego ciała”.

Sport, wychowanie fizyczne oraz wszelka inna aktywność ruchowa, czy to w zakresie rekreacji czy resocjalizacji jest jednym z istotniejszych elementów życia osób niedostosowanych społecznie. Jakakolwiek byłaby to forma ruchu, jest to najlepsza terapia – ruch sprzyja utrzymaniu dobrego stanu psychicznego. Rola sportu i turystki w resocjalizacji jest ogromna i niepodważalna. Podczas zajęć o charakterze sportowym nieletni może rozładować negatywne emocje, nawiązać prawidłowe relacje z rówieśnikami i opiekunami, poznać historię, zasady gry i przepisy. Podopieczny uczy się pracy w grupie i rywalizacji. Poznaje smak zwycięstwa, zmaga się z własnymi słabościami. Zajęcia sportowe i turystyka zaspokajają potrzebę nowych wrażeń, są formą wypoczynku i regeneracji sił, uczą konstruktywnego spędzania czasu wolnego, przeciwstawiają się nudzie i bezczynności, co było niejednokrotnie przyczyną destruktywnego zachowania niedostosowanych społecznie.

 

 


 Przygotowała: B. Ziobro

 

 

 

IMG 20181203 163052

Krwi nie da się wyprodukować – pod takim hasłem w dniu 21.02.2019r odbyła się prelekcja pracownika Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, która została zorganizowana w ramach akcji Dzień dla Życia. Już po raz czwarty nasz Ośrodek podjął inicjatywę propagowania oddawania krwi wśród młodzieży. Jest to niezwykle ważne aby uświadamiać młodym ludziom jak ważna jest krew i ile jest jej potrzebne podczas operacji, transfuzji czy podczas akcji ratowania czyjegoś życia. 

Podczas prelekcji Pan Olgierd Oksza - Orski udzielił odpowiedzi na następujące pytania: Kto może zostać honorowym krwiodawcą? Jakie warunki trzeba spełnić aby móc oddać krew? Po co oddajemy krew? Jakie przywileje ma honorowy krwiodawca? Czym dla innych jest nasza krew? Co nas dyskwalifikuje nas jako potencjalnego krwiodawcę?

Po zakończeniu prelekcji został rozstrzygnięty konkurs plastyczny dotyczący krwiodawstwa. Pan Olgierd Oksza - Orski jako juror, postanowił nagrodzić następujących wychowanków:
Miejsce I - Rafał K z grupy III. 
Miejsce II - Jakub. K i Sławomir. M z grupy II
Miejsce III ex-aequo - Wiktor T z grupy II i Jakub. M z grupy I.

 

 


 Przygotowała: K. Bednarczyk

 

 

IMG 20181203 163052

Koło zainteresowań plastyczne „Agat” w lutym zrealizowało działania poświęcone przygotowaniom do wykonywania ozdób na kiermasz wielkanocny. Nasza praca skupiła się głównie na pozyskaniu włóczki ze swetrów… Dla podopiecznych była to interesująca forma zajęć i jednocześnie zabawy. Wychowankowie wykazali się dużą cierpliwością i koncentracją. Pomysłów na wykorzystanie włóczki jest dużo, ale tym będziemy się chwalić w następnym miesiącu. Kolejnym działaniem podjętym w lutym było przygotowanie do konkursu plastycznego pt.: „Cicha woda brzegi rwie”.

W zajęciach udział wzięli następujący podopieczni: z gr. I: Jakub i Dominik, z gr. II  Michał i Dariusz, z gr. III Daniel, Kacper i Karol oraz Amadeusz z gr. IV.
W lutym odbyło się cztery spotkania, na których zrealizowane zostały następujące tematy: 
07.02.2019r. - „Przygotowania do wykonywania ozdób na kiermasz wielkanocny”.
12.02.2019r. - „Kontynuowanie przygotowań do wykonywania ozdób na kiermasz wielkanocny ”.
15.02.2019r. - „Cicha woda brzegi rwie jako temat przewodni konkursu plastycznego. Zaplanowanie przez wychowanków konkursowej pracy i wykonanie szkicu ołówkiem”.
18.02.2019r. - „Kontynuowanie prac związanych z przygotowaniami do kiermaszu wielkanocnego”.

 

 


 Przygotowała: M. Sławska

 

Koła zainteresowań

Akademia Czerniaka

Gazetka Ośrodkowa

Gazetka Konkursowa

Bezpieczna szkoła

Szkoła Dobrego Wychowania