Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
To nie liście i nie listki, nie listeczki jeszcze nawet - to obłoczek przeźroczysty, pozłociście zielonawy. Jeśli jest gdzieś leśne niebo, on z leśnego nieba spłynął, śród ogrodu zdziwionego tuż nad ziemią się zatrzymał. Ale żeby mógł zzielenieć, z brzozą się prawdziwą zmierzyć, ściemnieć, smugę traw ocienić - nie, nie mogę w to uwierzyć. - Julian Tuwim.
W okrągłych błotnych miskach z obcasów i kopyt lśnią turkusy niebieskie i chmur heliotropy. Kałuża płynie z wiatrem - tu mleczna, tam ruda, wiosna rynny wyżyma lubując się w brudach ... Serce ordynarnieje i godzi się z błotem, skoro w nim słońce usta zanurzyło złote ... - Maria Pawlikowska - Jasnorzewska.
W ciemniejących pieczarach marzyłem długo o Twoich drzewach i błękitnych niebach, o Twoim zapachu i ptaków śpiewie. Teraz leżysz odsłonięta w lśniącym splendorze, kąpana w słońcu, jak jakieś cudo, przede mną. Poznajesz mnie znowu kusisz mnie delikatnie oto drżą me kończyny wobec Twej błogosławionej obecności. - Hermann Hesse.
Marzec. Wracamy z parku. Wreszcie przeszła zima. Spod stopniałego śniegu wyjrzały murawy. Drzewa nagie, lecz pierwsze kiełkują już trawy, choć na stawie zielony, cienki lód się trzyma. Z upojonymi wiosną wracamy oczyma, krokiem lekkim, jak podczas tanecznej zabawy, ulicą po słonecznej stronie idziem prawej, za sobą ciepło słońca czujemy plecyma. - Leopold Staff.
Święty Kaźmierz - powracają czajki; Święty Wojciech - bociany klekocą, słońce grzeje, rowy w mlecz się złocą, brzmią skowronki, rychłe, polne grajki. Po murawach dzieci, strzępem krajki Podkasane, w pasy się szamocą; Na przyzbicach baby w głos chichocą - "Eh! kumolu! bajki, żywe bajki!" Wiosna!... Wiosna wszędy życie budzi! Jej błękity, słoneczne uśmiechy I pod chłopskie wciskają się strzechy. I tu raźniej biją serca ludzi, choć się troski za troskami tulą do tych piersi pod zgrzebną koszulą. - Jan Kasprowicz.

Wiosna

djWiosna − jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego.

Godło Polski
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Rembowie

Get Adobe Flash player

 

teatr kurtyna

W dniu 01.03.2018r., w ramach kontynuowanej współpracy z Teatrem „Kurtyna” w Krakowie po raz kolejny nasi wychowankowie mieli możliwość obejrzeć niezwykle interesujące przedstawienie profilaktyczne. Spektakl pt. „Ślepy tor” stanowił teatralną wizję tego, co kładzie się cieniem na kondycji współczesnego człowieka: fałszywej wiary w uniknięcie odpowiedzialności za swoje wybory, traktowania używek jako gwaranta szczęścia, braku szacunku dla wartości i prawa, depersonalizacji wynikającej z zerwania naturalnych relacji międzyludzkich na rzecz sztucznego komunikowania się w Sieci. Po przedstawieniu wychowankowie w skupieniu wysłuchali prelekcji, podczas której prowadzący poruszył problematykę odpowiedzialności za swoje często nieprzemyślane decyzje oraz ich konsekwencje dla zdrowia i życia naszego oraz innych osób.

Pokładamy nadzieję, iż dla wychowanków obejrzany spektakl stał się swoistym katharsis, po którym odczuli właściwe rozumienie pojęcia wolności.


Wartości wychowawczo-profilaktyczne przedstawienia


1. Bezpieczeństwo/profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)/: postawy aprobujące abstynencję i unikanie substancji psychoaktywnych w wymiarach: emocjonalnym (pozytywny stosunek do abstynencji), poznawczym (dysponowanie wiedzą na temat zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych) i behawioralnym (nieużywanie substancji psychoaktywnych), aktywna postawa w obliczu trudnych, życiowych 
problemów, rozpoznawanie zagrożeń cywilizacyjnych, umiejętność dostrzegania konsekwencji swoich zachowań wobec innych, stosowanie w praktyce rekompensowania krzywd, bezpieczne zachowania podczas korzystania z portali społecznościowych oraz metody przeciwdziałania cyberprzemocy, konieczność rozwijania umiejętności psychospołecznych, takich jak radzenie sobie ze stresem, poszukiwanie pomocy, rozwiązywanie konfliktów i przewidywanie konsekwencji własnych działań.

2. Zdrowie/edukacja zdrowotna/:, umiejętności radzenia sobie ze stratą i traumatycznym doświadczeniem poprzez wykorzystywanie sposobów mających na celu odzyskanie poczucia sprawstwa i wpływu na własne życie, umiejętności asertywnego radzenia sobie w relacjach z innymi, rozpoznawanie i radzenie sobie z objawami depresji u siebie i u osób w swoim otoczeniu, rozwijanie zdolności do samorealizacji, samokontroli i panowania nad emocjami.


3. Kultura/wartości, normy, wzory zachowań/: postawy prospołeczne i obywatelskie w duchu poszanowania 
wartości uniwersalnych.

Scenariusz przedstawienia w warstwie merytorycznej związany jest ze wskazaniami Ustawy z dnia 26 października 1982r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tematyka z zakresu przeciwdziałania narkomanii normuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. O przeciwdziałaniu narkomanii. Ponadto w świetle ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym zarówno wątki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, jak i z zakresu przeciwdziałania narkomanii, są podjęte w oparciu o cele Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.ść narodową młodych ludzi.

 


 Przygotowała: E. Dąbrowska

 

a

W dn. 01.03.18r. siedmiu naszych wychowanków: K. Bączkiewicz, K. Witkowski, D. Pilarski, D. Bendig, S. Michalski, W. Goszcz, J. Katolik pod opieką wychowawczyni wzięło udział w koncercie „Moja Niepodległa”. Koncert został zorganizowany przez Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach we współpracy ze Stowarzyszeniem Passionart, którego celem było uczczenie 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wychowankowie mieli możliwość odbyć bardzo wzruszającą i pouczającą muzyczną podróż przez stulecia zmagań Polski o odzyskanie wolności. Na koniec wychowankowie otrzymali pamiątkowe okolicznościowe kalendarze oraz opaski odblaskowe. Udział w takich przedsięwzięciach jest bardzo istotny w procesie wychowawczym gdyż kształtuje postawy patriotyczne i umacnia przynależność narodową młodych ludzi.

 


 Przygotowała: P. Cieślik

 

IMG 20180301 141050

W dniu 1 marca 2018r. odwiedziliśmy Zespół Szkół w Kostomłotach II, gdzie zagościł NAUKOBUS czyli objazdowa wystawa Centrum Nauki Kopernik z 20ma mobilnymi stacjami badawczymi. Wychowankowie mieli okazję samodzielnie poeksperymentować na wielu ciekawych eksponatach, przetestować mogli między innymi: uwięzioną piłkę, wirujące krzesełko, kulę plazmową, półkule magdeburskie i trójwymiarowy model anatomiczny ludzkiego ciała.  Edukatorzy pomagali zrozumieć zasady działania poszczególnych eksponatów i przybliżali prezentowane zjawiska naukowe. Największym zainteresowaniem wśród naszych chłopców cieszyły się zagadki logiczne.

 


 Przygotowała: P. Cieślik

 

strona01

Kolejny miesiąc redakcyjnych prac za nami. Efektem zajęć jest kolejne, marcowe wydanie gazety „Będzie tego…”. Na łamach marcowego wydania nasi Czytelnicy znajdą tekst Martina Gieslera, w którym autor podsumowuje działania w Ośrodku w minionym miesiącu oraz przedstawia plany na kolejny. Aleksander Joof napisał sprawozdanie z wyjazdu wychowanków do Teatru im. Żeromskiego w Kielcach. Mariusz Miętkiewicz – dobrze znany Czytelnikom z dużej fantazji – przygotował opowiadanie pt.: „Jestem”. W dziale poświęconym motoryzacji Dorian Bendig opisał dobrze znane auto, jakim jest Volkswagen Golf IV. Krzyżówkę z hasłem opracował Wojciech Błyskal. Własnoręczne rysunki, które uatrakcyjniają szatę graficzną czasopisma wykonał Karol Gołąbek.

 


 Przygotował: Ł. Dziopa

 

IMG 20180208 185145

Koło zainteresowań plastyczne „Agat” w styczniu zrealizowało zajęcia poświęcone  przygotowaniom kartek noworocznych dla pensjonariuszy DPS, w ramach współpracy z wolontariatem „Silni sercem” pod opieką p. Sylwii Grabdy – Oszczypały. Podopieczni stworzyli własne, bardzo ciekawe kompozycje. W trakcie zajęć wykazywali się dużym skupieniem uwagi, zaangażowaniem oraz wyobraźnią twórczą, tym bardziej, że przyświecał temu działaniu piękny i szczytny cel. Ponadto w miesiącu lutym nasi podopieczni wykonali na zajęciach kartki walentynkowe na konkurs. Efekty zakończonej pracy przyniosły wiele satysfakcji i radości naszym wychowankom. Na kolejnych zajęciach zajmowaliśmy się tworzeniem pracy konkursowej na logo 20-lecia powiatu kieleckiego. Ostatnie zajęcia przyniosły trochę świątecznego nastroju, gdyż podopieczni wykonywali wielkanocne jaja techniką dowolną.

W zajęciach udział wzięli następujący podopieczni: z gr. I: Maciej Pokorski, II: Paweł Pawiński, Alan Lorenc, z gr. III: Karol Gołąbek, Dawid Gruszecki, Wojciech Błyskal, z gr. IV: Michał Chrostowski, Adam Ryczek, Wiktor Goszcz, Dawid Kowalczyk, Mateusz Lewandowski, Daniel Leśkiewicz.


W miesiącu styczniu i lutym odbyło się pięć spotkań, na których zrealizowane zostały następujące tematy:

02.01.2018r. – Porządkowanie sali nr. 52 - pomieszczenia do zajęć plastycznych. Zwracanie uwagi na higienę i czystość.
08.01.2018r. – Współpraca z kołem zainteresowań wolontariatu „Silni sercem” – wykonanie kartek noworocznych dla pensjonariuszy DPS.
02.02.2018r. – Wykonywanie przez podopiecznych prac konkursowych na „Konkurs na najładniejszą kartkę walentynkową”.
08.02.2018r. – Wykonanie pracy na konkurs zewnętrzny pt.: „20-lecie powiatu kieleckiego”. Logo – znak graficzny.
22.02.2018r. – „Wielkanocne jajo” – projektowanie i wykonywanie dowolną techniką wielkanocnego jajka. Przygotowanie wychowanków do konkursu.

 


 Przygotowała: M. Sławska

Koła zainteresowań

Gazetka Ośrodkowa

Bezpieczna szkoła