Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem. A u żłobka Matka Święta,czuwa sama uśmiechnięta nad dzieciątka snem, nad dzieciątka snem. Cicha noc, święta noc, pastuszkowie od swych trzód. Biegną wielce zadziwieni, za anielskim głosem pieni. Gdzie się spełnił cud, gdzie się spełnił cud.
Nasza zima biała chustą się odziała. Idzie, idzie do nas w gości, w srebrnych blaskach cała! Włożyła na czoło, księżycowe koło, lecą z płaszcza gwiazdy złote, gdy potrząśnie połą. Z lodu berło trzyma, tchu ni głosu nie ma. Idzie, idzie, smutna, cicha, ta królowa zima! Idzie martwą nogą wyiskrzoną drogą, postanęły rzeki modre, do morza nie mogą. Gdzie stąpi, gdzie stanie, słychać narzekanie: - Oj, biedne my kwiaty, trawy, co się z nami stanie! - Przed nią tuman leci, straszy małe dzieci... A my dalej do komina: - Nie puścim waszeci!
Bracia, patrzcie jeno, jak niebo goreje, znać, że coś dziwnego w Betlejem się dzieje. Rzućmy budy, warty, stada, niechaj nimi Pan Bóg włada, a my do Betlejem, a my do Betlejem, do Betlejem. Patrzcie, jak tam gwiazda światłem swoim miga! Pewnie do uczczenia Pana swego ściga. Krokiem śmiałym i wesołym spieszmy i uderzmy czołem przed Panem w Betlejem.
Całunem śniegu przysypany, biały park w szarą ciszę pogrążył się cały i z jakichś głuchych tęsknot się spowiada. Drzew nagich długa ciemna kolumnada wije się sennie i w dali gdzieś ginie, wije się cicho po białej równinie. I biegną ławki aleją szeregiem, samotne, puste, ubielone śniegiem.
Oj, maluśki, maluśki, maluśki jako rękawicka. Alboli tez jakoby, jakoby kawałecek smycka. Cy nie lepiej Tobie by, Tobie by siedzieć było w niebie, wsak Twój Tatuś kochany, kochany nie wyganiał Ciebie. Tam ci zawsze słuzyły, słuzyły prześliczne janioły, a tu lezys sam j eden, sam jeden jako palec goły.

Zima

djZima – jedna z czterech pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się najniższymi temperaturami powietrza w skali roku, umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego, zazwyczaj zestaloną (zamarzniętą) formą opadu i osadu atmosferycznego, a większość świata roślin i zwierząt przechodzi okres uśpienia.

Godło Polski
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Rembowie

Get Adobe Flash player

 

IMG 20181119 152719

W miesiącu listopadzie koło wolontariat "Silni sercem" zrealizowało trzy spotkania w tym dwa wyjazdy do DPS Rudki oraz stacjonarne szkolenie z wolontariatu przeprowadzone w Ośrodku. Ogółem w listopadzie w kole uczestniczyło 18 wychowanków w łącznej liczbie 8,5 godziny.

Pierwszy wyjazd odbył się 16 listopada 2018 r. do Domu Pomocy Społecznej w Rudkach. Wzięło w nim udział 4 wychowanków: Kacper R., Jakub K., Wojciech B., Amadeusz L.. Wspólnie
z mieszkańcami DPS-u nasi chłopcy od razu wzięli się do pracy. Jesiennych porządków było bardzo dużo do zrobienia, więc trzeba było się spieszyć, aby zrobić jak najwięcej. Na początek uprzątnięto suche liście przed budynkiem. Następnie z ogródka usunięto suche rośliny. Skorzystaliśmy również z zaproszenia pani terapeutki, która zaproponowała wspólny spacer z mieszkańcami do pobliskiego lasu, gdzie nazbieraliśmy szyszek potrzebnych do świątecznych dekoracji. Nasi chłopcy zabrali na spacer dwóch czworonożnych pupili DPS-u. Czas spędzony w Rudkach upłynął nam bardzo szybko w miłej i sympatycznej atmosferze.

Drugi wyjazd odbył się 19 listopada 2018 r. do Domu Pomocy Społecznej w Rudkach. Uczestniczyło w nim 4 wychowanków: Maciej P., Krzysztof W., Mateusz K. oraz Jakub K.. Podczas tego wyjazdu nie udało nam się wykonać żadnych prac porządkowych, gdyż nie pozwoliła nam na to pogoda. Jednak czas spędzony w DPS-ie nie był stracony. Wspólnie z mieszkańcami nasi chłopcy przygotowywali ozdoby na wieczór andrzejkowy. Trzeba przyznać, że było nie tylko bardzo miło, ale i śmiesznie. Powstawały przeróżne sowy, nietoperze, klucze i koty. Śmiechu było co niemiara.

W dniu 20 listopada 2018 r. we współpracy z kołem wolontariatu "Anioły ze szkoły" w ramach działającego w naszym Ośrodku Szkolnego Klubu Wolontariatu odbyło się szkolenie pn. "I ty możesz zostać wolontariuszem" przeprowadzone przez Pana Damiana Zegadło - pracownika Diecezjalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. W szkoleniu tym wzięło udział 10 wychowanków, którzy zostali zapoznani z podstawowymi hasłami pracy wolontariusza. Uczestnicy dostali zaświadczenia

o ukończeniu szkolenia.

 


 Przygotowała: S. Grabda-Oszczypała

 

IMG 20181109 172643

Czynności, które mogą uratować zdrowie i życie człowieka to najważniejsza umiejętność jaką powinien posiadać każdy człowiek. Prawidłowe udzielenie pierwszej pomocy zależy od opanowania i znajomości zasad postępowania, którymi należy się kierować podczas procedury ratowania życia. Na zajęciach z koła wychowankowie poznają poszczególne zagrożenia i sytuacje, w których mogą się znaleźć i w których będzie im potrzebna wiedza zdobywana na zajęciach.

W listopadzie w ramach zajęć z koła „HELP” odbyły się trzy spotkania: 

- 09.11.2018 - Układ krążenia - poznajemy sposoby bandażowania.
- 14.11.2018 - Bandażowanie - ciąg dalszy.
- 20.11.2018 - Jak opatrzyć rany i krwotoki.

We wszystkich trzech spotkaniach udział wzięło 4 wychowanków: Sławek, Michał, Jakub i Dawid.

 


 Przygotowała: K. Bednarczyk

 

 DSC1675

W dniu 13 listopada 2018r. odbyła się w naszym Ośrodku uroczysta akademia z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ten piękny jubileusz był dniem prawdziwej i głębokiej refleksji nad historią i współczesnością naszej Ojczyzny. Gościem honorowym uroczystości był wicestarosta kielecki Pan Zenon Janus.

Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie akademii byli wychowawcy i nauczyciele: Anna Palus, Marta Sławska, Łukasz Dziopa i Paweł Kuliński. Wzięli w niej udział wychowankowie ze wszystkich grup wychowawczych: Tymoteusz, Patryk, Kacper, Jakub, Jakub, Sławomir, Michał, Dawid, Jakub, Daniel, Daniel, Krzysztof, Rafał, Amadeusz, Michał i Wojciech.


Akademia miała charakter montażu słowno – muzycznego, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Scenariusz opierał się na narracji historycznej związanej z rozbiorami Polski, powstaniami narodowymi oraz wybuchem I Wojny Światowej. Bardzo ważnym aspektem tej akademii było podkreślenie rangi osoby Józefa Piłsudskiego i stworzonych przez niego Legionów Polskich oraz ich poświęcenia dla ratowania umiłowanej Ojczyzny. Podczas tej uroczystości towarzyszyły nam również słowa Jana Pawła II: „Obowiązek wobec Ojczyzny dotyczy każdego Polaka. Każdy powinien swoją pracą, miłością i troska ogarnąć cały Naród (…)”. Przypomnieliśmy również, na podstawie piosenki „Janek Wiśniewski padł” trudne czasy z minionych 100 lat niepodległości. Czasy, w których nasz kraj nie był w pełni suwerenny i demokratyczny.


W akademii wykorzystano następujące pieśni patriotyczne: „Rota”, „My pierwsza brygada” i „Piechota” w wykonaniu wychowanków Tymoteusza i Michała, „Rozkwitały pąki białych róż” w wykonaniu wychowanków II grupy wychowawczej. Nie zabrakło również współczesnych piosenek: „Kocham Wolność” w wykonaniu wychowanka Michała oraz „Taki Kraj” w wykonaniu wychowanka Sławomira oraz wychowawczyni Marty Sławskiej. Całość przeplatana była recytacją patriotycznych wierszy.


W ten sposób uczciliśmy tak ważny jubileusz, jakim jest 100 lecie niepodległości Polski. Pokazane przez naszą młodzież talenty uszlachetniły tę akademię. Kształtowanie w ten piękny sposób postaw patriotycznych młodzieży daje nadzieję na lepszą przyszłość.

 


 Przygotowała: M. Sławska

 

5

W dniu 8.11.2018r. wychowankowie Jakub.K, Krzysztof W. i Mateusz K. wraz w opiekunami Beatą Rejnowicz i Pawłem Kulińskim w ramach projektu edukacyjnego „Zapal znicz pamięci” organizowanego przez Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach odwiedzili groby legionistów.

Pierwszym z odwiedzonych przez nas obiektów był pomnik upamiętniający bitwę stoczoną w dniach 16 maja – 23 maja 1915r. pomiędzy wojskami austro-węgierskimi a rosyjskimi. W skład sił austro-węgierskich wchodziła I Brygada Legionów Polskich pod dowództwem brygadiera Józefa Piłsudskiego. W bitwie tej zginęło 149 żołnierzy.


Kolejnym punktem naszej wyprawy był cmentarz wojenny w Górach Pechowskich. To tu pod koniec lat trzydziestych XX w. podjęto decyzję o budowie cmentarza legionistów polskich i pochowano prawdopodobnie 112 legionistów ekshumowanych z innych okolicznych cmentarzy wojennych. Cmentarz został zniszczony po 1945 r. Ogrodzony i odrestaurowany w latach dziewięćdziesiątych XX w.


Następnie udaliśmy się do miejscowości Modliborzyce, gdzie na miejscowym cmentarzu pochowany jest pułkownik Antoni Jabłoński, dowódca 11 Pułku Ułanów w wojnie z Rosją bolszewicką, zmarły w październiku 1920 roku we Lwowie wskutek ran odniesionych pod Nową Sieniawką nad Bohem. Był on w ułańskiej siódemce Władysława Beliny-Prażmowskiego, która jako pierwsza przekroczyła granicę zaboru rosyjskiego 2 sierpnia 1914 roku, przeprowadzając zwiad poprzedzający wymarsz Pierwszej Kompanii Kadrowej z krakowskich Oleandrów do Kielc.


Ostatnim miejscem, które odwiedziliśmy był cmentarz w Baćkowicach gdzie znajduje się pomnik legionistów poległych w okolicy wiosną 1915 roku. Jednym z nich był kapitan Franciszek Pększyc-Grudziński.


Wychowankowie byli pod wielkim wrażeniem znaczenia historycznego odwiedzonych grobów i pomników. Chętnie zadawali pytania i rozmawiali na temat legionów i legionistów. W każdym z odwiedzonych miejsc zapaliliśmy znicze i złożyliśmy kwiaty.

 


 Przygotowali: B. Rejnowicz, P. Kuliński

 

6

W ramach udziału PMOW w Rembowie w Ogólnopolskim Konkursie „Szkoła wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” IV edycja w dniach 22 X – 04 XI 2018r. na terenie Ośrodka zrealizowano zadanie nr 4 - „Przygotowanie plakatu i ulotki zawierające informacje na temat postępowania w różnych trudnych sytuacjach oraz dane osób nauczycieli, którzy udzielą im wsparcia”. Przeprowadzono łącznie 2 spotkania. W zajęciach uczestniczyło 27 wychowanków z grupy 1,2,3,4. Zajęcia zostały przeprowadzone przez wychowawców: Barbarę Ziobro i Magdalenę Kotecką.

Podczas zajęć poruszono temat z wychowankami, w jakich trudnych sytuacjach należy zgłosić się o pomoc, m.in.: gdy czujesz się niezrozumiały przez innych, gdy czujesz się źle, gdy nie radzisz sobie z ilością obowiązków szkolnych, doświadczasz krytyki lub krzywdzącej opinii na swój temat, gdy nie potrafisz dogadać się z rówieśnikami, gdy masz poczucie odtrącenia i osamotnienia i potrzebujesz wsparcia, gdy jesteś ofiarą przemocy psychicznej lub fizycznej. Następnie, uczniowie w zespołach kilkuosobowych oraz indywidualnie wzięli się do wyszukiwania istotnych informacji w Internecie, celem realizacji tego zadania.


Uczniowie wykonując ulotkę i plakat pt.: „Znalazłeś się w trudnej sytuacji” uwzględnili osoby oraz instytucje, do których mogą się zwrócić o pomoc i wsparcie, wymieniali m.in.:


1. Grupę wsparcia w szkole, PMOW oraz poza: psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, wychowawcę grupy, wychowawcę prowadzącego - indywidualnego, wychowawcę klasy, opiekuna Samorządu Uczniowskiego, Kierownika ds. opiekuńczo - wychowawczych, Dyrektora, Rzecznika Praw Dziecka, Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Sąd Rodzinny, Rodzinne Pogotowie Opiekuńcze;


2. Telefony alarmowe, np.: Policja, Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Dziecięcy Telefon Zaufania, Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży „Fundacji Dzieci Niczyje”;


3. Poradnie: Psychologiczno-Pedagogiczna, Zdrowia Psychicznego (depresje), Profilaktyczna (uzależnień), Interwencji Kryzysowej;


4. Fundacje: „Dzieci Niczyje”, „Dajemy Dzieciom Siłę”, „Nieinni”, „PomaGosie”, „Siepomaga”, „Wielkie serce dla dzieci”, „Dziecko w Centrum”, „Na rzecz ochrony dzieci przed okrucieństwem”, ponadto Komitet Ochrony Praw Dziecka;


5. Strony internetowe: www.brpd.gov.pl, www.dyzurnet.pl, www.helpline.org.pl;


Uczniowie wykonując plakat pt.: „Znamy swoje prawa” wymieniali m.in.: prawo do życia i tożsamości, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo do prywatności, prawo do informacji, prawo do godziwych warunków socjalnych, prawo do edukacji, prawo do odpoczynku, prawo do opieki zdrowotnej, prawo do ochrony przed przemocą, prawo do ochrony przed konfliktem zbrojnym, prawo do znajomości swoich praw, prawo do sprawiedliwego traktowania w przypadku naruszenia prawa.


Wychowankowie byli bardzo zaangażowani w realizację tego zadania. Ulotki i plakaty wykonane były starannie, pomysłowo i z wielkim zaangażowaniem. Podczas wykonywania plakatów i ulotek uczniowie korzystali z różnych metod i technik rysunkowych (ołówek, kredki, pastele) i malarskich (akwarele, tempery). Chętnie również korzystali z technik mieszanych oraz wykorzystywali elementy graficzne wykonane techniką komputerową.


Wychowankowie poprzez ww. zajęcia zdobyli wiedzę, w jakich trudnych sytuacjach należy zwrócić się o pomoc i wsparcie. Znają osoby oraz instytucje, gdzie mogą otrzymać fachowe i specjalistyczne wsparcie. Znają i umieją wymienić przysługujące im prawa dziecka.

 


 Przygotowały: B. Ziobro, M. Kotecka

Koła zainteresowań

Gazetka Ośrodkowa

Gazetka Konkursowa

Bezpieczna szkoła

Szkoła Dobrego Wychowania