Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
To nie liście i nie listki, nie listeczki jeszcze nawet - to obłoczek przeźroczysty, pozłociście zielonawy. Jeśli jest gdzieś leśne niebo, on z leśnego nieba spłynął, śród ogrodu zdziwionego tuż nad ziemią się zatrzymał. Ale żeby mógł zzielenieć, z brzozą się prawdziwą zmierzyć, ściemnieć, smugę traw ocienić - nie, nie mogę w to uwierzyć. - Julian Tuwim.
W okrągłych błotnych miskach z obcasów i kopyt lśnią turkusy niebieskie i chmur heliotropy. Kałuża płynie z wiatrem - tu mleczna, tam ruda, wiosna rynny wyżyma lubując się w brudach ... Serce ordynarnieje i godzi się z błotem, skoro w nim słońce usta zanurzyło złote ... - Maria Pawlikowska - Jasnorzewska.
W ciemniejących pieczarach marzyłem długo o Twoich drzewach i błękitnych niebach, o Twoim zapachu i ptaków śpiewie. Teraz leżysz odsłonięta w lśniącym splendorze, kąpana w słońcu, jak jakieś cudo, przede mną. Poznajesz mnie znowu kusisz mnie delikatnie oto drżą me kończyny wobec Twej błogosławionej obecności. - Hermann Hesse.
Marzec. Wracamy z parku. Wreszcie przeszła zima. Spod stopniałego śniegu wyjrzały murawy. Drzewa nagie, lecz pierwsze kiełkują już trawy, choć na stawie zielony, cienki lód się trzyma. Z upojonymi wiosną wracamy oczyma, krokiem lekkim, jak podczas tanecznej zabawy, ulicą po słonecznej stronie idziem prawej, za sobą ciepło słońca czujemy plecyma. - Leopold Staff.
Święty Kaźmierz - powracają czajki; Święty Wojciech - bociany klekocą, słońce grzeje, rowy w mlecz się złocą, brzmią skowronki, rychłe, polne grajki. Po murawach dzieci, strzępem krajki Podkasane, w pasy się szamocą; Na przyzbicach baby w głos chichocą - "Eh! kumolu! bajki, żywe bajki!" Wiosna!... Wiosna wszędy życie budzi! Jej błękity, słoneczne uśmiechy I pod chłopskie wciskają się strzechy. I tu raźniej biją serca ludzi, choć się troski za troskami tulą do tych piersi pod zgrzebną koszulą. - Jan Kasprowicz.

Wiosna

djWiosna − jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego.

Godło Polski
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Rembowie

Get Adobe Flash player

 

IMG 20180524 113544

W dniu 24.05.2018 roku odbył się wyjazd nagrodowy dla sześciu wychowanków, którzy w konkursie „Wielki Test Wiedzy o Filmie” otrzymali największą liczbę punktów. W związku z tym, że konkurs dotyczył filmów, miejsce wyjazdu - nagrody nie mogło być inne jak kino. W wyjeździe wzięli udział: Mateusz. P, Mateusz. K, Piotr. O, Wojciech. B, Mariusz. M i Jakub. K, którzy pod opieką wychowawców Katarzyny Bednarczyk i Sylwii Grabdy – Oszczypały wyjechali do kina Helios na seans filmowy „Avengers – wojna bez granic”.

 

 


 Przygotowała: K. Bednarczyk

 

IMG 20180522 110750

W dniu 22 maja 2018 roku odbyła się kolejna edycja konkursu „Wielki Test wiedzy o Filmie”. Już po raz czwarty wychowankowie z naszego Ośrodka sprawdzili swoja wiedzę dotyczą filmu. W konkursie wzięło udział 25 wychowanków, którzy zmierzyli się z pytaniami dotyczącymi szeroko rozumianej sztuki filmowej oraz analizy dzieła filmowego. Uczestnicy konkursu zostali podzieleni na dwie grupy. Grupa I w skład której wchodzili wychowankowie grup I i IV rozwiązywali test o godzinie 11:00 zaś wychowankowie grup II i III o godzinie 14:00.  Każdy z uczestników konkursu w czasie 30 minut odpowiadał na 20 pytań. Konkurs przygotowały i przeprowadziły: Katarzyna Bednarczyk i Sylwia Gradba – Oszczypała. W 23.05.2018 roku  odbyło się oficjalne rozstrzygniecie konkursu sześciu nagrodzonych wychowanków dnia następnego wyjechało do kina Helios na seans filmowy.

 

 


 Przygotowała: K. Bednarczyk

 

20180514 171604

W okresie od 14 do 20 maja 2018r. odbył się kolejny z tygodni tematycznych. Tematem przewodnim były zachowania i postawy patriotyczne. Młodzież przebywająca w Ośrodku, podczas zajęć wychowawczych uświadamiana była, że patriotyzm to nie tylko postawa oddania własnej ojczyźnie, przejawiająca się w pełnej gotowości do jej obrony w czasie wojny, ale to również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka, poczucie więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością. Wychowankowie dowiadywali się, że postawę patriotyczną wyrażać można przez znajomość historii, czy też przedkładanie celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, a także gotowością do pracy dla jej dobra. Zwrócono również uwagę, że uczestnictwo w wyborach, czy dbałość o środowisko naturalne to także zachowania o charakterze wskazującym na umiłowanie swojej ojczyzny. Wychowankowie wszystkich grup wychowawczych chętnie przygotowali prace plastyczne do wystroju grup wychowawczych, a tematy poruszane podczas zajęć wywołały duże zainteresowanie.

 

 


 Przygotował: Ł. Dziopa

 

IMG 20180501 130506

W miesiącu maju odbyło się 5 spotkań z Filmoterapii Stacjonarnej „KADR”. Zajęcia z koła cieszą się dużym zainteresowaniem wśród wychowanków naszego Ośrodka. Poprzez zajęcia wychowankowie mogą bez ruszania się z miejsca odwiedzać odległe krainy, poszerzać swoja wiedzę dotyczącą analizy dzieła filmowego lub znaleźć różne rozwiązania sytuacji życiowych. W tym miesiącu rozpoczęliśmy spotkaniem w dniu 01.05.2018. W zajęciach wzięło udział 22 wychowanków ze wszystkich grup wychowawczych, uczestnicy zajęć obejrzeli film animowany „COCO”. Kolejne zajęcia odbyły się w dniu 06.05.2018r dla wychowanków z grup I i IV. Temat, który wzięliśmy pod rozważania brzmiał: „Każdy człowiek może się zmienić na lepsze”. 6 wychowanków, którzy wzięli udział w zajęciach obejrzało film pt.: „GANG Z BOISKA”. W  dniu 07.05.2018 odbyły się zajęcia pod tym samym tytułem dla wychowanków grup II i III. W zajęciach udział wzięło 13 wychowanków. Następne zajęcia zostały zorganizowane w dniu 15.05.2018, dla wychowanków grup II i III. W zajęciach udział wzięło 11 wychowanków, którzy obejrzeli film „NIETYKALNI”. Ostatnie w tym miesiącu zajęcia odbyły się w dniu 22.05.2018r w których udział wzięło 12 wychowanków. Uczestnicy zajęć obejrzeli film pt.: „JUTRO BĘDZIEMY SZCZEŚLIWI”.

 

 


 Przygotowała: K. Bednarczyk

 

IMG 20180515 102229

Dbając o bezpieczeństwo naszych wychowanków, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, 15 maja została przeprowadzona próbna ewakuacja.

O godzinie 10.15 po usłyszeniu sygnału alarmowego, zachowując zasady bezpieczeństwa szybko i sprawnie oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi wszyscy opuścili budynek Ośrodka i udali się na miejsce zbiórki.


Działania zastępu Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 4 w Chmielniku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach polegały na zlokalizowaniu i ugaszeniu źródła pożaru z jednoczesnym przeszukaniem pomieszczeń Ośrodka, przetransportowaniu pozoranta w bezpieczne miejsce oraz udzielenia mu pierwszej pomocy przedmedycznej.


Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników 
z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru oraz powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

Po próbnej ewakuacji budynku odbyła się krótka odprawa podsumowująca przebieg ćwiczeń. Osobą zarządzającą obiektem w trakcie ewakuacji był wicedyrektor ds. dydaktycznych.

 

 


 Przygotowała: M. Barczyk

Koła zainteresowań

Gazetka Ośrodkowa

Gazetka Konkursowa

Bezpieczna szkoła