Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem. A u żłobka Matka Święta,czuwa sama uśmiechnięta nad dzieciątka snem, nad dzieciątka snem. Cicha noc, święta noc, pastuszkowie od swych trzód. Biegną wielce zadziwieni, za anielskim głosem pieni. Gdzie się spełnił cud, gdzie się spełnił cud.
Nasza zima biała chustą się odziała. Idzie, idzie do nas w gości, w srebrnych blaskach cała! Włożyła na czoło, księżycowe koło, lecą z płaszcza gwiazdy złote, gdy potrząśnie połą. Z lodu berło trzyma, tchu ni głosu nie ma. Idzie, idzie, smutna, cicha, ta królowa zima! Idzie martwą nogą wyiskrzoną drogą, postanęły rzeki modre, do morza nie mogą. Gdzie stąpi, gdzie stanie, słychać narzekanie: - Oj, biedne my kwiaty, trawy, co się z nami stanie! - Przed nią tuman leci, straszy małe dzieci... A my dalej do komina: - Nie puścim waszeci!
Bracia, patrzcie jeno, jak niebo goreje, znać, że coś dziwnego w Betlejem się dzieje. Rzućmy budy, warty, stada, niechaj nimi Pan Bóg włada, a my do Betlejem, a my do Betlejem, do Betlejem. Patrzcie, jak tam gwiazda światłem swoim miga! Pewnie do uczczenia Pana swego ściga. Krokiem śmiałym i wesołym spieszmy i uderzmy czołem przed Panem w Betlejem.
Całunem śniegu przysypany, biały park w szarą ciszę pogrążył się cały i z jakichś głuchych tęsknot się spowiada. Drzew nagich długa ciemna kolumnada wije się sennie i w dali gdzieś ginie, wije się cicho po białej równinie. I biegną ławki aleją szeregiem, samotne, puste, ubielone śniegiem.
Oj, maluśki, maluśki, maluśki jako rękawicka. Alboli tez jakoby, jakoby kawałecek smycka. Cy nie lepiej Tobie by, Tobie by siedzieć było w niebie, wsak Twój Tatuś kochany, kochany nie wyganiał Ciebie. Tam ci zawsze słuzyły, słuzyły prześliczne janioły, a tu lezys sam j eden, sam jeden jako palec goły.

Zima

djZima – jedna z czterech pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się najniższymi temperaturami powietrza w skali roku, umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego, zazwyczaj zestaloną (zamarzniętą) formą opadu i osadu atmosferycznego, a większość świata roślin i zwierząt przechodzi okres uśpienia.

Godło Polski
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Rembowie

Get Adobe Flash player

 

 

IMG 20181203 163052

Krwi nie da się wyprodukować – pod takim hasłem w dniu 21.02.2019r odbyła się prelekcja pracownika Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, która została zorganizowana w ramach akcji Dzień dla Życia. Już po raz czwarty nasz Ośrodek podjął inicjatywę propagowania oddawania krwi wśród młodzieży. Jest to niezwykle ważne aby uświadamiać młodym ludziom jak ważna jest krew i ile jest jej potrzebne podczas operacji, transfuzji czy podczas akcji ratowania czyjegoś życia. 

Podczas prelekcji Pan Olgierd Oksza - Orski udzielił odpowiedzi na następujące pytania: Kto może zostać honorowym krwiodawcą? Jakie warunki trzeba spełnić aby móc oddać krew? Po co oddajemy krew? Jakie przywileje ma honorowy krwiodawca? Czym dla innych jest nasza krew? Co nas dyskwalifikuje nas jako potencjalnego krwiodawcę?

Po zakończeniu prelekcji został rozstrzygnięty konkurs plastyczny dotyczący krwiodawstwa. Pan Olgierd Oksza - Orski jako juror, postanowił nagrodzić następujących wychowanków:
Miejsce I - Rafał K z grupy III. 
Miejsce II - Jakub. K i Sławomir. M z grupy II
Miejsce III ex-aequo - Wiktor T z grupy II i Jakub. M z grupy I.

 

 


 Przygotowała: K. Bednarczyk

 

 

IMG 20181203 163052

Koło zainteresowań plastyczne „Agat” w lutym zrealizowało działania poświęcone przygotowaniom do wykonywania ozdób na kiermasz wielkanocny. Nasza praca skupiła się głównie na pozyskaniu włóczki ze swetrów… Dla podopiecznych była to interesująca forma zajęć i jednocześnie zabawy. Wychowankowie wykazali się dużą cierpliwością i koncentracją. Pomysłów na wykorzystanie włóczki jest dużo, ale tym będziemy się chwalić w następnym miesiącu. Kolejnym działaniem podjętym w lutym było przygotowanie do konkursu plastycznego pt.: „Cicha woda brzegi rwie”.

W zajęciach udział wzięli następujący podopieczni: z gr. I: Jakub i Dominik, z gr. II  Michał i Dariusz, z gr. III Daniel, Kacper i Karol oraz Amadeusz z gr. IV.
W lutym odbyło się cztery spotkania, na których zrealizowane zostały następujące tematy: 
07.02.2019r. - „Przygotowania do wykonywania ozdób na kiermasz wielkanocny”.
12.02.2019r. - „Kontynuowanie przygotowań do wykonywania ozdób na kiermasz wielkanocny ”.
15.02.2019r. - „Cicha woda brzegi rwie jako temat przewodni konkursu plastycznego. Zaplanowanie przez wychowanków konkursowej pracy i wykonanie szkicu ołówkiem”.
18.02.2019r. - „Kontynuowanie prac związanych z przygotowaniami do kiermaszu wielkanocnego”.

 

 


 Przygotowała: M. Sławska

 

 

IMG 20181203 163052

W lutym wychowankowie w ramach koła ogrodniczego „Flora” kontynuowali dokarmianie ptaków i zwierząt w pobliskich lasach. Ptaki i zwierzęta szybko przyzwyczajają się do łatwiejszej formy żywienia i przez okres zimy odwiedzają miejsca, gdzie mogą znaleźć pożywienie. Zajęcia odbywały się  w dniach:  15.02.2019r. w zajęciach uczestniczyli wychowankowie: Rafał K, Michał Ch, Joachim N. W dniu 12.02.2019r. w zajęciach uczestniczyli wychowankowie: D. Kłopotek, Tymoteusz B, Michał A. 

Dokarmianie ptaków pozwala na obserwację i bliskie poznanie zwierząt. Należy również wspomnieć, iż takie edukacyjne zajęcie jest również źródłem ogromnej przyjemności, szczególnie jeśli jesteśmy w nie zaangażowani.
.

 

 


 Przygotowała: B. Rejnowicz

 

 

IMG 20181203 163052

W dniu 14 lutego po raz kolejny odwiedzili nas aktorzy  Teatru ‘Kurtyna” z Krakowa, dzięki czemu nasi wychowankowie obejrzeli przedstawienie profilaktyczne  pt. „Więzy krwi” 

Teatralna realizacja „Więzów krwi” prowokowała pytania, na które odpowiedzieć musieli nie tylko bohaterowie spektaklu, ale i widzowie tzn. nasi wychowankowie – dlaczego u zarania 21 wieku tak wielu młodych ludzi nie może powstrzymać się od inicjacji związanej z przemocą, środkami psychoaktywnymi i od negacji przyjętych norm współżycia społecznego? Czy młody człowiek może skutecznie odsunąć od siebie współczesne zagrożenia, których źródłem jest bezrefleksyjna aprobata dla wzorców płynących z zafałszowanego przekazu medialnego? Czy współczesny model człowieka to ucywilizowane niewolnictwo, a usilna potrzeba zaspokojenia akceptacji ma unicestwić normy prawa? 

Wartości wychowawczo-profilaktyczne. 
- Bezpieczeństwo/profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)/: postawy aprobujące abstynencję i unikanie substancji psychoaktywnych w wymiarach: emocjonalnym (pozytywny stosunek do abstynencji), poznawczym (dysponowanie wiedzą na temat zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych) i behawioralnym (nieużywanie substancji psychoaktywnych), aktywna postawa w obliczu trudnych, życiowych problemów, rozpoznawanie zagrożeń cywilizacyjnych, umiejętność dostrzegania konsekwencji swoich zachowań wobec innych, stosowanie w praktyce rekompensowania krzywd, bezpieczne zachowania podczas korzystania z portali społecznościowych oraz metody przeciwdziałania cyberprzemocy, konieczność rozwijania umiejętności psychospołecznych, takich jak radzenie sobie ze stresem, poszukiwanie pomocy, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych i przewidywanie konsekwencji własnych działań.
- Zdrowie/edukacja:, umiejętności radzenia z traumatycznym doświadczeniem poprzez wykorzystywanie sposobów mających na celu odzyskanie poczucia sprawstwa i wpływu na własne życie, umiejętności asertywnego radzenia sobie w relacjach z innymi, rozpoznawanie i radzenie sobie z objawami depresji u siebie i u osób w swoim otoczeniu, rozwijanie zdolności do samorealizacji, samokontroli panowania nad emocjami. 
- Kultura/ wartości, normy, wzory zachowań/: postawy prospołeczne i obywatelskie w duchu poszanowania wartości uniwersalnych.
 
 
Scenariusz przedstawienia w warstwie merytorycznej związany jest ze wskazaniami Ustawy z dnia 26 października 1982 r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tematyka z zakresu przeciwdziałania narkomanii normuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. O przeciwdziałaniu narkomanii. Ponadto w świetle ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym zarówno wątki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, jak i z zakresu przeciwdziałania narkomanii, są podjęte w oparciu o cele Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.
 
.

 

 


 Przygotowała: E. Dąbrowska

 

 

IMG 20181203 163052

W lutym, w ramach koła Pierwszej Pomocy Przedmedycznej „Help” odbyły się trzy spotkania. 

Podczas zajęć nasi wychowankowie poszerzyli swoją wiedzę, nauczyli się nowych umiejętności aby w jak najlepszy sposób zadbać o bezpieczeństwo swoje ale również i innych. W tym miesiącu poruszyliśmy tematykę opatrywania ran i tamowania krwotoków, poznaliśmy również sposoby bandażowania ran. Kolejne zajęcia poświęciliśmy na pierwszą pomoc w przypadku zatrucia organizmu gazem, lekami, substancjami chemicznymi czy grzybami. Ostatnie zajęcia dotyczyły udzielania pierwszej pomocy w przypadku braku odpowiednich narzędzi i odbyły się poza terenem Ośrodka. Wychowankowie mieli za zadanie usztywnić złamaną nogę oraz rękę za pomocą tego, co znajdą wokół siebie. W zajęciach udział wzięło łącznie 8 wychowanków.

 

 


 Przygotowała: K. Bednarczyk

 

Koła zainteresowań

Gazetka Ośrodkowa

Gazetka Konkursowa

Bezpieczna szkoła

Szkoła Dobrego Wychowania