Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
To nie liście i nie listki, nie listeczki jeszcze nawet - to obłoczek przeźroczysty, pozłociście zielonawy. Jeśli jest gdzieś leśne niebo, on z leśnego nieba spłynął, śród ogrodu zdziwionego tuż nad ziemią się zatrzymał. Ale żeby mógł zzielenieć, z brzozą się prawdziwą zmierzyć, ściemnieć, smugę traw ocienić - nie, nie mogę w to uwierzyć. - Julian Tuwim.
W okrągłych błotnych miskach z obcasów i kopyt lśnią turkusy niebieskie i chmur heliotropy. Kałuża płynie z wiatrem - tu mleczna, tam ruda, wiosna rynny wyżyma lubując się w brudach ... Serce ordynarnieje i godzi się z błotem, skoro w nim słońce usta zanurzyło złote ... - Maria Pawlikowska - Jasnorzewska.
W ciemniejących pieczarach marzyłem długo o Twoich drzewach i błękitnych niebach, o Twoim zapachu i ptaków śpiewie. Teraz leżysz odsłonięta w lśniącym splendorze, kąpana w słońcu, jak jakieś cudo, przede mną. Poznajesz mnie znowu kusisz mnie delikatnie oto drżą me kończyny wobec Twej błogosławionej obecności. - Hermann Hesse.
Marzec. Wracamy z parku. Wreszcie przeszła zima. Spod stopniałego śniegu wyjrzały murawy. Drzewa nagie, lecz pierwsze kiełkują już trawy, choć na stawie zielony, cienki lód się trzyma. Z upojonymi wiosną wracamy oczyma, krokiem lekkim, jak podczas tanecznej zabawy, ulicą po słonecznej stronie idziem prawej, za sobą ciepło słońca czujemy plecyma. - Leopold Staff.
Święty Kaźmierz - powracają czajki; Święty Wojciech - bociany klekocą, słońce grzeje, rowy w mlecz się złocą, brzmią skowronki, rychłe, polne grajki. Po murawach dzieci, strzępem krajki Podkasane, w pasy się szamocą; Na przyzbicach baby w głos chichocą - "Eh! kumolu! bajki, żywe bajki!" Wiosna!... Wiosna wszędy życie budzi! Jej błękity, słoneczne uśmiechy I pod chłopskie wciskają się strzechy. I tu raźniej biją serca ludzi, choć się troski za troskami tulą do tych piersi pod zgrzebną koszulą. - Jan Kasprowicz.

Wiosna

djWiosna − jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego.

Godło Polski
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Rembowie

Get Adobe Flash player

 

IMG 20180313 160818

W miesiącu marcu odbyły się cztery spotkania z koła Filmoterapii Stacjonarnej „KADR”. A mianowicie:

W dniu 1 marca odbyło się pierwsze w tym miesiącu spotkanie dla wychowanków grup II i III, na którym poruszyliśmy temat: „Góra kontra człowiek. Dlaczego ambicja może być zdradliwa. Przedstawienie tragedii z Everestu.” Wszyscy uczestnicy obejrzeli film pt. „EVEREST”. W zajęciach udział wzięło 9 wychowanków: M. Miętkiewicz, D. Gruszecki, S. Kotkowski, J. Górski, J. Misiak, M. Prokop, D. Bendig, A. Joof, P. Olczyk. Kolejne zajęcia pod tym samym tytułem odbyły się w dniu 24 marca dla wychowanków grup I i IV. W zajęciach udział wzięło 2 wychowanków: M. Pokorski i K. Witkowski. Wszyscy uczestnicy bez względu na wiek długo dyskutowali nad zaznaczeniem ambicji

w życiu człowieka oraz podawali przykłady w których zbyt ambitne podejście do życia może spowodować jego utratę.

Następne zajęcia dla wychowanków grup I i IV odbyły się w dniu 8 marca. Tym razem zajęcia poświęcone zostały eksperymentowi z lat 60, który został przeprowadzony w jednej z Kalifornijskich szkół. Temat zajęć brzmiał: „Eksperyment który wymknął się spod kontroli – manipulacja młodym człowiekiem. Wnikliwe studium rodzenia się wszelkich odmian totalitaryzmu.” Projekcja filmu „FALA”. W zajęciach udział wzięło 9 wychowanków: M. Pokorski, K. Witkowski, P. Paraficz, W. Krasoń, M. Kurpas, J. Katolik, W. Goszcz, A. Ryczek i S. Michalski. Kolejne zajęcia pod tym samy tytułem dla wychowanków grup II i III odbyły się w dniu 13 marca. W zajęciach udział wzięło 11 wychowanków: S. Kotkowski, E. Piskorowski, W. Błyskal, M. Miętkiewicz, D. Gruszecki, K. Szpakiewicz, J. Górski, N. Michalak, P. Olczyk, R. Ajzelt, P. Kujawa. Nieletni podczas zajęć zostali podzieleni na 3 grupy. Grupa z numerem 1 stworzyła listę cech jakie powinien mieć przywódca grupy. Grupa 2 miała za zadanie stworzyć listę technik scalania grupy wokół lidera, natomiast grupa 3 przedstawiła plusy i minusy związane z przynależnością do grupy. To ćwiczenie miało za zadanie uświadomić naszym podopiecznym wpływ grup rówieśniczych na ich życie.

 


 Przygotowała: K. Bednarczyk

Koła zainteresowań

Gazetka Ośrodkowa

Gazetka Konkursowa

Bezpieczna szkoła