Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
To nie liście i nie listki, nie listeczki jeszcze nawet - to obłoczek przeźroczysty, pozłociście zielonawy. Jeśli jest gdzieś leśne niebo, on z leśnego nieba spłynął, śród ogrodu zdziwionego tuż nad ziemią się zatrzymał. Ale żeby mógł zzielenieć, z brzozą się prawdziwą zmierzyć, ściemnieć, smugę traw ocienić - nie, nie mogę w to uwierzyć. - Julian Tuwim.
W okrągłych błotnych miskach z obcasów i kopyt lśnią turkusy niebieskie i chmur heliotropy. Kałuża płynie z wiatrem - tu mleczna, tam ruda, wiosna rynny wyżyma lubując się w brudach ... Serce ordynarnieje i godzi się z błotem, skoro w nim słońce usta zanurzyło złote ... - Maria Pawlikowska - Jasnorzewska.
W ciemniejących pieczarach marzyłem długo o Twoich drzewach i błękitnych niebach, o Twoim zapachu i ptaków śpiewie. Teraz leżysz odsłonięta w lśniącym splendorze, kąpana w słońcu, jak jakieś cudo, przede mną. Poznajesz mnie znowu kusisz mnie delikatnie oto drżą me kończyny wobec Twej błogosławionej obecności. - Hermann Hesse.
Marzec. Wracamy z parku. Wreszcie przeszła zima. Spod stopniałego śniegu wyjrzały murawy. Drzewa nagie, lecz pierwsze kiełkują już trawy, choć na stawie zielony, cienki lód się trzyma. Z upojonymi wiosną wracamy oczyma, krokiem lekkim, jak podczas tanecznej zabawy, ulicą po słonecznej stronie idziem prawej, za sobą ciepło słońca czujemy plecyma. - Leopold Staff.
Święty Kaźmierz - powracają czajki; Święty Wojciech - bociany klekocą, słońce grzeje, rowy w mlecz się złocą, brzmią skowronki, rychłe, polne grajki. Po murawach dzieci, strzępem krajki Podkasane, w pasy się szamocą; Na przyzbicach baby w głos chichocą - "Eh! kumolu! bajki, żywe bajki!" Wiosna!... Wiosna wszędy życie budzi! Jej błękity, słoneczne uśmiechy I pod chłopskie wciskają się strzechy. I tu raźniej biją serca ludzi, choć się troski za troskami tulą do tych piersi pod zgrzebną koszulą. - Jan Kasprowicz.

Wiosna

djWiosna − jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego. Wiosna astronomiczna rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej i trwa do momentu przesilenia letniego.

Godło Polski
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Rembowie

Get Adobe Flash player

 

 

IMG 20181203 163052

Dnia 28.02.2019r.w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie zorganizowane zostało spotkanie z kuratorem zawodowym Panią Agatą Smagłowską. Zajęcia zostały przeprowadzone dla wychowanków I i IV grupy wychowawczej. 

Tematem zajęć było : uwrażliwienie młodych ludzi na problem obrażania w Internecie, zapoznanie z pojęciami hejt i mowa nienawiści, zaprezentowanie metod radzenia sobie z internetowym hejtem. Na początku spotkania wychowankowie zostali zapytani, czy spotkali się kiedyś z określeniem hejt? Czy wiedzą co to znaczy?,  Jak według nich może przejawiać się hejt? W jakiej postaci pojawia się w Internecie? Gdzie dokładnie można znaleźć hejt w Internecie ? Pani Kurator wyjaśniła , że słowo hejt pochodzi od angielskiego słowa hate, co oznacza po polsku nienawiść. Podkreśliła również, że z hejtem można spotkać się właściwie wszędzie. Zwróciła  uwagę, że część wymienionych serwisów posiada ograniczenia wiekowe. Młode osoby powinny zapoznawać się z regulaminem i nie korzystać z serwisów, które nie są dla nich przeznaczone. Prowadząca podkreśliła, że anonimowość w sieci jest mitem, ponieważ można ustalić, z którego urządzenia były pisane obraźliwe komentarze. Pani kurator podzieliła uczestników na dwuosobowe zespoły i prosiła, aby odpowiedzieli na pytanie. Pytanie 1: Jak myślicie, co mógłby poczuć Tomek, kiedy Damian obraził go na forum?   Jak wy poczulibyście się na jego miejscu? Ważne, aby wśród odpowiedzi pojawiły się stwierdzenia: zrobiło mu się smutno, przykro; poczuł się niezrozumiany, odrzucony; zawstydził się, pożałował swojej wypowiedzi itp. 

W podsumowaniu prowadząca podkreśliła, że nawet jeden negatywny komentarz wystarczy, żeby komuś zrobiło się przykro i żeby pojawiły się trudne emocje. Zaznaczyła również, że w Internecie o wiele łatwiej jest obrażać innych, ponieważ nie możemy zobaczyć ich reakcji nie widzimy, że swoim zachowaniem sprawiamy komuś przykrość. Internet daje również złudne poczucie anonimowości. W rezultacie piszemy rzeczy, których nigdy nie powiedzielibyśmy komuś w bezpośredniej rozmowie.

Kończąc spotkanie z nieletnimi Pani kurator nadmieniła, że chociaż może to być trudne, to bardzo ważne jest nie brać hejterskich komentarzy do siebie i nie rezygnować z bycia sobą i ze swoich zainteresowań. Hejt świadczy o hejterach, a nie o nas.

 

 


 Przygotowała: B. Witkowska

 

Koła zainteresowań

Akademia Czerniaka

Gazetka Ośrodkowa

Gazetka Konkursowa

Bezpieczna szkoła

Szkoła Dobrego Wychowania