Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
To nie liście i nie listki, nie listeczki jeszcze nawet - to obłoczek przeźroczysty, pozłociście zielonawy. Jeśli jest gdzieś leśne niebo, on z leśnego nieba spłynął, śród ogrodu zdziwionego tuż nad ziemią się zatrzymał. Ale żeby mógł zzielenieć, z brzozą się prawdziwą zmierzyć, ściemnieć, smugę traw ocienić - nie, nie mogę w to uwierzyć. - Julian Tuwim.
W okrągłych błotnych miskach z obcasów i kopyt lśnią turkusy niebieskie i chmur heliotropy. Kałuża płynie z wiatrem - tu mleczna, tam ruda, wiosna rynny wyżyma lubując się w brudach ... Serce ordynarnieje i godzi się z błotem, skoro w nim słońce usta zanurzyło złote ... - Maria Pawlikowska - Jasnorzewska.
W ciemniejących pieczarach marzyłem długo o Twoich drzewach i błękitnych niebach, o Twoim zapachu i ptaków śpiewie. Teraz leżysz odsłonięta w lśniącym splendorze, kąpana w słońcu, jak jakieś cudo, przede mną. Poznajesz mnie znowu kusisz mnie delikatnie oto drżą me kończyny wobec Twej błogosławionej obecności. - Hermann Hesse.
Marzec. Wracamy z parku. Wreszcie przeszła zima. Spod stopniałego śniegu wyjrzały murawy. Drzewa nagie, lecz pierwsze kiełkują już trawy, choć na stawie zielony, cienki lód się trzyma. Z upojonymi wiosną wracamy oczyma, krokiem lekkim, jak podczas tanecznej zabawy, ulicą po słonecznej stronie idziem prawej, za sobą ciepło słońca czujemy plecyma. - Leopold Staff.
Święty Kaźmierz - powracają czajki; Święty Wojciech - bociany klekocą, słońce grzeje, rowy w mlecz się złocą, brzmią skowronki, rychłe, polne grajki. Po murawach dzieci, strzępem krajki Podkasane, w pasy się szamocą; Na przyzbicach baby w głos chichocą - "Eh! kumolu! bajki, żywe bajki!" Wiosna!... Wiosna wszędy życie budzi! Jej błękity, słoneczne uśmiechy I pod chłopskie wciskają się strzechy. I tu raźniej biją serca ludzi, choć się troski za troskami tulą do tych piersi pod zgrzebną koszulą. - Jan Kasprowicz.

Wiosna

djWiosna − jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego. Wiosna astronomiczna rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej i trwa do momentu przesilenia letniego.

Godło Polski
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Rembowie

Get Adobe Flash player

 

IMG 20181203 163052

W dniu 10.01.2019r., VI grupa treningowa otrzymała Certyfikaty Ukończenia zajęć Treningu Zastępowania Agresji (ART)®. Trening prowadzony był przez trenów posiadających odpowiednie kwalifikacje tj. Panią Annę Poniewierkę – wychowawcę oraz Panią Elżbietę Dąbrowską – pedagoga. Podczas zajęć, które opierały się na poznawczo – behawioralnej metodzie zmiany zachowań, opracowanej w latach 80 – tych przez prof. Arnolda Goldsteina na Uniwersytecie Syracuze (USA) uczestnicy treningu przygotowywali i przedstawiali  prezentacje dotyczące codziennych sytuacji, podczas których doświadczali trudności w kontroli złości. Po przedstawionych prezentacjach otrzymywali od grupy oraz trenerów informacje zwrotne, które udzielane były według zasady „Co dobrze, co inaczej?”. Zgodnie z procedurami zajęć wychowankowie brali udział w Treningu Umiejętności Społecznych - gdzie mieli możliwość nabywania umiejętności prospołecznych umożliwiających właściwe funkcjonowanie społeczne, Treningu Kontroli Złości – którego celem było podwyższanie poziomu samokontroli, ograniczenie i kontrolowanie gniewu i agresji oraz Treningu Wnioskowania Moralnego – gdzie doświadczali dylematów moralnych, odkrywali wartości i podejmowali decyzje moralne.

Pokładamy nadzieje, że podejmowane oddziaływania w ramach treningu wspomogą naszych wychowanków w pokonywaniu własnych słabości, a w konsekwencji umożliwią właściwe funkcjonowanie w określonych rolach społecznych. W załączeniu zdjęcia z przeprowadzonych zajęć oraz uroczystego wręczenia certyfikatów. 

Informacje o programie można znaleźć na stronach: Instytutu Amity, Fundacji KARAN, Barry Glick G&G Consultants LLC

 

 


 Przygotowała:  E. Dąbrowska

 

Koła zainteresowań

Akademia Czerniaka

Gazetka Ośrodkowa

Gazetka Konkursowa

Bezpieczna szkoła

Szkoła Dobrego Wychowania