Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem. A u żłobka Matka Święta,czuwa sama uśmiechnięta nad dzieciątka snem, nad dzieciątka snem. Cicha noc, święta noc, pastuszkowie od swych trzód. Biegną wielce zadziwieni, za anielskim głosem pieni. Gdzie się spełnił cud, gdzie się spełnił cud.
Nasza zima biała chustą się odziała. Idzie, idzie do nas w gości, w srebrnych blaskach cała! Włożyła na czoło, księżycowe koło, lecą z płaszcza gwiazdy złote, gdy potrząśnie połą. Z lodu berło trzyma, tchu ni głosu nie ma. Idzie, idzie, smutna, cicha, ta królowa zima! Idzie martwą nogą wyiskrzoną drogą, postanęły rzeki modre, do morza nie mogą. Gdzie stąpi, gdzie stanie, słychać narzekanie: - Oj, biedne my kwiaty, trawy, co się z nami stanie! - Przed nią tuman leci, straszy małe dzieci... A my dalej do komina: - Nie puścim waszeci!
Bracia, patrzcie jeno, jak niebo goreje, znać, że coś dziwnego w Betlejem się dzieje. Rzućmy budy, warty, stada, niechaj nimi Pan Bóg włada, a my do Betlejem, a my do Betlejem, do Betlejem. Patrzcie, jak tam gwiazda światłem swoim miga! Pewnie do uczczenia Pana swego ściga. Krokiem śmiałym i wesołym spieszmy i uderzmy czołem przed Panem w Betlejem.
Całunem śniegu przysypany, biały park w szarą ciszę pogrążył się cały i z jakichś głuchych tęsknot się spowiada. Drzew nagich długa ciemna kolumnada wije się sennie i w dali gdzieś ginie, wije się cicho po białej równinie. I biegną ławki aleją szeregiem, samotne, puste, ubielone śniegiem.
Oj, maluśki, maluśki, maluśki jako rękawicka. Alboli tez jakoby, jakoby kawałecek smycka. Cy nie lepiej Tobie by, Tobie by siedzieć było w niebie, wsak Twój Tatuś kochany, kochany nie wyganiał Ciebie. Tam ci zawsze słuzyły, słuzyły prześliczne janioły, a tu lezys sam j eden, sam jeden jako palec goły.

Zima

djZima – jedna z czterech pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się najniższymi temperaturami powietrza w skali roku, umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego, zazwyczaj zestaloną (zamarzniętą) formą opadu i osadu atmosferycznego, a większość świata roślin i zwierząt przechodzi okres uśpienia.

Godło Polski
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Rembowie

Get Adobe Flash player

 

48939806 786794338334279 5741607779890626560 n

W ramach udziału Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie w Ogólnopolskim Konkursie „Szkoła wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” IV edycja w dniach 03 – 16 grudnia na terenie Ośrodka zrealizowano zadanie nr 7. Przeprowadzono łącznie 4 spotkania (dla każdej z klas). W zajęciach uczestniczyło 29 wychowanków z klasy VII, VIII, III gimnazjum i I LO. Zajęcia zostały przeprowadzone przez panią Magdalenę Pawłowską i panią Barbarę Rejnowicz.

Zajęcia rozpoczęły się od rozmowy na temat, czym są zasady i po co one istnieją. Po „burzy mózgów” pomysły zostały zapisane na tablicy. Następnie uczestnicy zajęć zostali poinformowani o ich celu, wyjaśniono pojęcia „prawo i obowiązek” . Prowadzący wytłumaczyli wychowankom, że zbiór zasad stanowi prawo i istnieją takie zasady postepowania, które są charakterystyczne dla różnych ludzi w różnych sytuacjach. Następnie przeprowadzono zabawę rozwijającą koncentrację i spostrzegawczość „ Co by było, gdyby nie było żadnych zasad?” Podsumowując zabawę uczniowie stwierdzili, że nie da się żyć nie przestrzegając prawa. Uczestnicy zostali podzieleni na 3 – 5 osobowe grupy. Każda z grup otrzymała kartki z różnymi stwierdzeniami. Ich zadaniem było zdecydowanie, czy zdania są prawdziwe czy fałszywe. Na kolejnych spotkaniach, które odbyły się 10 i 11 grudnia uczniowie otrzymali arkusze papieru, bloki, kolorowe kredki, farby i markery. Ich zadaniem było przedstawienie, nie za pomocą słów, ale rysunku tematyki związanej z naszymi prawami i obowiązkami. Uczniowie w trakcie pracy wymieniali się pomysłami, rozmawiali, a nawet prowadzili ożywioną dyskusję. Prowadzący nadzorowali pracę wychowanków, odpowiadali na zadawane pytania, wspierali stwarzając atmosferę wzajemnej akceptacji i poszanowania. Podczas gdy uczniowie pracowali prowadzący podsumowywali ich wiedzę na temat praw i obowiązków. Głównie dlatego, że jesteśmy placówką o specjalnych potrzebach edukacyjnych szczególny nacisk kładziemy na respektowanie i przestrzeganie norm społecznych.

 


 Przygotowały: B. Rejnowicz, M. Pawłowska

Koła zainteresowań

Gazetka Ośrodkowa

Gazetka Konkursowa

Bezpieczna szkoła

Szkoła Dobrego Wychowania