Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
To nie liście i nie listki, nie listeczki jeszcze nawet - to obłoczek przeźroczysty, pozłociście zielonawy. Jeśli jest gdzieś leśne niebo, on z leśnego nieba spłynął, śród ogrodu zdziwionego tuż nad ziemią się zatrzymał. Ale żeby mógł zzielenieć, z brzozą się prawdziwą zmierzyć, ściemnieć, smugę traw ocienić - nie, nie mogę w to uwierzyć. - Julian Tuwim.
W okrągłych błotnych miskach z obcasów i kopyt lśnią turkusy niebieskie i chmur heliotropy. Kałuża płynie z wiatrem - tu mleczna, tam ruda, wiosna rynny wyżyma lubując się w brudach ... Serce ordynarnieje i godzi się z błotem, skoro w nim słońce usta zanurzyło złote ... - Maria Pawlikowska - Jasnorzewska.
W ciemniejących pieczarach marzyłem długo o Twoich drzewach i błękitnych niebach, o Twoim zapachu i ptaków śpiewie. Teraz leżysz odsłonięta w lśniącym splendorze, kąpana w słońcu, jak jakieś cudo, przede mną. Poznajesz mnie znowu kusisz mnie delikatnie oto drżą me kończyny wobec Twej błogosławionej obecności. - Hermann Hesse.
Marzec. Wracamy z parku. Wreszcie przeszła zima. Spod stopniałego śniegu wyjrzały murawy. Drzewa nagie, lecz pierwsze kiełkują już trawy, choć na stawie zielony, cienki lód się trzyma. Z upojonymi wiosną wracamy oczyma, krokiem lekkim, jak podczas tanecznej zabawy, ulicą po słonecznej stronie idziem prawej, za sobą ciepło słońca czujemy plecyma. - Leopold Staff.
Święty Kaźmierz - powracają czajki; Święty Wojciech - bociany klekocą, słońce grzeje, rowy w mlecz się złocą, brzmią skowronki, rychłe, polne grajki. Po murawach dzieci, strzępem krajki Podkasane, w pasy się szamocą; Na przyzbicach baby w głos chichocą - "Eh! kumolu! bajki, żywe bajki!" Wiosna!... Wiosna wszędy życie budzi! Jej błękity, słoneczne uśmiechy I pod chłopskie wciskają się strzechy. I tu raźniej biją serca ludzi, choć się troski za troskami tulą do tych piersi pod zgrzebną koszulą. - Jan Kasprowicz.

Wiosna

djWiosna − jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego. Wiosna astronomiczna rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej i trwa do momentu przesilenia letniego.

Godło Polski
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Rembowie

Get Adobe Flash player

 

48939806 786794338334279 5741607779890626560 n

W ramach udziału Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie w Ogólnopolskim Konkursie „Szkoła wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” IV edycja w dniach 03 – 16 grudnia na terenie Ośrodka zrealizowano zadanie nr 7. Przeprowadzono łącznie 4 spotkania (dla każdej z klas). W zajęciach uczestniczyło 29 wychowanków z klasy VII, VIII, III gimnazjum i I LO. Zajęcia zostały przeprowadzone przez panią Magdalenę Pawłowską i panią Barbarę Rejnowicz.

Zajęcia rozpoczęły się od rozmowy na temat, czym są zasady i po co one istnieją. Po „burzy mózgów” pomysły zostały zapisane na tablicy. Następnie uczestnicy zajęć zostali poinformowani o ich celu, wyjaśniono pojęcia „prawo i obowiązek” . Prowadzący wytłumaczyli wychowankom, że zbiór zasad stanowi prawo i istnieją takie zasady postepowania, które są charakterystyczne dla różnych ludzi w różnych sytuacjach. Następnie przeprowadzono zabawę rozwijającą koncentrację i spostrzegawczość „ Co by było, gdyby nie było żadnych zasad?” Podsumowując zabawę uczniowie stwierdzili, że nie da się żyć nie przestrzegając prawa. Uczestnicy zostali podzieleni na 3 – 5 osobowe grupy. Każda z grup otrzymała kartki z różnymi stwierdzeniami. Ich zadaniem było zdecydowanie, czy zdania są prawdziwe czy fałszywe. Na kolejnych spotkaniach, które odbyły się 10 i 11 grudnia uczniowie otrzymali arkusze papieru, bloki, kolorowe kredki, farby i markery. Ich zadaniem było przedstawienie, nie za pomocą słów, ale rysunku tematyki związanej z naszymi prawami i obowiązkami. Uczniowie w trakcie pracy wymieniali się pomysłami, rozmawiali, a nawet prowadzili ożywioną dyskusję. Prowadzący nadzorowali pracę wychowanków, odpowiadali na zadawane pytania, wspierali stwarzając atmosferę wzajemnej akceptacji i poszanowania. Podczas gdy uczniowie pracowali prowadzący podsumowywali ich wiedzę na temat praw i obowiązków. Głównie dlatego, że jesteśmy placówką o specjalnych potrzebach edukacyjnych szczególny nacisk kładziemy na respektowanie i przestrzeganie norm społecznych.

 


 Przygotowały: B. Rejnowicz, M. Pawłowska

Koła zainteresowań

Akademia Czerniaka

Gazetka Ośrodkowa

Gazetka Konkursowa

Bezpieczna szkoła

Szkoła Dobrego Wychowania