Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
To nie liście i nie listki, nie listeczki jeszcze nawet - to obłoczek przeźroczysty, pozłociście zielonawy. Jeśli jest gdzieś leśne niebo, on z leśnego nieba spłynął, śród ogrodu zdziwionego tuż nad ziemią się zatrzymał. Ale żeby mógł zzielenieć, z brzozą się prawdziwą zmierzyć, ściemnieć, smugę traw ocienić - nie, nie mogę w to uwierzyć. - Julian Tuwim.
W okrągłych błotnych miskach z obcasów i kopyt lśnią turkusy niebieskie i chmur heliotropy. Kałuża płynie z wiatrem - tu mleczna, tam ruda, wiosna rynny wyżyma lubując się w brudach ... Serce ordynarnieje i godzi się z błotem, skoro w nim słońce usta zanurzyło złote ... - Maria Pawlikowska - Jasnorzewska.
W ciemniejących pieczarach marzyłem długo o Twoich drzewach i błękitnych niebach, o Twoim zapachu i ptaków śpiewie. Teraz leżysz odsłonięta w lśniącym splendorze, kąpana w słońcu, jak jakieś cudo, przede mną. Poznajesz mnie znowu kusisz mnie delikatnie oto drżą me kończyny wobec Twej błogosławionej obecności. - Hermann Hesse.
Marzec. Wracamy z parku. Wreszcie przeszła zima. Spod stopniałego śniegu wyjrzały murawy. Drzewa nagie, lecz pierwsze kiełkują już trawy, choć na stawie zielony, cienki lód się trzyma. Z upojonymi wiosną wracamy oczyma, krokiem lekkim, jak podczas tanecznej zabawy, ulicą po słonecznej stronie idziem prawej, za sobą ciepło słońca czujemy plecyma. - Leopold Staff.
Święty Kaźmierz - powracają czajki; Święty Wojciech - bociany klekocą, słońce grzeje, rowy w mlecz się złocą, brzmią skowronki, rychłe, polne grajki. Po murawach dzieci, strzępem krajki Podkasane, w pasy się szamocą; Na przyzbicach baby w głos chichocą - "Eh! kumolu! bajki, żywe bajki!" Wiosna!... Wiosna wszędy życie budzi! Jej błękity, słoneczne uśmiechy I pod chłopskie wciskają się strzechy. I tu raźniej biją serca ludzi, choć się troski za troskami tulą do tych piersi pod zgrzebną koszulą. - Jan Kasprowicz.

Wiosna

djWiosna − jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego. Wiosna astronomiczna rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej i trwa do momentu przesilenia letniego.

Godło Polski
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Rembowie

Get Adobe Flash player

 

1

W ramach udziału naszego Ośrodka w Ogólnopolskim Konkursie „Szkoła wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” IV edycja w dniach 19 listopada – 2 grudnia 2018r. zrealizowano zadanie nr 6. Przeprowadzono łącznie 4 spotkania (dla każdej z klas). W zajęciach uczestniczyło 25 wychowanków z klasy VII, VIII, III gimnazjum i I LO. Zajęcia zostały przeprowadzone przez pana Pawła Kulińskiego i pana Piotra Chrząszcza.

Zajęcia polegały na rozmowach z uczniami, przeprowadzeniu ankiet wśród uczniów i nauczycieli i wykonaniu plac plastycznych. Działanie te miały na celu ustalenie czy nasza szkoła tworzy koalicję na rzecz ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Przeprowadzone w ramach konkursu zajęcia pokazały, że nasz szkoła tworzy koalicję na rzecz ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przejawem tych działań jest indywidualne podejście nauczycieli do każdego ucznia.


Uczniowie chętnie brali w realizacji zadań konkursowych. Z dużą życzliwością i zaangażowaniem tworzyli prace plastyczne i wypełniali ankiety. Szczególnie istotny jest fakt, że uczniowie zauważają i doceniają starania jakie nauczyciele wkładają w indywidualne podejście do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 


 Przygotował: P. Kuliński

Koła zainteresowań

Akademia Czerniaka

Gazetka Ośrodkowa

Gazetka Konkursowa

Bezpieczna szkoła

Szkoła Dobrego Wychowania