Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
To nie liście i nie listki, nie listeczki jeszcze nawet - to obłoczek przeźroczysty, pozłociście zielonawy. Jeśli jest gdzieś leśne niebo, on z leśnego nieba spłynął, śród ogrodu zdziwionego tuż nad ziemią się zatrzymał. Ale żeby mógł zzielenieć, z brzozą się prawdziwą zmierzyć, ściemnieć, smugę traw ocienić - nie, nie mogę w to uwierzyć. - Julian Tuwim.
W okrągłych błotnych miskach z obcasów i kopyt lśnią turkusy niebieskie i chmur heliotropy. Kałuża płynie z wiatrem - tu mleczna, tam ruda, wiosna rynny wyżyma lubując się w brudach ... Serce ordynarnieje i godzi się z błotem, skoro w nim słońce usta zanurzyło złote ... - Maria Pawlikowska - Jasnorzewska.
W ciemniejących pieczarach marzyłem długo o Twoich drzewach i błękitnych niebach, o Twoim zapachu i ptaków śpiewie. Teraz leżysz odsłonięta w lśniącym splendorze, kąpana w słońcu, jak jakieś cudo, przede mną. Poznajesz mnie znowu kusisz mnie delikatnie oto drżą me kończyny wobec Twej błogosławionej obecności. - Hermann Hesse.
Marzec. Wracamy z parku. Wreszcie przeszła zima. Spod stopniałego śniegu wyjrzały murawy. Drzewa nagie, lecz pierwsze kiełkują już trawy, choć na stawie zielony, cienki lód się trzyma. Z upojonymi wiosną wracamy oczyma, krokiem lekkim, jak podczas tanecznej zabawy, ulicą po słonecznej stronie idziem prawej, za sobą ciepło słońca czujemy plecyma. - Leopold Staff.
Święty Kaźmierz - powracają czajki; Święty Wojciech - bociany klekocą, słońce grzeje, rowy w mlecz się złocą, brzmią skowronki, rychłe, polne grajki. Po murawach dzieci, strzępem krajki Podkasane, w pasy się szamocą; Na przyzbicach baby w głos chichocą - "Eh! kumolu! bajki, żywe bajki!" Wiosna!... Wiosna wszędy życie budzi! Jej błękity, słoneczne uśmiechy I pod chłopskie wciskają się strzechy. I tu raźniej biją serca ludzi, choć się troski za troskami tulą do tych piersi pod zgrzebną koszulą. - Jan Kasprowicz.

Wiosna

djWiosna − jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego. Wiosna astronomiczna rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej i trwa do momentu przesilenia letniego.

Godło Polski
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Rembowie

Get Adobe Flash player

 

2 Mistrzostwa w tenisie stolowym

W dniu 8 grudnia 2018 roku w Kielcach odbyły się „III Drużynowe Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego MOW-ów i MOS-ów w tenisie stołowym”, zorganizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kielcach. Nasz Ośrodek reprezentowali: Kacper R., Patryk K., Eryk P., pod opieką pana Piotra Chrząszcza - nauczyciela wychowania fizycznego oraz pani Barbary Ziobro - wychowawcy.

Celem Turnieju było:

- wyłonienie najlepszej drużyny w województwie, w dyscyplinie – tenis stołowy wśród ośrodków resocjalizacyjnych;
- popularyzacja tenisa stołowego wśród wychowanków MOW-ów i MOS-ów;
-  integracja środowiska;
- wyrabianie nawyku higienicznego spędzania czasu wolnego przez aktywność ruchową;
- propagowanie zasady „fair play” i zdrowej sportowej rywalizacji.

W zawodach brały udział cztery Ośrodki z województwa świętokrzyskiego. Nasza placówka zajęła bardzo dobre drugie miejsce. Miejsce pierwsze zajęła placówka z Kielc, natomiast miejsce trzecie - Ośrodek z Kielc (zespół drugi).


Ideą tego wydarzenia była resocjalizacja poprzez sport, czyli eliminowanie objawów niedostosowania społecznego poprzez rywalizację sportową i grę w myśl zasad „fair play”. Turniej przebiegał w zdrowej, sportowej atmosferze na wysokim poziomie technicznym, z zachowaniem zasad zdrowej rywalizacji i ducha „fair play”. Udział placówek resocjalizacyjnych z terenu województwa świętokrzyskiego, a także poziom sportowy zawodników pozwala sądzić, iż tenis stołowy jest bardzo popularną dyscypliną, a tym samym dobrą metodą twórczej resocjalizacji.

 


 Przygotowali: B. Ziobro, P. Chrząszcz

Koła zainteresowań

Akademia Czerniaka

Gazetka Ośrodkowa

Gazetka Konkursowa

Bezpieczna szkoła

Szkoła Dobrego Wychowania