Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
To nie liście i nie listki, nie listeczki jeszcze nawet - to obłoczek przeźroczysty, pozłociście zielonawy. Jeśli jest gdzieś leśne niebo, on z leśnego nieba spłynął, śród ogrodu zdziwionego tuż nad ziemią się zatrzymał. Ale żeby mógł zzielenieć, z brzozą się prawdziwą zmierzyć, ściemnieć, smugę traw ocienić - nie, nie mogę w to uwierzyć. - Julian Tuwim.
W okrągłych błotnych miskach z obcasów i kopyt lśnią turkusy niebieskie i chmur heliotropy. Kałuża płynie z wiatrem - tu mleczna, tam ruda, wiosna rynny wyżyma lubując się w brudach ... Serce ordynarnieje i godzi się z błotem, skoro w nim słońce usta zanurzyło złote ... - Maria Pawlikowska - Jasnorzewska.
W ciemniejących pieczarach marzyłem długo o Twoich drzewach i błękitnych niebach, o Twoim zapachu i ptaków śpiewie. Teraz leżysz odsłonięta w lśniącym splendorze, kąpana w słońcu, jak jakieś cudo, przede mną. Poznajesz mnie znowu kusisz mnie delikatnie oto drżą me kończyny wobec Twej błogosławionej obecności. - Hermann Hesse.
Marzec. Wracamy z parku. Wreszcie przeszła zima. Spod stopniałego śniegu wyjrzały murawy. Drzewa nagie, lecz pierwsze kiełkują już trawy, choć na stawie zielony, cienki lód się trzyma. Z upojonymi wiosną wracamy oczyma, krokiem lekkim, jak podczas tanecznej zabawy, ulicą po słonecznej stronie idziem prawej, za sobą ciepło słońca czujemy plecyma. - Leopold Staff.
Święty Kaźmierz - powracają czajki; Święty Wojciech - bociany klekocą, słońce grzeje, rowy w mlecz się złocą, brzmią skowronki, rychłe, polne grajki. Po murawach dzieci, strzępem krajki Podkasane, w pasy się szamocą; Na przyzbicach baby w głos chichocą - "Eh! kumolu! bajki, żywe bajki!" Wiosna!... Wiosna wszędy życie budzi! Jej błękity, słoneczne uśmiechy I pod chłopskie wciskają się strzechy. I tu raźniej biją serca ludzi, choć się troski za troskami tulą do tych piersi pod zgrzebną koszulą. - Jan Kasprowicz.

Wiosna

djWiosna − jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego. Wiosna astronomiczna rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej i trwa do momentu przesilenia letniego.

Godło Polski
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Rembowie

Get Adobe Flash player

 

 

IMG 20181203 163052

W dniu 04.04.2019r. w wyjeździe na szkolne „Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w wyciskaniu sztangi leżąc”, udział wzięli: Tymoteusz B., Dominik K., Patryk K., Jakub M. Ww. Zawody zorganizowane zostały w III LO im Cypriana Kamila Norwida w Kielcach.

Celem wyjazdu na zawody było: umożliwienie naszej młodzieży sprawdzenia poziomu swojej sprawności fizycznej w konkurencjach siłowo – wytrzymałościowych, zachęcenie młodzieży do pracy nad własną sylwetką, popularyzacja sportów siłowych wśród młodzieży, umiejętność rywalizacji sportowej oraz zainteresowanie ćwiczeniami siłowymi, działaniami prozdrowotnymi i dbaniem o własną kondycję fizyczną jako element spędzania wolnego czasu po za szkołą, Ośrodkiem.

Przebieg zawodów wyglądał następująco:
- wszyscy zawodnicy przed rozpoczęciem zawodów zostali zważeni, a następnie podali ciężar jaki będą wyciskać w pierwszej próbie,
- każdy zawodnik miał trzy próby,
- liczył się najlepszy wynik,
- punkty liczone były w oparciu o tabelę Wilks’a, (stosunek wyciśniętego ciężaru do masy ciała),
- po wykonanej próbie zawodnik podawał ciężar sztangi w kolejnym podejściu, nie mógł zmniejszyć obciążenia sztangi, mógł natomiast próbować wycisnąć ten sam ciężar lub go zwiększyć,
- próba była zaliczona gdy: po zdjęciu sztangi ze stojaków na komendę sędziego „start” sztanga została opuszczona na klatkę piersiową (z widocznym zatrzymaniem ciężaru na klatce piersiowej), a następnie na komendę sędziego „góra” wyciśnięta równomiernie w górę, aż do zablokowania ramion w stawach łokciowych i na komendę sędziego „stojak” odłożona na stojaki, przy czym łopatki, głowa i biodra zawodnika miały nieruchomo spoczywać na ławeczce, a całe stopy na podłożu, max rozstawienie dłoni na sztandze mogło wynosić 81 cm (odległość między palcami wskazującymi).

Do rywalizacji przystąpiło 49 zawodników i 2 zawodniczki z kieleckich szkół ponadgimnazjalnych oraz dodatkowo wychowankowie PMOW w Rembowie. Zawodnicy po etapie ważenia zostali zakwalifikowani w swoim roczniku do odpowiedniej grupy wagowej. Następnie podchodzili do wyciskania podejmując tylko trzy próby. Nasi wychowankowie startowali w kategorii: rocznik 2001 i młodsi powyżej 74 kg. Zawody należało rozpocząć od obciążenia minimalnie mniejszego od maksymalnego, aby móc kontynuować próby i walczyć o jak najlepszą pozycję w zawodach. Po podliczeniu wyników klasyfikacja końcowa prezentowała się następująco dla naszych wychowanków i ich kategorii wiekowo-wagowej:
 

Lp.

ZAWODNIK

Masa ciała w kg

Współ. Wilks'a

Wyciskanie

Punkty Wilks'a

1 próba

2 próba

3 próba

1.

 Patryk K.

90,5

0,6366

90 (+)

105 (+)

115 (-)

66,843

2.

Tymoteusz B.

98,4

0, 6126

95 (+)

105 (-)

105 (-)

50,521

3.

Dominik K.

81,7

0, 6739

65 (+)

70 (+)

75 (-)

47,173

 
 
 
Wyniki te nie pozwoliły im niestety zająć miejsc w pierwszej trójce w swojej kategorii, ale chłopcy dzielnie walczyli, a rezultaty które uzyskali są zbliżone do ich rekordów życiowych. Obiecali, że w przyszłym roku jeszcze się poprawią, ponieważ był to ich pierwszy udział w imprezie tej rangi.

Organizatorem zawodów był pan Rafał Sękowski - nauczyciel wychowania fizycznego w III Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Kielcach. 

Więcej szczegółowych informacji i zdjęć można znaleźć pod linkami: "Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w wyciskaniu sztangi leżąc”
 

 

 


 Przygotowała: B. Ziobro

 

 

 

IMG 20181203 163052

Koło zainteresowań plastyczne „Agat” w marcu oraz na początku kwietnia zrealizowało kolejne ciekawe zajęcia. W większości podjęte działania skupiały się wokół przygotowania ozdób na Kiermasz wielkanocny wraz z kołem zainteresowań sportowym „FC Rembów” pod opieką p. Magdaleny Koteckiej. Był to bardzo pracowity czas. Sprawdzaliśmy także nasze umiejętności w pieczeniu baranków i króliczków z ciasta oraz w dekorowaniu kolorowym lukrem wypieków wspólnie z kołem wolontariatu „Anioły ze szkoły”, pod opieką p. Pauliny Cieślik. Ponadto wykonywaliśmy piękne wełniane baranki. Dla podopiecznych była to interesująca forma zajęć i jednocześnie zabawy. Wychowankowie wykazali się dużą cierpliwością i koncentracją. Głównym celem  zajęć było rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej,  indywidualnych zdolności, wyobraźni oraz twórczego myślenia. W wyniku czego możliwe stało się odkrywanie przyjemności tworzenia jak również cieszenie się uzyskanym efektem pracy. 

W zajęciach udział wzięli następujący podopieczni: z gr. I: Jakub i Patryk, z gr. II: Dariusz, z gr. III: Daniel, Kacper, Karol i Michał oraz Amadeusz, Wojciech, Kacper L., Kacper P., Norbert i Oskar z gr. IV.

W marcu i kwietniu odbyło się sześć spotkań, na których zrealizowane zostały następujące tematy: 
01.03.2019r. – „Włóczka jako element dekoracyjny wykorzystywany do prac na Kiermasz wielkanocny”.  
15.03.2019r. - „Kiermasz wielkanocny - ozdoby z wełny”. 
20.03.2019r. - „Kiermasz wielkanocny - wykonywanie przez podopiecznych baranków z włóczki”. 
25.03.2019r. - „Wykonujemy ozdoby na Kiermasz wielkanocny - współpraca kół zainteresowań plastycznego „Agat” i sportowego „FC Rembów”.
01.04.2019r. - „Pieczenie baranków i króliczków na Kiermasz wielkanocny”.
02.04.2019r. - „Współpraca z kołem wolontariatu „Anioły ze szkoły” w ramach przygotowań do Kiermaszu wielkanocnego - ozdabianie kolorowym lukrem upieczonych baranków i króliczków.”.
 

 

 


 Przygotowała: M. Sławska

 

 

 

IMG 20181203 163052

2 kwietnia odbył się Konkurs Recytatorski zorganizowany pod hasłem „Poetyckie zoo”. Zebrani mieli okazję wysłuchać wierszy dobrze znanych, ale też takich, których jeszcze nie mieliśmy okazji poznać. Teksty pochodziły z różnych epok. Ich autorami byli twórcy mniej lub bardziej znani. Łączyło je jedno – temat. Wszystkie mówiły o zwierzętach w różnym ujęciu, najczęściej żartobliwym.

Komisja Konkursowa wysłuchała interpretacji tekstów poetyckich przygotowanych przez 22 wychowanków. Przy ocenie brano pod uwagę następujące kryteria: ekspresję i sugestywność podczas recytacji; płynność i swobodę w trakcie prezentacji wiersza, odpowiednią intonację-ukazanie uczuć i nastawienia osoby deklamującej, ogólne wrażenie. Uczestnicy konkursu udowodnili, że są wrażliwi na słowo poetyckie i posiadają talent recytatorski. 

I miejsce Jakub M.
II miejsce Michał Ch.
III miejsce Karol W., Jakub K.
Wyróżnienie Michał S.
 

 

 


 Przygotowały: J. Domańska, B. Rejnowicz

 

 

 

IMG 20181203 163052

W dniu 29 marca 2019r. przedstawiciele Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie wzięli udział w rozstrzygnięciu IV Wojewódzkiego Konkursu Ekologiczno – Przyrodniczego „Cicha woda brzegi rwie…” zorganizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kielcach. Zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć bardzo ciekawy wernisaż prac pokonkursowych. Podopieczny naszego Ośrodka Jakub K. otrzymał wyróżnienie za swoją pracę plastyczną, którą przygotował pod opieką p. Marty Sławskiej w ramach zajęć koła plastycznego „Agat”. W nagrodę otrzymał pamiątkowy dyplom oraz upominki. Do konkursu zgłoszona była również praca plastyczna wykonana przez wychowanka Dariusza G. pod opieką p. Magdaleny Koteckiej. W trakcie spotkania mogliśmy także posłuchać przygotowanych na tą okoliczność piosenek w wykonaniu młodzieży z MOW w Kielcach i MOW w Jóźwikowie. Na zakończenie organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników na poczęstunek. 
 

 

 


 Przygotowała: M. Sławska

 

 

 

IMG 20181203 163052

W miesiącu marcu w ramach koła odbyły się dwa wyjazdy do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach. Podczas których wychowankowie wyprowadzali na spacery psy będące pod opieką schroniska, a także pomagali w sprzątaniu terenów. Głównym celem wyjazdów jest kształtowanie u wychowanków właściwego postępowania ze zwierzętami, a także kształtowanie postawy szacunku i empatii wobec zwierząt. 

Wyjazdy odbyły się :
1. W dn. 05.03.2019r. w wyjeździe udział wzięli wychowankowie:  Jakub K., Jakub L., Dariusz G., Mateusz K.
2. W dn. 28.03.2019r. w wyjeździe udział wzięli wychowankowie: Jakub K., Daniel P., Maciek P., Oskar W.
 

 

 


 Przygotowała: P. Cieślik

 

Koła zainteresowań

Akademia Czerniaka

Gazetka Ośrodkowa

Gazetka Konkursowa

Bezpieczna szkoła

Szkoła Dobrego Wychowania