Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem. A u żłobka Matka Święta,czuwa sama uśmiechnięta nad dzieciątka snem, nad dzieciątka snem. Cicha noc, święta noc, pastuszkowie od swych trzód. Biegną wielce zadziwieni, za anielskim głosem pieni. Gdzie się spełnił cud, gdzie się spełnił cud.
Nasza zima biała chustą się odziała. Idzie, idzie do nas w gości, w srebrnych blaskach cała! Włożyła na czoło, księżycowe koło, lecą z płaszcza gwiazdy złote, gdy potrząśnie połą. Z lodu berło trzyma, tchu ni głosu nie ma. Idzie, idzie, smutna, cicha, ta królowa zima! Idzie martwą nogą wyiskrzoną drogą, postanęły rzeki modre, do morza nie mogą. Gdzie stąpi, gdzie stanie, słychać narzekanie: - Oj, biedne my kwiaty, trawy, co się z nami stanie! - Przed nią tuman leci, straszy małe dzieci... A my dalej do komina: - Nie puścim waszeci!
Bracia, patrzcie jeno, jak niebo goreje, znać, że coś dziwnego w Betlejem się dzieje. Rzućmy budy, warty, stada, niechaj nimi Pan Bóg włada, a my do Betlejem, a my do Betlejem, do Betlejem. Patrzcie, jak tam gwiazda światłem swoim miga! Pewnie do uczczenia Pana swego ściga. Krokiem śmiałym i wesołym spieszmy i uderzmy czołem przed Panem w Betlejem.
Całunem śniegu przysypany, biały park w szarą ciszę pogrążył się cały i z jakichś głuchych tęsknot się spowiada. Drzew nagich długa ciemna kolumnada wije się sennie i w dali gdzieś ginie, wije się cicho po białej równinie. I biegną ławki aleją szeregiem, samotne, puste, ubielone śniegiem.
Oj, maluśki, maluśki, maluśki jako rękawicka. Alboli tez jakoby, jakoby kawałecek smycka. Cy nie lepiej Tobie by, Tobie by siedzieć było w niebie, wsak Twój Tatuś kochany, kochany nie wyganiał Ciebie. Tam ci zawsze słuzyły, słuzyły prześliczne janioły, a tu lezys sam j eden, sam jeden jako palec goły.

Zima

djZima – jedna z czterech pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się najniższymi temperaturami powietrza w skali roku, umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego, zazwyczaj zestaloną (zamarzniętą) formą opadu i osadu atmosferycznego, a większość świata roślin i zwierząt przechodzi okres uśpienia.

Godło Polski
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Rembowie

Get Adobe Flash player

 

kartka walentynkowa 17

Motto przyświecające konkursowi: „Czy kierujesz się sercem, czy rozumem - czyń dobro małymi rzeczami”.

14 lutego to Dzień Świętego Walentego (Walentynki) – dzień zakochanych i miłości. Tego dnia, zgodnie z walentynkową tradycja, wysyła się ukochanym i lubianym osobom anonimowe kartki, w których wyraża się swoje uczucia. Często również tego dnia ludzie obdarowują się kwiatami i drobnymi prezentami.


Pod koniec stycznia 2018 r. z okazji walentynek w naszym Ośrodku został ogłoszony konkurs plastyczno - literacki na NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ WALENTYNKOWĄ. Swoje prace chłopcy mogli wykonywać dowolnymi technikami, dbając o ich estetykę. Celem konkursu było: uczczenie Dnia Świętego Walentego, kształcenie umiejętności pięknego wyrażania uczuć w różnych językach oraz motywowanie uczniów do twórczości plastycznej i literackiej. Do 06 lutego 2018 r. wpłynęło 22 prace. Podopieczni wykazali się dużą wyobraźnię, zdolnościami plastycznymi oraz umiejętnością posługiwania się wieloma technikami plastycznymi. Wychowankowie wykonali naprawdę przepiękne kartki walentynkowe. Ich prace były pomysłowe, ciekawe i kolorowe. Wybór był trudny, gdyż każda kartka była jedyna w swoim rodzaju i niepowtarzalna. 


Jury przy ocenie prac konkursowych wzięło pod uwagę: oryginalność, pomysłowość oraz estetykę wykonania. Spośród wszystkich kartek komisja wyłoniła najlepsze, a autorom przyznała miejsca oraz nagrody:


I miejsce – Kamil Bączkiewicz

II miejsce – Daniel Kamiński
III miejsce – Karol Gołąbek

Wyróżnienia
Daniel Leśkiewicz, Sławomir Michalski, Dawid Pilarski.

Nagrody i dyplomy przyznane w tym konkursie zostały rozdane podczas apelu w sali gimnastycznej 07.02.2018r. Konkurs został zorganizowany przez p. Jolantę Zielonkę i p. Barbarę Ziobro. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy!

 


 Przygotowała: B. Ziobro

 

 DSC8396

Dnia 06 lutego 2018 roku w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie odbyło się spotkanie wychowanków z Panią Kurator Agatą Smagłowską w ramach ogólnopolskiego konkursu „Szkoła Dobrego Wychowania”. Tematem zajęć było: „Jestem grzeczny i nie wstydzę się mojego zachowania. Pogadanka z uczniami nt. dobrego i złego wpływu środowiska na wychowanie i zachowanie młodego człowieka”. Zajęcia prowadzone były ze wszystkimi wychowankami. Uczniowie podzieleni byli na grupy. Najpierw zajęcia prowadzone były z wychowankami z grupy I i IV. Następnie z grupy II i III.

Pani kurator prowadziła zajęcia w formie warsztatów. Teoria przeplatana była metodami aktywizującymi. Prowadząca zajęcia wykorzystała takie formy zabawy jak: „kalambury”, piosenki „Zenek Abraham”, „zabawa obozowa”, masaż relaksacyjny, „gorące krzesło”, wiersze „Pan Pierdziołka”.


Podczas zajęć wychowankowie mieli za zadanie wypisać skojarzenia ze słowem „grzeczny”. Następnie w formie rysunku przedstawiali cechy osoby niegrzecznej. Podopieczni uczyli się jak mieć dystans do tego co mówią i sądzą o nas inni ludzie. Zrozumieli jak ważna w życiu jest potrzeba akceptacji siebie samego i to jak widzą nas inni ludzie. Przepracowali metody radzenia sobie z trudnymi dla nas ocenami – gdy opisują nas inni ludzie.


Wychowankowie uczestniczyli chętnie i aktywnie podczas zajęć. Po zakończonym spotkaniu za zaangażowanie, otrzymali słodkie upominki w postaci jajka niespodzianki. Wszystkim uczestnikom zajęcia się podobały. Uczniowie wyszli z propozycją aby pani kurator jeszcze do Ośrodka przyjechała.

 


 Przygotowali: B. Witkowska, R. Mikula

 

SAM 2334

W dniu 05.02.2018 r. już po raz czwarty został zorganizowany w naszym Ośrodku Dzień Dla Życia. Akcja, która ma za zadanie propagowanie wśród młodych ludzi idei dzielenia się z innymi ludźmi tym, co mamy najcenniejsze - sobą. Oddawanie krwi, rejestrowanie się w banku szpiku kostnego oraz podpisywanie oświadczeń woli dotyczących oddania organów pośmiertnie, to główne założenia akcji. W ramach obchodów Dnia Dla Życia odbyła się prelekcja pracownika Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach – Pani Renaty Rożniatowskiej, która została entuzjastycznie przyjęta przez młodzież. Nasi wychowankowie zadawali mnóstwo pytań aby uzyskać jak najwięcej informacji dotyczących honorowanego krwiodawstwa. Wszyscy zebrani obejrzeli film RCKiK – „Krew Darem Życia”, który w doskonały sposób usystematyzował wiedzę nieletnich.

Po zakończeniu prelekcji odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „ZRÓB PRZELEW ŻYCIA”. Nasi wychowankowie przygotowali mnóstwo prac z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. Jury długo obradowało aby wyłonić następujących zwycięzców:


Miejsce I – D. Leśkiewicz i M. Lewandowski

Miejsce II – K. Bączkiewicz i J. Kępka
Miejsce III – D. Bendig i K. Gołąbek.

 


 Przygotowała: K. Bednarczyk

 

 DSC8085

Dnia 02 lutego 2018r. w naszym Ośrodku odbyło się przedstawienie walentynkowe połączone z dyskoteką, na której gościliśmy dziewczęta z Zespołu Szkół w Łagowie. Wychowankowie występem artystycznym zaprezentowali różne oblicza miłości i sposoby jej okazywania, odwołując się do losów znanych par miłosnych. Nie zabrakło więc przeżyć miłosnych greckich bogów, westchnień Adama Mickiewicza do ukochanej Maryli, ale także historii miłości Romea i Julii, Ginny Weasley i Harrego Pottera oraz współczesnych zakochanych, przedstawionych w formie żartobliwej, którzy okazują sobie uczucia „on – line”, wykorzystując do tego nowoczesną technologię. Ideą przedstawienia było ukazanie zmian, jakie następowały na przestrzeni dziejów w sposobie okazywania i przeżywania miłości. Widzów rozbawił kabaret pt. „Mieszko i Dobrawa”, zaprezentowany przez wychowanków w strojach godnie odzwierciedlających charakter epoki, do jakiej się odwołuje. Po zakończeniu części artystycznej rozpoczęła się dyskoteka karnawałowa, której towarzyszyły konkursy taneczne i zabawy.

 


 Przygotowały: A. Włodarczyk, M. Łubek

 

IMG 20180202 145351

Od 29 stycznia do 4 lutego 2018r. odbył się kolejny tydzień tematyczny, który był poświęcony ważnym kwestiom w życiu człowieka, takim jak tolerancja, równość i szacunek. Podopieczni przygotowali wystrój grup wychowawczych odpowiadający tematyce. Na każdej grupie pojawiło się logo tygodnia tematycznego oraz prace plastyczne, plakaty i gazetki. Konferencja Generalna UNESCO na swojej 28 sesji w 1995 roku przyjęła Deklarację Zasad Tolerancji. Artykuł 1 Deklaracji Zasad Tolerancji brzmi: „Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja - wartość, która czyni możliwym pokój - przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”. Zagadnienia  tego tygodnia tematycznego stały się myślą przewodnią wielu dyskusji i pogadanek z naszą młodzieżą, a też okazją do dzielenia się własnymi przeżyciami i obserwacjami. W ramach zajęć poruszone zostały m. in. następujące tematy: „Tolerancja – dlaczego tak trudno zaakceptować nam, że ktoś jest inny?”, „Okazywanie szacunku innym osobom - kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się”, „Równo nie znaczy tak samo. O równych szansach i dyskryminacji osób z niepełnosprawnością na podstawie filmu „Potężny i szlachetny” (1998r.), „Równość płci – uznanie znaczenia równouprawnienia płci, uświadomienie zrównoważonego udziału przez mężczyzn i kobiety w różnych aspektach życia”, „Akceptuję siebie i innych – kształtowanie wzajemnego zrozumienia i życzliwości”, „Tolerancja i szacunek dla odmienności etnicznej”. Przygotowane zajęcia przyczyniły się do pogłębienia wiedzy na temat tolerancji, okazywania szacunku i równego traktowania innych ludzi.

 


 Przygotowała: M. Sławska

Koła zainteresowań

Gazetka Ośrodkowa

Bezpieczna szkoła